Årsberetninger

 Posted by on 15. april 2011
 

Dank PEN's årsberetning 2013 vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 2014:

Dansk PEN i 2013

Hvis man troede, at ord - digte, essays, romaner og for den sags skyld journalistik - havde mistet saft og kraft, viste 2013 noget andet. Herhjemme satte en ny digtsamling og deres ophavsmand landet på den anden ende. Ét hundrede tusinde skaffede sig Yahya Hassans digte, som vækkede temperamenter af en anden verden og kaldte til læsning som ingen digte i dét omfang i årtier. Det førte til, at den 19-årige Hassan nu lever med politibeskyttelse døgnet rundt, hvilket turde være en høj pris at betale for retten til at ytre sig. Hassan er ikke den første herhjemme, og han bliver desværre næppe heller den sidste, der må bøde så tungt for sine ord. Trusler, chikane og forfølgelse af mennesker, der alene er skyldige i at have sagt og skrevet hvad de tænker og mener, er og bliver aldrig på sin plads. Der er ingen undskyldning for at møde ord med vold.

Ude i verden har magthavere fra Syrien til Rusland til Kina kun alt for tydeligt demonstreret, at de frygter netop det frie ord. Syrien blev verdens pt. dødeligste sted for mediefolk og systemkritikere. Rusland gjorde sig de ihærdigste anstrengelser for at gemme Pussy Riots to unge punkrockere af vejen og i det hele taget for at bandlyse kampagner for seksuelle "afvigelser" - in casu homoseksualitet - eller rettere politiske og kulturpolitiske afvigelser fra Putins russisme. Og Kina fastholdt uden at kaste sig ud i større medieslagsmål sine magthaveres tradition for at holde kritikere bag lås og slå, ikke så meget snak dér.

Disse magthavere var ikke ene. Frygten for frie ord fik magthavere - politiske, økonomiske og kriminelle - i Mexico til at gå efter skribenter af enhver art, som var de jaget vildt, og i Iran til at lægge nye snærende bånd på dissidenter. Det samme skete i andre lande tværs over Centralasien, Mellemøsten og Afrika. Tættere på os viste Ungarn og Tyrkiet, at Europa ikke er vaccineret mod udbrud af totalitære strømninger og indgreb mod frie medier og forfatterskaber. Omfanget af censur og antallet af truede og fængslede forfattere og mediefolk er desværre nogenlunde uændret - globalt.

Og hvis vi troede, at den kolde krig med dens overvågning i dag var stof for bølgen af historiske romaner, så viste en ung mand ved navn Edward Snowden, at der stadig holdes øje med os - alle sammen. Måske ikke sådan, at der sidder en agent og lytter hver eneste gang, vi ringer, og kigger med over skulderen hver gang, vi skriver - næh, nej, det nye er metaovervågningen, den totale opsamling af mails, webtrafik, telefonopringninger, rejseruter osv. Måske ikke interessant i detaljen. Men skræmmende den dag, en lille lampe begynder at lyse rødt i NSA og andre tjenester, der ellers måtte tumle med samme business, fordi det er registreret, at samme person, f.eks. i Danmark, har læst bøger om revolutionære strømninger, har haft telefonkontakt til samtalepartnere i ustabile samfund i Mellemøsten eller Centralasien, har mailet med religiøse fantaster og ved forskellige lejligheder besøgt lande, som vores regeringer måtte finde problematiske. Dén dag kan systematisk overvågning ændres til konkret forfølgelse, gammel research for en forfatter eller journalist kan blive vendt imod dem, visumansøgninger til særlige lande kan pludselig blive afvist, og ansøgninger til følsomme jobs falde til jorden.

Dansk PEN afviser ikke, at samfundet kan have brug for en sikkerhedstjeneste - dét må andre beskæftige sig med. Men vi opfordrer til retsbeskyttelse mod "tjenesters" anvendelse af metaovervågningen. Og vi anbefaler, at Snowden hellere præmieres for sit whistlebloweri end retsforfølges for sin afsløring af diskrete tjenesters ulovlige virksomhed og hemmeligheder. På årets Bogforum signerede hundreder af gæster et PEN-postkort til Statsministeren med opfordring til, at Danmark tilbyder Snowden asyl.

Ved Bogforum slog vi også et slag for årets store udgivelse af den første væsentlige antologi på dansk om hatespeech. Redaktørerne fik nogle på hovedet af de kritikere, som store aviser havde pudset på bogen. Og debatten om potentiel lovgivning imod hatespeech fik større opmærksomhed end selve den hatespeech, der bedrives. Dansk PEN har ikke opfordret til forstærket lovgivning, men til opmærksomhed omkring generaliseret had rettet mod mindretal af f.eks. etnisk, religiøs eller seksuel karakter.

En tilsvarende debat finder sted om blasfemi og racisme - ofte med større fokus på de to lovparagraffer på området end på virkelighedens oplevelse af blasfemi og racisme. Dansk PEN har opfordret til, at blasfemiparagraffen afskaffes for at sikre, at ingen religion og ingen religiøse dogmer ligesom ingen politisk ideologi friholdes for kritik, debat eller satire.

Det hører til PEN International’s historiske opgave at modvirke racisme og hatespeech, som anvendes til at lægge etniske og religiøse mindretal for had. Hvordan dét gøres, er til gengæld ikke fastsat i de internationale regler for PEN. I Dansk PEN rummer såvel medlemskredsen som bestyrelsen flere holdninger til den såkaldte racismeparagraf, som stadig forbyder spredning af racisme.

