Israel: stands de administrative tilbageholdelser af journalister

International PEN opfordrer de israelske myndigheder til at standse de administrative tilbageholdelser af journalister og andre skribenter. PEN finder at brugen af administrativ tilbageholdelse – en form for tilbageholdelse uden retssag i op til seks måneder, som kan fornyes et uendeligt antal gange – er en krænkelse af Israels forpligtelse til at respektere retten til en retfærdig rettergang, som det er beskrevet i Artikel 9 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Israel har tilsluttet sig.

Israels øgede brug af denne praksis, i en tid med nye voldsepisoder, både i Israel og i de besatte områder siden oktober 2015, er kommet i fokus på grund af den sultestrejke, som tv-journalist og forfatter Muhammed al-Qiq, fra Ramallah på Vestbredden, har indledt. Hans helbredstilstand er nu i alvorlig fare. Al-Qiq har været tilbageholdt uden sigtelse eller rettergang siden han blev anholdt den 21.november 2015, han indledte sin sultestrejke den 25. november. Al-Qiq nægter enhver form for indtagelse, ud over vand, i protest mod den tortur og anden mishandling, som han hævder at have været udsat for, mens han har været i israelsk varetægt, og han forlanger at blive løsladt fra den forvaring, som han mener alene er motiveret af hans arbejde som journalist.

Den 4 februar 2016 suspenderede Israels højesteret den administrative tilbageholdelse af Mohammed al-Qiq, med henvisning til hans alvorligt forværrede helbredstilstand.  Suspensionen har imidlertid ikke ført til at tilbageholdensen er ophørt, og det er fortsat uklart hvad de praktiske konsekvenser af suspensionen er. Al-Qiq er fortsat på hospitalet og kilder oplyser, at han er lænket på arme og ben til sengen, til trods for rettens notat om, at “Patienten er i alvorlig fare og i en tilstand af høj risiko for pludselig død.”

International PEN opfordrer de israelske myndigheder til at standse de administrative tilbageholdelser med øjeblikkelig virkning, herunder tilbageholdelsen af journalister og andre skribenter.