okt 282016
 

asli-erdogan Dansk PEN laver et støttearrangement for vores tyrkiske kolleger på Store Scene på Bogforum.

Det sker på åbningsdagen: Fredag den 11. november kl. 13:30.

Her vil en række danske forfattere oplæse tekster af fængslede, tyrkiske forfattere, og der vil blive spillet tyrkiske musik.

Vi har valgt to tyrkiske forfattere, der blev fængslet i forbindelse med undtagelsestilstanden i Tyrkiet efter det mislykkede militærkup i juli i år. Præsident Erdogan har udnyttet situationen til at forfølge politiske fjender og kritikere af hans politik. Det har ramt medier, akademikere og især journalister og forfattere.

To af disse er dansk PENs æresmedlem Asli Erdogan og forfatter og redaktør Ahmet Altan. Begge prisbelønnede og kendte skribenter i Tyrkiet.

ahmet-altan-008Tekster af Ahmet Altan og Asli Erdogan læses op af Kirsten Thorup, Hanne Marie Svenden, Anne Marie Ejrnæs, Jens Christian Grøndahl, Benn Q. Holm og Søren Ulrik Thomsen.

 

okt 282016
 

Dansk PEN er også i år på Bogforum i Bella Centret med taler af kendte forfattere, journalister, debattører og andre med noget på hjerte.

FRIE ORD på Dansk PENs stand hver time - klokken kvart i hel - weekenden igennem.

Fredag 11. november

12:45 Matthias Bjørnlund

13:45 Trisse Gejl

14:45 Kirsten Thorup

15:45 Adam Holm

16:45 Anders Jerichow

Lørdag 12. november

12:45 Pia Friis Laneth

13:45 Klaus Rothstein

14:45 Merete Pryds Helle

15:45 Olav Hergel

16:45 Johannes Riis

Søndag 13. november

12:45 Hans Gammeltoft-Hansen

13:45 Morten Søndergaard

14:45 Lone Frank

15:45 Geeti Amiri

16:45 Kristina Stoltz

okt 212016
 

Dansk PEN er medunderskriver af et opråb fra internationale ytringsfriheds- og menneskerettighedsorganisationer til den tyrkiske regering om at ophæve undtagelsestilstanden i landet.

Grafik om 130 fængslede forfattere

I Tyrkiet er 130 forfattere og journalister fængslet under dække af regeringens efterforskning af kupforsøget i juni.

Som underskrivere anerkender vi regeringens legitime ret til at efterforske og retsforfølge de ansvarlige for kupforsøget i juli måned, men i ly af dette foregår der nu massive krænkelser af menneskerettighederne i landet.
Mere end 130 journalister og forfattere er fængslet på løse anklager om meddelagtighed i kupforsøget, eller støtte til terror. Den tyrkiske regering må sikre, at de anklagede bringes for uafhængige domstole og at de kan imødese retfærdige retssager. Samtidig må alle straks frigives, i sager der er baseret på udokumenterede og grundløse anklager.

Læs hele opråbet til den tyrkiske regering  (engelsk)

Ytringsfrihedens grænser

 Posted by on 14. oktober 2016  Arrangementer
okt 142016
 

p1120330En samtale mellem Jacob Andersen og Flemming Rose om ytringsfrihed, hadetale og grænser for det frie ord.

PEN-møde afholdt den 25. januar 2016

Dansk PEN på Bogforum 2015

 Posted by on 14. oktober 2016  Arrangementer
okt 142016
 

1000-piskeslag-bogforum1Dansk PEN har udgivet tekster af den saudi-arabiske blogger Raif Badawi, der er idømt ti års fængsel og 1000 piskeslag for at skrive kritisk om religion og om det saudisk regime.

