nov 012016
 
img_0220

Mælk og sukker. En antologi med noveller af danske og afghanske kvindelige forfattere (2015)

Alle Dansk PENs udgivelser kan bestilles i boghandlerne eller ved henvendelse til sekretariatet.

img_0219

Spejlinger, en antologi med bidrag af nordiske og arabiske forfattere (2012)

img_0224

1000 piskeslag fordi jeg siger hvad jeg tænker. Tekster af den fængslede saudiarabiske blogger Raif Badawi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_0225

Herfra min verden går. Antologi med bidrag af herboende, flersprogede forfattere (2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_0222

Hate Speech, fra hadetale til hadesyn. En samling tekster om hadetale og ytringsfrihed. Debat (2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_0223

Profet-affæren, Et PEN-dossier om 12 Muhammed-tegninger - og hvad der siden hændte. Dokumenter og argumenter (2006)

nov 012016
 

En omfattende, global overvågning og spionage rettet mod både stater og borgere, blev i 2013 afsløret af den amerikanske whistleblower Edward Snowden. Hans afsløringer af masseovervågning af både telefoner og på internettet udført af USA og Five Eyes Alliancen repræsenterer en af de vigtigste begivenheder i international politik i de seneste år og peger samtidig på en alvorlig legitimitetskrise i udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Afsløringerne markerer desuden et tillidsbrud på internettets neutralitet.

Til trods for disse kendsgerninger, er Edward Snowdens sag ikke blevet genstand for juridisk handling på det principielle niveau fra de amerikanske myndigheder, selvom hovedparten af den metadata der er indsamlet i USA i 2015 er blevet kendte ulovlig af den amerikanske appelret. I stedet har de amerikanske myndigheder anklaget Mr. Snowden for spionage og tyveri af statens ejendom, og har anmodet om, at han udleveres fra Rusland, hvor han nu bor i eksil. De har ikke taget hensyn til den internationale debat om retslig beskyttelse af informanter i international ret. Han risikerer en livstidsdom, hvis han vender tilbage til USA. En stadigt voksende kampagne opfordrer præsident Obama til at benåde Snowden før han forlader præsidentembedet.

I respekt for Edward Snowdens modige og unikke arbejde som whistleblower, har norsk PEN tildelt ham Ossietzky Prisen i 2016 for hans fremragende arbejde for ytringsfriheden. Norsk PEN har også bedt norske myndigheder til at garantere hans sikkerhed, hvis han vælger at komme til Norge for at deltage i prisoverrækkelsen den 18. november 2016.

For lovligt at fastslå, at Norge ikke har ret til at udlevere Snowden til USA, har Snowden og Norsk PEN indgivet en fælles anklage mod den norske stat, og det norske Justitsministerium. Statsadvokaten har afvist anklagen af formelle grunde. Staten har anført, at sagen skal behandles i overensstemmelse med strafferetsplejen og sagsøgers civile søgsmål kan af formelle grunde ikke igangsættes.

Det faktum, at den norske stat forsøger at undgå en retslig afprøvning af loven om udlevering af formelle grunde og dermed Edward Snowdens sikre adgang til landet, bekræfter vigtigheden af denne sag fra en ytringsfrihed perspektiv. Rettens afgørelse er blevet anket.

De delegerede på International PENs 82. verdenskongres i Ourense, Galicien (Spanien), 26 september - 2 oktober 2016:

  • opfordrer alle regeringer til at styrke den retlige beskyttelse af whistle blowere for at bringe de nationale lovgivninger i overensstemmelse med internationale juridiske standarder, herunder artikel 12 i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, artikel 17 i den Internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;
  • opfordrer indtrængende regeringen i USA til at rette sig efter afgørelsen fra appeldomstolen og anerkende Edward Snowdens status som whistleblower og menneskerettighedsforkæmper;
  • opfordrer præsident Obama til at overveje at udstede en præsidentkandidat direktiv til den amerikanske justitsminister om at afvise anklagerne mod Snowden inden han forlader præsidentembedet;
  • opfordrer indtrængende de norske myndigheder til at garantere at Edward Snowden sikkert kan rejse til Norge for at modtage Ossietzky prisen i Oslo den 18. november 2016;
  • opfordrer myndighederne i de europæiske lande til at overveje at tildele Edward Snowden muligheden for at søge asyl i overensstemmelse med artikel 10 i Den europæiske konvention om Menneskerettigheder og de grundlæggende frihedsrettigheder og i overensstemmelse med Europa parlamentets resolution vedr. dette spørgsmål fra oktober 2015.