Bestyrelsen har opfordret til, at de to lovparagraffer imod blasfemi og racisme erstattes af en ny paragraf, som fastholder, at religiøse dogmer ikke nyder særlig lovbeskyttelse, men til gengæld fastholder en særlig lovmæssig beskyttelse imod, at etniske, religiøse og seksuelle mindretal kan udsættes for generaliseret, offentlig ringeagt på grund af deres identitet.

I bestyrelsen er også medlemmer, som mener, at debatten om lovparagrafferne er kommet til at skygge for debatten om racismen, og som derfor ønsker paragrafferne helt fjernet for at koncentrere debatten om konkret racisme.

Dansk PEN har i efteråret - sammen med Danske Bladtegnere - udgivet en bog om internationale menneskerettigheder i streg & paragraf. Vi er midt en et fælles dansk-palæstinensisk forfatterprojekt, der har bragt en række palæstinensiske forfattere til Danmark og i det nye år vil bringe en gruppe danske forfattere til Palæstina. De to besøg, der begge steder omfatter offentlige læsninger og debatter, vil formentlig også føre til udgivelsen af en ny tekstsamling. I samarbejde med Engelsk PEN har vi i sommers været arrangører af et stort seminar i London om politisk TV-dramatik og vi er på 5. år stærkt involveret i et arabisk-dansk bloggernetværk for unge kvinder. Vi har afholdt, ofte i samarbejde med andre, en række debatmøder og vi stod bag en lille international forfatterfestival i Odense, Århus og København.

Vi er involveret i udviklingen af det internationale friby-netværk, og samarbejder med de danske værtsbyer, Fanø, Odense og København. Og vi er som altid stærkt engageret i det internationale Writers in Prison-netværk, som forsøger at modvirke censur, forfølgelse og fængsling af forfattere ude i verden.

Fribyer

Der er for tiden tre aktive fribyer i Danmark, Fanø, Odense og København og en fjerde, Aarhus, forbereder sig på snart, for anden gang, at skulle tage imod en gæsteforfatter. De forfattere som er på gæsteophold her i landet er engagerede skribenter, der alle har noget på spil. Det store spørgsmål som alle naturligvis stiller sig, ikke bare i Danmark, men overalt hvor der er etableret fribyordninger, er, hvad skal der ske med de pågældende når opholdet slutter. Svaret er desværre ikke enkelt. For nogle er det muligt og måske også ønskeligt at rejse hjem efter endt ophold. For andre kan dette af sikkerhedsgrunde slet ikke komme på tale. En af de danske fribyforfattere er rejst hjem efter endt ophold og vi følger den pågældende tæt for at sikre at vi kan reagere, hvis der igen opstår sikkerhedsmæssige problemer omkring ham. En anden har fået asyl og er nu ikke længere en del af fribynetværket. De øvrige er her fortsat og deres ophold er ikke slut.

I Dansk PEN forsøger vi, i samarbejde med de danske værtsbyer og den internationale netværksorganisation ICORN (International Cities Of Refugee Network) at hjælpe fribyforfatterne med at finde brugbare løsninger, her eller andetsteds.

De nordiske fribyer udgør et særligt netværk indenfor ICORN og i dagene 6.-7. marts er de danske byer med København i spidsen værter for et stort træf for alle de nordiske fribyforfattere og deres lokale koordinatorer. Mere end 50 gæster, hvoraf omkring 30 er fribyforfattere, kommer til København for at deltage i offentlige debatter, optrædener, filmforevisninger.

Dansk PEN har ved flere lejligheder gjort fælles front med vores søsterorganisation Freemuse om at få gennemført en udvidelse af fribyordningen, så den også kan omfatte truede og forfulgte kunstnere indenfor andre områder end det skrevne ord. Musikere, skuespillere, teater- og filmfolk, billedkunstnere mv. oplever verden over i stigende grad, at også deres ret til - og mulighed for at ytre sig, krænkes. Dansk PEN støtter, at fribyer rundt om i verden, og også i Danmark, åbner dørene for udøvere af andre kunstarter, der trues og forfølges på grund af deres arbejde.

Kongressen og det internationale samarbejde

International PENs 79. kongres, blev i 2013 afholdt i Island med mere end 200 delegerede fra 70 centre. Fra Dansk PEN deltog vicepræsident Merete Pryds Helle og Klaus Slavensky som delegerede.

Temaet for kongressen var "Digital Frontiers - sproglige rettigheder og ytringsfrihed" som blev behandlet og diskuteret i plenum, workshops, paneldiskussioner og litterære arrangementer.

Sideløbende med vedtagelsen af beslutninger om overvågning og sproglige rettigheder gik alle PEN-delegerede til den russiske ambassade med en kritisk resolution, på forslag fra Dansk PEN.

Den unge sydafrikanske forfatter Masande Ntshanga fik PEN International /New Voices-pris overrakt på Reykjavik International Literary Festival, som blev afholdt i forbindelse med kongressen. Hori Takeaki (Japan PEN) blev genvalgt som international sekretær, Jarkko Tontti (Finland) blev nyvalgt som international kasserer og Anders Heger (Norge), Mohammed Sheriff (Sierra Leone) og Gil Won Lee (Sydkorea) blev valgt til den internationale bestyrelse. To nye PEN-centre fik kongressens godkendelse, dels Myanmar (Burma) og dels Delhi.