Bogen 1000 piskeslag fordi jeg siger hvad jeg tænker kan købes ved henvendelse til Dansk PENs sekretariat.

okt 132016
 

Digt af Mahvash Sabet Shahriari
samvittighedsfange i Evin Fængslet, Tehran, Iran
2016

De små tilskyndelser,
vand, lys og luft,
smag og en stemmes nærhed
- du berøves dem lidt efter lidt.
Når bevidstheden er forundt glæden, sågar forventningen om udfrielse,
når der ikke længere er en rytter til håbets hest,
når det livet blev til, kun er såret efter krænkelse og slag,
da sker det, at den altid dunkle celle
suger kroppens celler til sig
indtil hjertet i sorg er hele cellens skumle dyb.
Og et lavt og lukket tag er din himmel.
Et tag uden solen og månens idé. Et tag uden hjerte af stjerner.
Og dit hjertes begær efter duften af regn
går til grunde på den triste jord af indtørret sorg.
Fanget i de tusinde rums akustiske ulykke
findes som det eneste (i hjertet) den tordnende, rasende vrede
i det lukkede rums mørke
skabt af tyrannernes tro,
der afviser det (ind)lysende valg,
og spærrer for gangen af den guddommeligt sande bro.
Og sanseligheden tømmes for indlevelse
i natur, i kærlighed, i skønhed
selv i drømmen.
Når livet leves på et slør af tårer
bliver ord i betydningernes lys,
nøgne i livets ørken
og slukkes i suset fra sindsbevægelsens indignation.
I hjertets lønkammer nærer intet kærligheden.
Men hadet vandes bestandigt af alt omkring dig.
Og du forstår menneskets ensomhed
i den ubrudte stilhed af timer, dage, måneder og år
i isolationens celle, hvor tiden forgår.
I autoritetens hule hånd
levnes du kun det slørede billede på bagsiden af øjnenes bånd.
Med en kort skamferet horisont mod døden efterlades du
indtil menneskets ubøjelige integritet ikke er mere
og det stærke, det ranke og vågne er væk.
Ikke før mennesket i buret er blevet et intethedens nul
flydende ud i mængden af absurde tal
imedens al drøm er nedsænket på fangenskabet og hadets delta.
Ikke før den stærke tro er knækket
og mennesket selv tror, hvad det aldrig var, og hvad det aldrig gjorde.
Da trækkes den afskyelige hånd tilbage
og du overlades til din elendigheds hårdhed
for at synke ned i den uendelige dybde af eget værd.
Er det ufortalte ord gjort stumt?
Er det endnu ufærdige embryo i livets skød dødt?
Og poesien
- spejler den de tomme illusioner
eller et billede af en menneskelig virkelighed,
fanget af mørket, men som dog kan tale om lyset?

Oversættelse fra persisk til dansk: Asef Soltanzadeh
Lyrisk gendigtning efter dansk og engelsk oversættelse: Joan Schmidt

sep 132016
 

De nordiske PEN-centre er overbeviste om, at alle stemmer i vores samfund fortjener at blive hørt. Vi er derudover bekymret for, at ytringsfriheden for migranter og asylansøgere i dag ikke er garanteret en tilstrækkelig beskyttelse af regeringerne i de nordiske lande. Vi har brug for at høre mere til migranters og asylansøgeres stemmer i den offentlige samtale.

Migranters og asylansøgeres særlige indsigter bliver ofte ignoreret og deres perspektiver kun sjældent inkluderet i den offentlige debat. I de nordiske samfund bør vi lytte til og lære af migranter og asylansøgere. Vi ved, at migranter og asylansøgere ofte er bange for at udtale sig til medier af frygt for, at dette skal føre til afvisning af deres verserende ansøgninger. De nordiske regeringer bør gennem deres erklæringer og politik gøre det klart, at de værdsætter ytringsfriheden og derfor også værner om denne for migranter og asylansøgere. Ydermere bør det gøres enklere og lettere for migranter og asylansøgere at reagere på alle former for ytringer, herunder på hadefulde udtalelser. Migranter og asylansøgere bør have let adgang til ikke-partisk oversættelse, tolkning, og sproglig anerkendelse.

Hvad kan PEN gøre?

De nordiske PEN-centre vil stræbe efter, at migranters og asylansøgeres stemmer kan blive bedre hørt igennem arrangementer og publikationer, og vi vil tilskynde indvandrere og asylansøgere til at deltage i den offentlige debat. Vi vil byde migrant- og asylsøgende forfattere og journalister velkommne i vores organisation og stræbe efter at hjælpe med at oversætte og fortolke deres ord. Vores netværk af systemkritiske forfattere med ophold i vores lande kan bistå os i denne bestræbelse.