 

okt 282016
 

asli-erdogan Dansk PEN laver et støttearrangement for vores tyrkiske kolleger på Store Scene på Bogforum.

Det sker på åbningsdagen: Fredag den 11. november kl. 13:30.

Her vil en række danske forfattere oplæse tekster af fængslede, tyrkiske forfattere, og der vil blive spillet tyrkiske musik.

Vi har valgt to tyrkiske forfattere, der blev fængslet i forbindelse med undtagelsestilstanden i Tyrkiet efter det mislykkede militærkup i juli i år. Præsident Erdogan har udnyttet situationen til at forfølge politiske fjender og kritikere af hans politik. Det har ramt medier, akademikere og især journalister og forfattere.

To af disse er dansk PENs æresmedlem Asli Erdogan og forfatter og redaktør Ahmet Altan. Begge prisbelønnede og kendte skribenter i Tyrkiet.

ahmet-altan-008Tekster af Ahmet Altan og Asli Erdogan læses op af Kirsten Thorup, Hanne Marie Svenden, Anne Marie Ejrnæs, Jens Christian Grøndahl, Benn Q. Holm og Søren Ulrik Thomsen.

 

okt 282016
 

Dansk PEN er også i år på Bogforum i Bella Centret med taler af kendte forfattere, journalister, debattører og andre med noget på hjerte.

FRIE ORD på Dansk PENs stand hver time - klokken kvart i hel - weekenden igennem.

Fredag 11. november

12:45 Matthias Bjørnlund

13:45 Trisse Gejl

14:45 Kirsten Thorup

15:45 Adam Holm

16:45 Anders Jerichow

Lørdag 12. november

12:45 Pia Friis Laneth

13:45 Klaus Rothstein

14:45 Merete Pryds Helle

15:45 Olav Hergel

16:45 Johannes Riis

Søndag 13. november

12:45 Hans Gammeltoft-Hansen

13:45 Morten Søndergaard

14:45 Lone Frank

15:45 Geeti Amiri

16:45 Kristina Stoltz

okt 212016
 

Dansk PEN er medunderskriver af et opråb fra internationale ytringsfriheds- og menneskerettighedsorganisationer til den tyrkiske regering om at ophæve undtagelsestilstanden i landet.

Grafik om 130 fængslede forfattere

I Tyrkiet er 130 forfattere og journalister fængslet under dække af regeringens efterforskning af kupforsøget i juni.

Som underskrivere anerkender vi regeringens legitime ret til at efterforske og retsforfølge de ansvarlige for kupforsøget i juli måned, men i ly af dette foregår der nu massive krænkelser af menneskerettighederne i landet.
Mere end 130 journalister og forfattere er fængslet på løse anklager om meddelagtighed i kupforsøget, eller støtte til terror. Den tyrkiske regering må sikre, at de anklagede bringes for uafhængige domstole og at de kan imødese retfærdige retssager. Samtidig må alle straks frigives, i sager der er baseret på udokumenterede og grundløse anklager.

Læs hele opråbet til den tyrkiske regering  (engelsk)

Ytringsfrihedens grænser

 Posted by on 14. oktober 2016  Arrangementer
okt 142016
 

p1120330En samtale mellem Jacob Andersen og Flemming Rose om ytringsfrihed, hadetale og grænser for det frie ord.

PEN-møde afholdt den 25. januar 2016

Dansk PEN på Bogforum 2015

 Posted by on 14. oktober 2016  Arrangementer
okt 142016
 

1000-piskeslag-bogforum1Dansk PEN har udgivet tekster af den saudi-arabiske blogger Raif Badawi, der er idømt ti års fængsel og 1000 piskeslag for at skrive kritisk om religion og om det saudisk regime.