De nordiske PEN-centre havde flere samarbejdsprojekter. Forud for kongressen blev der afholdt nordiske møder om bl.a. begrænsning af resolutioner og ikke mindst en mere offensiv formidling af disse. I 2012 var der 28 resolutioner, i 2013 kun 14. Dansk PEN skabte historie ved at foreslå at hele kongressen øgede opmærksomhed om PEN’s arbejde ved at overbringe resolution nr. 1 om Rusland til den russiske ambassade i Reykjavik. Dette blev vedtaget og de 200 delegerede gik i demonstration gennem Reykjaviks gader med protestresolutionen om den stigende regressive lovgivning mod ytringsfrihed, som blev overrakt til den russiske ambassadør i Island Andrey V. Tsyganov. Kongressen opfordrede under stor mediebevågenhed Den Russiske Føderation til at ophæve de nye love. De øvrige resolutioner, der udtrykker bekymring over situationen for ytringsfriheden i en række lande og regioner over hele verden, herunder Hviderusland, Kina, Cuba, Egypten, Eritrea, Ungarn, Latinamerika, Mexico, Rusland, Spanien, Syrien, Tibet, Tyrkiet og Vietnam, omfatter konkrete anbefalinger til regeringer og andre aktører for at forbedre ytringsfriheden i disse lande. Kongressen vedtog desuden enstemmigt en resolution, der fordømmer overvågningsprogrammer, der overtræder de internationale menneskerettighedskonventioner normer og retten til privatlivets fred. Resolutionen, der var foreslået af amerikansk PEN og engelsk PEN, understreger at PEN International vil støtte alle, som søger at afsløre angreb på de grundlæggende menneskerettigheder, og beklagede at den amerikanske regering vil retsforfølge de som bringer denne information.

De nordiske PEN-centre afholdt desuden et seminar om hate speech og ytringsfrihed med oplæg fra alle nordiske lande, fra dansk PEN medvirkede Klaus Slavensky.

PEN’s kampagne "Free the Word" blev markeret på Reykjavik Literary Festival, som blev afholdt i tilknytning til kongressen. Den 1. september markerede også 40-årsdagen for kuppet i Chile, hvor præsident Salvador Allende blev styrtet af general Augusto Pinochet. Der blev i den anledning afholdt et arrangement hvor, en af Chiles førende forfattere, Antonio Skármeta, holdt tale for over 700 gæster i Reykjaviks nye koncerthus Harpa. Den følgende dag leverede "Free Word" paneldiskussioner og foredrag af bl.a. Islands tidligere præsident Vigdís Finnbogadóttir om sproglige rettigheder.

Den næste internationale PEN kongres afholdes i september 2014 med Centralasiatisk PEN som vært og finder sted i Bisjkek (Kirgisistan).

Året kort

Arabisk-dansk bloggertræf for unge kvinder:

I slutningen af april samledes 26 unge kvinder i Marrakech, Marokko. De er alle en del af netværket for unge arabiske og danske kvindelige bloggere, som Dansk PEN har etableret i 2009, med støtte fra CKU og tidligere også fra Kvinfo. Mødet var det femte i rækken af træf for unge kvindelige bloggere fra Mellemøsten, Nordafrika og Danmark. Netværket består af omkring 60 unge kvinder, hvoraf langt størstedelen er fra MENA-regionen.

Anledningen til træffet i Marrakech var en invitation fra Nora, den ene af de to marokkanske bloggere i netværket, der har været med siden 2010, og som nu driver et spisested i Marrakech, hvor enlige og udsatte kvinder kokkererer og tjener til livets opretholdelse. Tidligere har bloggerne været samlet i Kairo (2009), Amman (2010), København (2011) og Beirut (2012). I Marrakech var der deltagere fra Jordan, Libanon, Palæstina, Bahrain, Yemen (dog pt. Sverige), Egypten, Marokko og Danmark. Derudover omfatter netværket også tunesiske, saudiarabiske, libyske og syriske unge bloggende kvinder. Omdrejningspunktet for alle møderne er internetaktivisme og kvinders muligheder for at komme til orde gennem brug af de (ikke længere helt så) nye medier.

WiPC-konference og ICORN-årsmøde i Krakow

Hvert andet år mødes repræsentanter for PEN-centre over hele verden til konference i International PENs Writers in Prison Committee. Formålet er at drøfte de udfordringer og opgaver der er for organisationens arbejde for forfulgte og fængslede kolleger, og at planlægge kampagner og fælles strategier for arbejdet.

I år blev WiPC-konferencen afholdt i Krakow, parallelt med det internationale årsmøde i fribynetværket ICORN. Flere af arrangementerne afholdt de to organisationer sammen, mens andre møder var adskilt.

Jens Lohmann deltog i WiPC-konferencen, mens Mille Rode var inviteret til at tale ved ICORN-årsmødet.

Dramatising Politics

Engelsk PEN henvendte sig i foråret 2012 til os med henblik på at lave et fælles arrangement på baggrund af den danske TV-Drama succes med bl.a. Forbrydelse og Borgen i britisk TV. Efter mange forhindringer løb det meget succesrige arrangement af stabelen i The Familoe Building, et kulturcenter i en nedlagt fabrik i Londons Clerkenwell, den 16. juni 2013.