Denne udtalelse blev enstemmigt vedtaget på de nordiske PEN-centres møde i Helsinki den 8. september 2016. 

Finsk PEN
Estisk PEN
Dansk PEN
Islandsk PEN
Norsk PEN
Svensk PEN

sep 072016
 

En række organisationer fra det International civilsamfundet fordømme angrebene på ytringsfriheden i Tyrkiet

I dagene 31. august til 2. september besøgte en international delegation af civilsamfundsorganisationer  Istanbul for at demonstrere solidaritet med forfattere, journalister og medier i Tyrkiet.

Det mislykkedes kup af 15. juli, hvor mindst 265 mennesker blev dræbt, har traumatiseret den tyrkiske befolkning og regeringen skal naturligvis retsforfølge de ansvarlige. Dog skal dette ske på grundlag af specifikke, individuelle beviser for de pågældendes deltagelse i en forbrydelse, og med fuld respekt for internationale standarder for retten til ytringsfrihed, retten til frihed og sikkerhed og retten til en retfærdig rettergang, som Tyrkiet har forpligtet sig på som medlem af Europarådet.

Delegationen fordømmer de tyrkiske myndigheders misbrug af undtagelsestilstanden til at undertrykke mangfoldighed og uenighed, og opfordrer regeringen til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade alle journalister, der tilbageholdes i Tyrkiet uden beviser og at stoppe chikanen af de få tilbageværende uafhængige og oppositionen medier .

Missionen, der blev anført af Artikel 19, omfattede repræsentanter fra Dansk PEN, Den Europæiske Journalistforbund, Tysk PEN, Index on Censorship, My Media, den norske Presse sammenslutning, det norske journalistforbund, Norsk PEN, PEN International, Journalister uden Grænser og Wales PEN Cymru.

De møder der blev holdt med journalister, repræsentanter for medier, advokater og menneskerettighedsforkæmpere, under missionen, giver anledning til at slå alarm.

Afvigende stemmer har længe været undertrykt i Tyrkiet; Men den undtagelsestilstand, der blev indført som reaktion på det mislykkede kupforsøg af 15. juli, bliver nu brugt til at legitimere en hidtil uset slåen hårdt ned på uafhængige og opposition medier.

Under dække af undtagelsestilstandens dekreter, kan en person tilbageholdes i op til 30 dage uden at der rejses konkrete anklager. Denne bestemmelse bliver misbrugt til vilkårligt at tilbageholde journalister med forskellige baggrunde og tilhørsforhold. Da missionen forlod Tyrkiet anslog en lokal medierettighedsorganisation, Punto 24, at 114 journalister var i forvaring. Mindst 15 journalister blev tilbageholdt i løbet af de tre dage delegationen tilbragt i Tyrkiet.

Frihedsberøvelse alene på grund af tilknytning til Gülenist bevægelsen, der er anklaget for at stå bag kuppet, er i sig selv problematisk, og finder sted uden tegn på individuel deltagelse i en kriminel handling. Desuden er dekretet også brugt til vilkårligt tilbageholde journalister med absolut ingen forbindelse til Gülenist bevægelsen, herunder mange repræsentanter fra oppositionen og minoritetsgrupper.
De tilbageholdte holdes i flere dage uden sigtelse, ofte uden adgang til en advokat eller deres familie. Der er bekymrende rapporter om dårlige forhold under frihedsberøvelsen, herunder prygl, svær overbelægning i fængslerne og manglende adgang til livsvigtig medicin.

Mens et par uafhængige medier fortsætter med at udgive, er der over størstedelen af mediebilledet skabt en atmosfære af selvcensur, hvilket afskærer befolkningen fra muligheden for at indgå i en fri og forskelligartet debat på et tidspunkt, hvor der er et kritisk behov for netop dette.