Bogen 1000 piskeslag fordi jeg siger hvad jeg tænker kan købes ved henvendelse til Dansk PENs sekretariat.

okt 132016
 

Digt af Mahvash Sabet Shahriari
samvittighedsfange i Evin Fængslet, Tehran, Iran
2016

De små tilskyndelser,
vand, lys og luft,
smag og en stemmes nærhed
- du berøves dem lidt efter lidt.
Når bevidstheden er forundt glæden, sågar forventningen om udfrielse,
når der ikke længere er en rytter til håbets hest,
når det livet blev til, kun er såret efter krænkelse og slag,
da sker det, at den altid dunkle celle
suger kroppens celler til sig
indtil hjertet i sorg er hele cellens skumle dyb.
Og et lavt og lukket tag er din himmel.
Et tag uden solen og månens idé. Et tag uden hjerte af stjerner.
Og dit hjertes begær efter duften af regn
går til grunde på den triste jord af indtørret sorg.
Fanget i de tusinde rums akustiske ulykke
findes som det eneste (i hjertet) den tordnende, rasende vrede
i det lukkede rums mørke
skabt af tyrannernes tro,
der afviser det (ind)lysende valg,
og spærrer for gangen af den guddommeligt sande bro.
Og sanseligheden tømmes for indlevelse
i natur, i kærlighed, i skønhed
selv i drømmen.
Når livet leves på et slør af tårer
bliver ord i betydningernes lys,
nøgne i livets ørken
og slukkes i suset fra sindsbevægelsens indignation.
I hjertets lønkammer nærer intet kærligheden.
Men hadet vandes bestandigt af alt omkring dig.
Og du forstår menneskets ensomhed
i den ubrudte stilhed af timer, dage, måneder og år
i isolationens celle, hvor tiden forgår.
I autoritetens hule hånd
levnes du kun det slørede billede på bagsiden af øjnenes bånd.
Med en kort skamferet horisont mod døden efterlades du
indtil menneskets ubøjelige integritet ikke er mere
og det stærke, det ranke og vågne er væk.
Ikke før mennesket i buret er blevet et intethedens nul
flydende ud i mængden af absurde tal
imedens al drøm er nedsænket på fangenskabet og hadets delta.
Ikke før den stærke tro er knækket
og mennesket selv tror, hvad det aldrig var, og hvad det aldrig gjorde.
Da trækkes den afskyelige hånd tilbage
og du overlades til din elendigheds hårdhed
for at synke ned i den uendelige dybde af eget værd.
Er det ufortalte ord gjort stumt?
Er det endnu ufærdige embryo i livets skød dødt?
Og poesien
- spejler den de tomme illusioner
eller et billede af en menneskelig virkelighed,
fanget af mørket, men som dog kan tale om lyset?

Oversættelse fra persisk til dansk: Asef Soltanzadeh
Lyrisk gendigtning efter dansk og engelsk oversættelse: Joan Schmidt

sep 132016
 

De nordiske PEN-centre er overbeviste om, at alle stemmer i vores samfund fortjener at blive hørt. Vi er derudover bekymret for, at ytringsfriheden for migranter og asylansøgere i dag ikke er garanteret en tilstrækkelig beskyttelse af regeringerne i de nordiske lande. Vi har brug for at høre mere til migranters og asylansøgeres stemmer i den offentlige samtale.

Migranters og asylansøgeres særlige indsigter bliver ofte ignoreret og deres perspektiver kun sjældent inkluderet i den offentlige debat. I de nordiske samfund bør vi lytte til og lære af migranter og asylansøgere. Vi ved, at migranter og asylansøgere ofte er bange for at udtale sig til medier af frygt for, at dette skal føre til afvisning af deres verserende ansøgninger. De nordiske regeringer bør gennem deres erklæringer og politik gøre det klart, at de værdsætter ytringsfriheden og derfor også værner om denne for migranter og asylansøgere. Ydermere bør det gøres enklere og lettere for migranter og asylansøgere at reagere på alle former for ytringer, herunder på hadefulde udtalelser. Migranter og asylansøgere bør have let adgang til ikke-partisk oversættelse, tolkning, og sproglig anerkendelse.

Hvad kan PEN gøre?

De nordiske PEN-centre vil stræbe efter, at migranters og asylansøgeres stemmer kan blive bedre hørt igennem arrangementer og publikationer, og vi vil tilskynde indvandrere og asylansøgere til at deltage i den offentlige debat. Vi vil byde migrant- og asylsøgende forfattere og journalister velkommne i vores organisation og stræbe efter at hjælpe med at oversætte og fortolke deres ord. Vores netværk af systemkritiske forfattere med ophold i vores lande kan bistå os i denne bestræbelse.

Denne udtalelse blev enstemmigt vedtaget på de nordiske PEN-centres møde i Helsinki den 8. september 2016. 

Finsk PEN
Estisk PEN
Dansk PEN
Islandsk PEN
Norsk PEN
Svensk PEN