Under overskriften: Dramatising Politics: fact and fiction in Danish and British scriptwriting for drama, hørte en udsolgt sal med 250 deltagere, danske og britiske forfattere, skuespillere, producenter m.m. diskutere ligheder og (især) forskelle på de to landes tv-drama produktioner. Værterne mente f. eks., at det vil være umuligt med en britisk drama-serie, der fremstiller politikere så menneskeligt, som det sker i Borgen.

Politikerleden i Storbritannien er efter talrige skandaler simpelhen for grundlæggende. Fra Danmark deltog bl.a. Adam Price, Ingolf Gabold, Jeppe Gjervig Gram og Lars Knutzon, fra Storbritannien bla. a forfatter Paula Milne og producer Kath Mattock. Ordstyrer ved den meget livlige debat var BBC journalisten Mark Lawson. Mødet indgik som en del af en to-dages Nordicana-festival, som samlet trak over 1500 mennesker til filmforevisninger og pressemøder med diverse nordiske film- og tv-stjerner.

Det var for både dansk og engelsk PEN, første gang vi holdt debatmøde om film- og tvmanuskripter. Den store og engagerede tilstrømning viste, at der absolut er interesse for emnet. Mødet blev støttet fra bla. Det danske Filminstitut.

Drømme og visioner i baghaven

For 7. år i træk holdt Dansk PEN sammen med Dansk Forfatterforenings- og danske skønlitterære forfatteres internationale udvalg det årlige sommerarrangement i gårdhaven ved PENs sekretariat; Drømme og Visioner. Som tidligere var Michael Svennevig idémanden og den bærende kraft bag arrangementet der, foruden Michael selv, havde mere end 20 optrædener.

Michael Svennevig har allerede bebudet, at der også i 2014 vil blive et havearrangement i august, så glæd jer til drømmekage, myntete, oplæsning, fortællinger og musik.

Grænseløse Ord.

I oktober var Dansk PEN medarrangører af første afdeling af en dansk/palæstinensisk forfatterudveksling i samarbejde med Det danske hus i Palæstina og Det kongelige Bibliotek. Fra palæstinensisk side deltog digterne Najwan Darwish og Nathalie Handal samt forfatter og maler Kamal Boullata. Fra dansk side Janne Teller, Martin Glaz Serup, Hanne-Vibeke Holst og Yahya Hassan. PEN var vært ved et stuvende fuldt møde under ledelse af Anders Jerichow i Tranquebar den 27.10. Mødet var så populært, at flere tilskuere måtte gå med uforrettet sag. De blev henvist til det store arrangement i Dronningesalen i Diamanten dagen efter. Desværre blev den meget professionelt tilrettelagte aften i Diamanten hæmmet af, at det var aftenen for den store storm, hvor politiet frarådede udgang. Det medførte forfald fra Martin Glaz Serup og aftenens ordstyrer Lone Kühlmann, heldigvis sprang Hanne-Vibeke Holst til og overtog værtsrollen med stor elegance. Trods stormen havde over 100 tilskuere kæmpet sig frem til Diamanten.

Genvisitten i Palæstina er planlagt til at finde sted 28. maj-1. juni, med de samme deltagere. Besøget ligger i forbindelse med den årlige palæstinensiske litteraturfestival PalFest.

Bog om Hate-speech

Dansk PEN udgav i 2013 antologien 'Hatespeech - fra hadetale til hadesyn' i samarbejde med Informations forlag, hvilket blev årets mest omtalte PEN-initiativ i medierne.

I stedet for at føre til en debat i de landsdækkende dagblade om, hvad hatespeech er, og hvilke konsekvenser det har haft historisk og har aktuelt, valgte dagbladene i første omgang at bestille kritikere af Dansk PEN og af racismeparagraffen til at anmelde bogen, hvilket dermed blev til et frontalangreb på især racismeparagraffen, frem for en diskussion om fænomenet hatespeech.

Bogens tematik rækker imidlertid langt ud over diskussionen for og imod racismeparagraffen, og siden fulgte da også en mere substantiel debat i enkelte dagblade og i radio og tv. Også i 2014 har der allerede været en række debatarrangementer om emnet med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer fra PEN og bidragsydere til antologien, bl.a. til årsmødet for Danmarks Biblioteksforening.

'Hatespeech - fra hadetale til hadesyn' har indtaget sin plads som det første samlede indblik i fænomenet hadetale på dansk og må derfor siges at være uomgængelig, når der i de kommende år skrives større opgaver, specialer og afhandlinger om temaet på diverse uddannelsesinstitutioner.

Også i diverse debatfora på nettet har bogen genereret omtale og er blevet godt anmeldt en række steder. Endvidere konstaterer Knud Vilby i sin anmeldelse i 'Social Kritik': »Både bogen og debatten er central og vigtig. Den er uden nemme løsninger. Og det svarer jo meget godt til virkeligheden.«

Dét må man sige ja til.

Bogforum i Bella Center

Dansk PEN havde traditionen tro en stand på årets Bogforum, hvorfra vi orienterede om PEN’s arbejde med bl.a. forfulgte forfattere, det øvrige internationale arbejde og de danske aktiviteter. Som tidligere havde vi både talerstolen "Frie Ord" og en konkret aktion, som bogmessens gæster blev opfordret til at deltage i. Der var 18 forfattere, debattører og politikere som hver time, kvart-i-hel, talte om et selvvalgt emne, bl.a. kulturminister Marianne Jelved.