Undtagelsestilstanden må ikke misbruges til at undertrykke ytringsfriheden. Vi opfordrer Tyrkiet til at vise sin vilje til demokratiske principper og støtte fuld og bred offentlig debat, ved øjeblikkeligt og betingelsesløst at frigive dem, der tilbageholdes uden beviser, og at ophøre med at chikanere landets uafhængige medier.

aug 112016
 

Til: Justitsministeriet Strafferetskontoret, Slotsholmsgade 10 1216 København K

Dansk PENs svar vedr. Høring af udkast til lovforslag om ændring af Straffeloven: Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring

Dansk PEN har pr 30. juni 2016 modtaget Justitsministeriets udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring) i høring.

Dansk PEN vender sig mod enhver gradbøjning af ytringsfriheden, som denne er fastslået i Grundlovens § 77, der ikke alene udelukker censur, men også ”andre forebyggende foranstaltninger”. Ganske særlig vender vi os imod at udpege særlige grupper eller personer som mindre værdige til at nyde ytringsfrihed end andre.

Grundlovens § 77 taler tillige om ”ansvar over for domstolene”. Den eksisterende lovgivning er fuldt ud tilstrækkelig til at efterforske og evt. retsforfølge ytringer, som måtte være lovstridige, f.eks. opfordringer til vold. Men lovgivningen rækker ikke, og må aldrig række, til at kriminalisere ytringer, man ikke bryder sig om.

PEN International, og dermed også Dansk PEN, har stedse to opgaver: At forsvare og fremme ytringsfriheden og at arbejde for en så vidt mulig fordragelig tone i den politiske og religiøse debat.

Ytringer skal kunne kritiseres – også for deres stil og tone – men de skal ikke ved lovgivning eller ”andre forebyggende foranstaltninger” kunne forhindres.

Så vidt vi kan konstatere må lovforslaget give anledning til retssikkerhedsmæssige betænkeligheder. Vi foreslår derfor, at Justitsministeriet foretager en grundigere proportionalitetsafvejning af den foreslåede bestemmelse i lyset af, at der foretages indgreb i to fundamentale rettigheder, religions- og ytringsfriheden. Hvis lovforslaget godkendes, så opfordrer vi til, at Folketinget løbende vil modtage rapporter om de til enhver tid gældende bestemmelsers anvendelse for evt. revideringer med henblik på at sikre alle borgeres ytringsfrihed.

Om lovforslaget

Lovforslaget berører såvel religions- som ytringsfriheden, beskyttet i henholdsvis grundloven og i en række internationale konventioner og erklæringer, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 9 (religionsfrihed) og artikel 10 (ytringsfrihed) samt FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder artikel 18 (religionsfrihed) og artikel 19 (ytringsfrihed).

Dansk PENs arbejdsområde omfatter primært de artikler der vedrører ytringsfrihed, hvorfor vi alene vil kommentere på disse.

Dansk PEN er bekendt med at ytringsfriheden blandt andet er beskyttet af grundlovens § 77, ligesom den er beskyttet i henhold til artikel 10, stk. 1 i EMRK. Vi er ligeledes bekendt med, at der kan forekomme begrænsninger, således at beskyttelse af ytrings- og informationsfriheden efter fx artikel 10 ikke er absolut, idet der kan foretages indgreb i rettigheden, hvis indgrebet er foreskrevet ved lov og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til blandt andet forebyggelse af uorden eller forbrydelse og for at beskytte andres rettigheder, jf. bestemmelsens stk. 2. Dette indebærer blandt andet, at indgreb skal være proportionale. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) har igennem en omfattende praksis fastslået anvendelsesområdet for artikel 10. Desuden findes en lang række domme ved EMD der er baseret på dette princip.

Dansk PEN er også opmærksom på, at EMRK tillader stater at undtage visse handlinger den beskyttelse, som konventionen ellers sikrer, jf. artikel 17. Derfor vil blandt andet grove ytringer, der har til hensigt at undergrave EMRK's formål, aldrig være dækket af ytringsfrihedsbeskyttelsen i henholdsvis artikel 9 og 10 i konventionen, fx ytringer, der populært sagt går fra ord til handling og blandt andet opildner eller opfordrer til terrorisme, had, drab eller forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed.

Den foreslåede lovgivning forekommer imidlertid at gå langt videre, end hvad der følger af relevant praksis fra EMD og den generelle danske retstradition, idet den også vil skabe hjemmel til at strafforfølge personer, der alene udtrykkeligt billiger forbrydelser. Hertil kommer, at kriminaliseringen ikke forudsætter, at den strafbare handling rent faktisk er blevet begået.

