feb 102016
 

International PEN opfordrer de israelske myndigheder til at standse de administrative tilbageholdelser af journalister og andre skribenter. PEN finder at brugen af administrativ tilbageholdelse - en form for tilbageholdelse uden retssag i op til seks måneder, som kan fornyes et uendeligt antal gange - er en krænkelse af Israels forpligtelse til at respektere retten til en retfærdig rettergang, som det er beskrevet i Artikel 9 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Israel har tilsluttet sig.

Israels øgede brug af denne praksis, i en tid med nye voldsepisoder, både i Israel og i de besatte områder siden oktober 2015, er kommet i fokus på grund af den sultestrejke, som tv-journalist og forfatter Muhammed al-Qiq, fra Ramallah på Vestbredden, har indledt. Hans helbredstilstand er nu i alvorlig fare. Al-Qiq har været tilbageholdt uden sigtelse eller rettergang siden han blev anholdt den 21.november 2015, han indledte sin sultestrejke den 25. november. Al-Qiq nægter enhver form for indtagelse, ud over vand, i protest mod den tortur og anden mishandling, som han hævder at have været udsat for, mens han har været i israelsk varetægt, og han forlanger at blive løsladt fra den forvaring, som han mener alene er motiveret af hans arbejde som journalist.

Den 4 februar 2016 suspenderede Israels højesteret den administrative tilbageholdelse af Mohammed al-Qiq, med henvisning til hans alvorligt forværrede helbredstilstand.  Suspensionen har imidlertid ikke ført til at tilbageholdensen er ophørt, og det er fortsat uklart hvad de praktiske konsekvenser af suspensionen er. Al-Qiq er fortsat på hospitalet og kilder oplyser, at han er lænket på arme og ben til sengen, til trods for rettens notat om, at "Patienten er i alvorlig fare og i en tilstand af høj risiko for pludselig død."

International PEN opfordrer de israelske myndigheder til at standse de administrative tilbageholdelser med øjeblikkelig virkning, herunder tilbageholdelsen af journalister og andre skribenter.

Sorry, the comment form is closed at this time.