Årets aktion var en hilsen til statsminister Helle Thorning med støtte til PEN’s opfordring om at den danske regering bør tilbyde whistlebloweren, Edward Snowden, politisk asyl i Danmark. PEN mener at Snowden har gjort demokratiet og det åbne, civile samfund en tjeneste ved at afsløre hvor systematisk overvågningen finder sted af civile borgere såvel som politisk valgte, både i sit hjemland, USA, og i en række andre lande. Mere end 500 postkort blev efterfølgende sendt til statsministeren, og aktionen fortsætter i de kommende måneder. Flere postkort kan rekvireres på PENs sekretariat.

Dansk PEN udgav i samarbejde med Danske Bladtegnere bogen "Dagens menneskeret" hvor 25 danske tegnere giver deres bud på ytringsfrihed. I tilknytning til bogen havde PEN fået en lang væg ved indgangen til Bogforum til udstilling af tegninger fra bogen.

I forlængelse af PENs bog om hate speech afholdt vi et debatmøde på "Faglig scene" hvor fhv. minister Birte Weiss debatterede med bestyrelsesmedlemmerne Rune Engelbreth Larsen og Klaus Slavensky.

Bestyrelsen vil på vegne af PEN takke alle medvirkende talere og aktivister for deres bidrag. Der arbejdes på at skaffe midler så PEN kan blive repræsenteret igen på næste års Bogforum.

Litteraturfestival til støtte for fængslede forfattere

I efteråret genoptog vi den tidligere så succesfulde idé med at holde en litteraturfestival til støtte for vores fængslede og forfulgte kolleger. Ved tre velbesøgte arrangementer i Odense, Aarhus og i København optrådte i alt 15 forfattere, heriblandt de danske fribyforfattere, med oplæsning og fortællinger. Adil Erdem introducerede gæsterne og var den bærende kraft gennem alle tre arrangementer.

De Dødes Dag

For tredje år i træk brugte International PEN og Dansk PEN den mexicanske tradition med at mindes de døde på De Dødes Dag den 2. november til at protestere mod straffriheden og de fortsatte drab på journalister i Latinamerika med særligt fokus på Honduras, Brasilien og Mexico. Dansk PEN satte i samarbejde med Verdenskulturcentret Global og International Forum fokus på Mexico med et todages arrangement 31. oktober i Aktivitetscenter Skt. Joseph med dokumentarfilm om at arbejde som journalist i Mexico, direkte skype-interview med mexicansk journalist i Mexico By, musik, teater og mexicansk mad, og 1. november i Global med et seminar om ytringsfrihed og overgreb mod journalister i Mexico, fulgt af en mindehøjtidelighed med taler og musik for dræbte og forsvundne journalister ved et mindealter efter mexicansk tradition. Jens Lohmann deltog på PENs vegne.

Den 2. november talte Jens Lohmann på Nationalmuseet for 3-400 mennesker ved et arrangement om De Dødes Dag om overgrebene mod mexicanske og latinamerikanske journalister.

Writers in Prison

Den grusomme måned er allerede forbi

Og har efterladt os med så mange døde

At selv luften ånder død

Og af vandet drikker vi død.

Den netop afdøde mexicanske digter José Emilio Pacheco udtrykker med den første strofe af digtet De dødes alter, skrevet specielt til PENs kampagne i 2011-13 mod forfølgelsen af og mordene på forfattere og journalister og den straffrihed, der sikrer at de ansvarlige går fri, den fortvivlelse, vi kan rammes af, når overgreb og forfølgelse ingen ende vil tage trods den indsats vi gør.

Syrien, Mexico, Irak, Kina, Rusland, Tyrkiet, Honduras, Egypten, Bahrain, Zimbabwe, Nigeria, Somalia, Vietnam... listen over lande hvor forfattere og journalister forfølges og ytringsfriheden undertrykkes er lang, listen over sager PENs Writers in Prison Committee (WiPC) tager op er meget længere, op til 900 sager om året. Og listen over kolleger det er lykkedes at gøre noget for, er ligeledes lang. Det kan nytte, selv om det ser håbløst ud. Det viser PENs arbejde siden grundlæggelsen i 1921.

Siden WiPC blev etableret i 1960 har arbejdet for forfulgte skribenter været koncentreret om at protestere over for myndigheder og på anden vis støtte vore forfulgte kolleger, bl.a. gennem Rapid Actions, hvor PEN-centre verden over modtager relevant materiale og sender protester og appeller til regeringer, myndigheder og organisationer.

De senere år har PEN satset mere på målrettede kampagner for at få større gennemslagskraft. Kampagnen mod straffrihed i Latinamerika siden 2011 er et godt eksempel. I kampagnen indgik en tosproget antologi af digte og andre tekster skrevet af over 40 kendte latinamerikanske digtere, forfattere og journalister. Hensigten var at skabe opmærksomhed i bredere kredse. I 2012 udkom den digitalt og sidste år lykkedes det at rejse penge til at udsende en tosproget trykt udgave, Escribe contra la impunidad/Write against impunity (214 sider, kan købes for 100 kr. fra Dansk PENs sekretariat).