Derfor bør Justitsministeriet se grundigt på proportionaliteten af den forslåede bestemmelse i lyset af, at der ved bestemmelsen skabes hjemmel til indgreb imod bl.a. ytringsfriheden.

Den individuelle ytringsfrihed

Så vidt Dansk PEN kan se af bemærkningerne til lovforslaget, så udviskes den hidtidige grænse i fx Straffelovens § 266 b mellem ytringer fremsat i offentligheden, fx i forbindelse med prædiken eller mødeaktiviteter, og i private sammenhænge.
Denne kriminalisering af ytringer fremsat i en privat sammenhæng foranlediger en række alvorlige retssikkerhedsmæssige betænkeligheder. Idømmelse af straf på baggrund af ytringer fremsat i private sammenhænge er særlig indgribende for individet, og er derfor underlagt en skærpet proportionalitetsafvejning.

Derfor ser Dansk PEN gerne en proportionalitetsvurdering med udtrykkelig inddragelse af det forhold, at ytringerne i disse situationer er fremsat under fortrolige og tillidsfulde forhold og muligvis uden noget forsæt til udbredelse. Hertil kommer, at lovændringen stemmer dårligt overens med den almindelige danske retstradition, hvorefter ytringer, der sanktioneres, dels skal fremsættes med forsæt til udbredelse i en videre kreds, dels skal have en vis grovhed og klart opfordre til bl.a. vold.

Dansk PEN må konkludere, at denne del af lovforslaget åbner op for en uforudsigelig og usikker retstilstand, da håndhævelsen kan risikere at blive arbitrær. Hertil kommer det forhold, at bevisspørgsmålet, som en beslutning om at rejse straffesag hviler på, bliver usikkert og potentielt vil kunne svække de berørte individers grundlæggende retssikkerhedsgrantier.

Offentlig og politisk debat

Lovforslaget omhandler i særlig grad den offentlige og politiske debat, og blandt bemærkningerne er der flere eksempler der ikke nødvendigvis ligger inden for bestemmelsens anvendelsesområde. Dansk PEN er tilfreds med at debatindlæg i de gængse massemedier ikke er omfattet, fordi de er udtryk for almindelig offentlig debat. I 2016 er mediebilledet imidlertid mere komplekst, og det kan overlades til et vilkårligt skøn at afgøre, hvornår en ytring konkret vil være omfattet af bestemmelsen, ligesom brug af debat på de sociale medier ikke i sig selv udgør en saglig begrundelse for kriminalisering, som man kan iagttage i en række totalitære regimer verden over.

På samme måde vender Dansk PEN sig imod den mulige forskelsbehandling der kan blive et resultat af lovforslaget. Forskelsbehandling er i sig selv ikke nødvendigvis diskriminerende, hvis den har et sagligt formål og samtidig står i et rimeligt forhold til dette formål. Men bevisbyrden for, at forskelsbehandlingen er velbegrundet, påhviler staten.
Det fremgår af lovforslaget, at formålet med reglerne er at imødegå adfærd, der undergraver danske love og værdier og understøtter parallelle retsopfattelser, og dermed at beskytte den offentlige orden. Det er et formål som Dansk PEN kan støtte så længe ytringsfriheden tilgodeses. Men det er en potentiel trussel mod demokrati og frihed at der i lovforslaget er lagt til grund, at religiøse forkyndere ikke kan sammenlignes med andre grupper. Sådanne vurderinger af eventuel strafbar adfærd bør være begrundet sagligt og proportionalt, hvilket vi ikke finder belæg for i det udsendte lovforslag.

Afsluttende bemærkninger

Dansk PEN skal afslutningsvis støtte, at der er lagt op til at lovforslaget undergives lovovervågning, og at der foreslås udarbejdet en rapport til Folketinget om anvendelsen af den foreslåede bestemmelse, men vi beklager samtidig at der ikke er bestemmelser om løbende afrapporteringer til Folketinget om en så vidtgående lov.

Med venlig hilsen
Per Øhrgaard, præsident
Klaus Slavensky, bestyrelsesmedlem