I 2013 blev der arbejdet intenst på at forberede to kampagner, som begge løb af stabelen i begyndelsen af 2014:

Vinter-OL-Kampagnen i forbindelse med de olympiske vinterlege i Sochi i Rusland 7-23. februar for at protestere mod loven mod "homoseksuel propaganda" vedtaget i juni 2013, en ny blasfemilov (bl.a. indført for at hindre nye Pussy Riot-inspirerede aktioner) samt genindførelsen i juli 2013 af en lov om bagvaskelse, som Putins forgænger Medvedev havde ophævet. Se mere om kampagnen her: http://www.pen-international.org/sochi-winter-olympics-out-in-the-cold/ og her: https://www.thunderclap.it/projects/8086-pen-sochi-olympics-campaign

Honduras-kampagne i forbindelse med præsidentskiftet i det voldsplagede mellemamerikanske land. Kampagnen skal lægge pres på den nye præsident for at sætte en stopper for den intense og systematiske forfølgelse af journalister og forfattere spændende fra chikane og fyringer til bortførelser, tortur og mord, der alt sammen er gennemdokumenteret i en rapport udarbejdet af det juridiske fakultet ved Torontos Universitet i samarbejde med PEN.

Desuden har PEN siden 2010 ført kampagne til støtte for den fængslede kinesiske forfatter og systemkritiker Liu Xiaobo og andre fængslede forfattere, journalister og bloggere i Kina.

Tyrkiet har i årevis været et fast punkt på PENs dagsorden. Journalister, forfattere og redaktører bliver retsforfulgt i bundter, ofte tiltalt for mindre lovovertrædelser, tiltalen bliver frafaldet efter at de tiltalte har brugt tid og penge på retsmøder så de ikke har kunnet udføre deres arbejde. Ved udgangen af 2013 var der omkring 80 sager, hovedsagelig mod journalister, som ventede på at blive behandlet ved en domstol. En klar, systematisk chikane. Vi har tidligere haft mulighed for at sende observatører til retssagerne, bl.a. i samarbejde med Svensk PEN. Det er en form for støtte som har stor betydning for vore kolleger, dels fordi den kan medvirke til en større tilbageholdenhed hos myndighederne, dels fordi vore tiltalte og forfulgte kolleger kan se og mærke at de ikke er alene.

Iran er ligeledes fortsat i fokus for PENs arbejde. Den systematiske forfølgelse af journalister, forfattere og andre kunstnere er ikke mindsket. Censur, chikane, fængsling er reglen snarere end undtagelsen. Den

religiøse sti som præstestyret har trukket er meget smal og det er let at træde ved siden af, uanset hvor meget man passer på. Det er tydeligt at mørkemændene i Teheran i lighed med magthavere verden over ikke bryder sig om det frie ord.

Mexico, Honduras og Brasilien har siden 2011 været mål for en kampagne mod den straffrihed for overgreb og forbrydelser mod journalister, forfattere og redaktører, som bliver mere og mere udbredt i regionen. Kampagnen føres dels ved protester, dels ved PEN-arrangementer verden over på De Dødes Dag den 2. november, som er en rigt udviklet tradition især i Mexico, dels med udgivelsen af en antologi med bidrag fra kendte latinamerikanske digtere, forfattere og journalister.

Myanmar/Burma har også været genstand for en kampagne. Selv om demokratiet er ved at slå rødder i landet, følger PEN meget opmærksomt med. Vi forsøgte i 2103 at arrangere en medlemsrejse for Dansk PENs medlemmer til Myanmar, bl.a. for at mødes med forfattere og andre kunstnere, samt nogle af de centrale personer i den omstillingsproces landet er i gang med. Rejsen skulle have fundet sted i januar/februar 2014 men måtte desværre opgives på grund af manglende tilmeldinger.

Selv om kampagnerne kræver mange af PENs sparsomme ressourcer, er Rapid Action (RAN) arbejdet med fokus på enkelte personsager ikke glemt, om end det er blevet lidt mindre synligt. RANs kræver mange ressourcer, både fra WiPC-sekretariatet i London og fra de enkelte centre, der bidrager med research og nye oplysninger om sagerne. Fra London udsender man stadig informationer, dog ikke så ofte som tidligere. Trods en udvidelse af staben er WiPC stadig stærkt underbemandet, bla. fordi arbejdet med screening af ansøgninger fra forfattere til fribynetværket ICORN, er omfattende og tidskrævende.

Mens kampagnerne skaber ekstra opmærksomhed om udvalgte lande/regioner og problemstillinger, er en central del af WiPCs arbejde - selv om det er blevet nedprioriteret i takt med at kampagnerne er blevet opprioriteret - stadig at sætte fokus på de enkelte kollegers situation, dokumentere den og sende materialet til PENs 144 centre, der for manges vedkommende videresender det til medlemmerne med opfordring til at protestere. Det gør vi også i Dansk PEN, og selvom materialet vi modtager til tider er mere sparsomt end tidligere og opfølgningen dermed kan være blevet vanskeligere, så bliver ingen forfulgt forfatter eller journalist glemt eller ladt I stikken.

I Dansk PEN vil vi gerne gøre WiPC-arbejdet mere effektivt. Vi har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Marianne Østergaard, Merete Pryds Helle, Niels Ivar Larsen og Jens Lohmann som skal arbejde på at forny og effektivisere WiPC-arbejdet med en større inddragelse af medlemmerne. Forslag, ideer og tilbud om at deltage i arbejdet er meget velkomne.

Æresmedlemmer

Tal Al-Mallouhi, Syrien. Født 1991, digter og blogger. Arresteret 27. december 2009, og bl.a. forhørt om sine blog-aktiviteter. Hun er idømt fem års fængsel, der udløber 26, december 2014. Hun menes at være tilbageholdt på en anklage for spionage, men der er ingen officielt kendte anklager og der er ingen aktuel information om hendes opholdssted eller tilstand. Den nuværende situation i Syrien gør sager som disse vanskelige at indhente aktuelle oplysninger omkring. Desværre er der også grund til at frygte, at forholdene i de syriske fængsler er blevet betydeligt værre under den lange og grusomt blodige borgerkrig i landet. Kontaktperson: Mille Rode

Muharrem Erbey, Tyrkiet, højt respekteret advokat i menneskerettighedssager i det sydøstlige Tyrkiet. Erbey er desuden forfatter til adskillige artikler om kultur og menneskerettigheder, og han har været udgiver og medudgiver af flere bind tyrkiske og kurdiske fortællinger. Som advokat har han også – med succes – ført sager ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, og han har modtaget den fornemme franske pris Ludovic-Trarieux International Human Rights Prize 2012, som Nelson Mandela var den første modtager af.

Muharrem Erbey blev sammen med 80 andre arresteret i december 2009. Han er siden sigtet under Artikel 314/2 (medlemskab af en væbnet organisation). Sigtelsen mod Erbey anklager ham for at prøve at ydmyge den tyrkiske stat i taler holdt i de svenske, belgiske og engelske parlamenter; for at være involveret i at udforme en forfatning for KCD; for at være advokat for Diyarbakirs borgmester, Osman Baydemir, og for at mødes med ham ofte; for helt frivilligt at følge en række anti-terror retssager; for at udtale sig til Roj TV…og yderligere en lang stribe af absurde anklager. PEN mener, at samtlige anklager er politisk motiveret, og at han tilbageholdes på grund af den påståede forbindelse med kurdiske politiske partier. Erbey sidder på fjerde år fængslet uden dom i Diyarbakir.

Kontaktperson: Anne Marie Ejrnæs

Narges Mohammadi, Iran. Født i 1972. Prominent aktivist og journalist. Direktør for Defenders of Human Rights Centre (DHRC), som er grundlagt af nobelprismodtageren Shirin Ebadi. Narges Mohammadi blev arresteret 10. juni 2010 og fik en dom på 11 års fængsel, som senere ved en appeldomstol blev nedsat til seks års fængsel, der udløber i 2018. Anklagerne lød bl.a. på propaganda mod regimet ved at rapportere om brud på menneskerettighederne, samarbejde med Shirin Ebadi og besøg af politiske fanger.

Narges Mohammadi blev i 2011 løsladt mod kaution p.g.a. dårligt helbred, men i marts 2012 blev hendes dom på seks års fængsel stadfæstet, og den 21. april blev hun arresteret igen. Efter fire måneders fængselsophold blev hun den 30. juli sendt på "tvangsorlov" p.g.a. sin kritiske helbredstilstand. Myndighederne har forlænget Narges Mohammadis "tvangsorlov" fire gange. Den sidste "orlov" udløb den 23. januar 2013, men indtil nu har hun ikke meldt sig til fængslet, og hun er heller ikke blevet afhentet af myndighederne. Hun risikerer dog når som helst at blive fængslet igen.

Narges Mohammadi er gift med journalist og aktivist Taghi Rahmani, der i alt har tilbragt 17 år i fængsel, og som er tidligere æresmedlem af Dansk PEN, men nu har politisk asyl i Frankrig.

Kontaktperson: Reza Rahimpour

Nedim Şener og Ahmet Şık, Tyrkiet, begge uafhængige journalister og forfattere, der arbejder med undersøgende journalistik. De to journalister blev æresmedlemmer af Dansk PEN i 2012. De blev arresteret den 3. marts 2011 og anklaget for medlemskab af og støtte til Ergenekon, der er en væbnet terrororganisation – en såkaldt dybstatssammensværgelse, der planlægger et kup i Tyrkiet. Anklagen om et tilhørsforhold til Ergenekon er dybt ironisk, eftersom de to journalister tidligere har udgivet bøger og artikler med afsløringer relateret til Ergenekon. Den 12. marts 2012 blev Şık og Şener løsladt, bl.a. efter internationalt pres, men der er fortsat rejst sigtelser mod dem for at påvirke det politiske klima og forberede et kup gennem deres artikler og bøger.

Kontaktperson: Anne Marie Ejrnæs

Dansk PEN har desuden et æresmedlem, som ikke er en main case i Writers in Prison Committee: Alaide Foppa de Solórzano, som har været forsvundet siden 1980 i Guatemala. Dansk PEN fastholder hendes æresmedlemsskab af principielle grunde, så længe hendes forsvinden ikke er opklaret.

Kontaktperson: Jens Lohmann

Tidligere æresmedlemmer

En række tidligere æresmedlemmer, som ikke længere er æresmedlemmer af Dansk PEN, da deres situation for nuværende er stabil. Vi følger dem dog fortsat for at sikre, at der ikke sker forværring af forholdene. Det drejer sig om:

Raisedon Baya, Zimbabwe. Kontaktperson: Peter H. Fogtdal

Sihem Bensedrine, journalist og forfatter, Tunesien. Kontaktpersoner: Mille Rode/Anders Jerichow Hossein Ghazian, Iran. Lever i eksil i. Kontaktperson: Reza Rahimpour Irina Khalip, Hviderusland. Journalist, korrespondent for den uafhængige russiske avis Novaya Gazeta. Lever i eksil i Storbritannien. Kontaktperson: Anne Marie Ejrnæs

Ali Lmrabet, Marokko. Kontaktperson: Jens Lohmann

Chris Mlalazi, Zimbabwe. Kontaktpeson: Peter H. Fogtdal

Taghi Rahmani, Iran. Journalist og aktivist. Lever i eksil i Frankrig. Kontaktperson: Reza Rahimpour Jose Gallardo Rodriguez, Mexico. Kontaktperson: Jens Lohmann Maung Thurah, komiker og digter, bedre kendt som Zarganar, Myanmar. Kontaktperson: Anne Marie Ejrnæs

Medlemmer:

Dansk PEN havde pr. 31/12 2013 i alt 360 medlemmer mod 355 sidste år ved samme tid. Vi mærker generelt en stigende interesse for foreningens arbejde og vi får jævnligt henvendelser vedrørende medlemskab, hvilket er glædeligt.

Støttekredsen:

Støttekredsen omkring Dansk PEN blev i 2013 udvidet med Danske Dramatiker Forbund, der cementerede deres medlemskab af støttekredsen med at donere 20.000 kroner til Dansk PENs arbejde. Det vil bestyrelsen gerne benytte lejligheden til endnu engang at sige tak for.

Derudover består kredsen af Den danske Forlæggerforening, Dansk Journalistforbund, Magisterforeningen samt forlagene Gyldendal, Dansklærerforeningens Forlag, Forlaget Modtryk samt magasinet Folkeskolen, månedsbladet Undervisere og en række enkeltpersoner.

Støttekredsens medlemmer betaler årligt minimum 2.000 kr. til Dansk PENs arbejde. Medlemmerne indbydes naturligvis til PENs arrangementer, men det skal understreges, at samarbejdet derudover også meget gerne må omfatte fælles initiativer.

Økonomi:

Bestyrelsen satte sig sidste år som mål, at alle aktiviteter på forhånd skulle være finansierede. Det er en udfordring i tider med besparelser og økonomisk smalhals, også hos de fonde der typisk vil støtte arbejde som det PEN laver. I de senere år er det blevet vanskeligere at skaffe midler til aktiviteter, og decideret svært at finde penge til finansiering af foreningens løbende drift. Foreningens aktivitetsniveau har dog i det væsentlige kunne opretholdes og heldigvis er det hidtil lykkes at finde støtte til arbejdet.

Dansk PENs grundlæggende drift betales alene ved medlemskontingenterne, der skal dække alle de faste udgifter, herunder foreningens årlige kontingent til International PEN. Ved årsskiftet havde 58 medlemmer endnu ikke betalt deres kontingent for 2013, hvilket er mange, ikke mindst i betragtning af, at vi hvert år betaler kontingent til International PEN på basis af antallet af danske PEN-medlemmer. Medlemskontingenterne skal også dække betalingen for Dansk PENs sekretariat, der siden 1998 har haft til huse i Fredsfondens ejendom på Christianshavn. Fredsfonden har i øvrigt 2013 skiftet navn til Plums Fond for Fred, Økologi & Bæredygtighed. Her deler vi kontorfaciliteter og sekretær med fonden, mod at vi bidrager til udgifterne. Det er en meget fordelagtig ordning for PEN, og bestyrelsen vil gerne udtrykke varm tak til Plums Fond for dette arrangement der sikrer, at PEN kan opretholde et fast kontor.

Som følge af de manglende kontingentrestancer skylder vi imidlertid stadig ved årsskiftet penge til Plums Fond, i det der mangler penge i kassen, i form af budgetterede kontingentindtægter.

Bestyrelsen ser et behov for at der nedsættes en egentlig fundraisergruppe, der har til opgave at skaffe foreningen en mere stabil driftsindtægt, der skal sikre, at det daglige arbejde kan opretholdes og aktivitetsniveauet udvides yderligere. Medlemmer med lidt overskydende tid og erfaring indenfor dette felt må meget gerne melde sig på banen.

Foruden donationen fra Danske Dramatiker Forbund, som er omtalt tidligere, så har vi i 2013 modtaget økonomisk støtte til afholdelse af arrangementer og øvrige aktiviteter fra Puljen til støtte for forfulgte forfattere (Kunststyrelsen) samt fra Dansk Center for Kultur og Udvikling (CKU).

Vi har derudover fået megen venlig hjælp fra trykkeriet Handy Print, tegnestuen Grafiraf samt fra revisionsfirmaet PWC.

Bestyrelsen vil gerne benytte anledningen til at takke alle samarbejdspartnere og donorer varmt for deres bidrag til foreningens arbejde.

Bestyrelsen i 2013:

Anders Jerichow, redaktør og forfatter, præsident. Merete Pryds Helle, forfatter, vicepræsident. Jens Lohmann, forfatter og journalist. Marianne Østergaard, forfatter og journalist. Klaus Slavensky, forfatter. Niels Ivar Larsen, journalist. Lone Kühlmann, journalist og forfatter. Adil Erdem, forfatter. Rune Engelbreth Larsen, blogger og forfatter. Leif Davidsen, forfatter samt Kristina Stoltz, forfatter (de to sidstnævnte er valgt som suppleanter)

Mille Rode, journalist, bestyrer til daglig foreningens secretariat.

_________________________________________________________________________

Dansk PEN's årsberetning 2012 vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 2013 PENårsberetning 2012

Dansk PEN's årsberetning 2011 vedtaget på generalforsamlingen den 29. marts 2012 PENårsberetning 2011

Dank PEN's årsberetning 2010 vedtaget på generalforsamlingen den 24.marts 2010 Dansk PEN's årsberetning 2010