Æresmedlemmer af Dansk PEN

Æresmedlemmer er forfulgte eller fængslede forfattere, som Dansk PEN beslutter at ‘adoptere’ og gøre en særlig indsats over for.

Æresmedlemmer

Narges Mohammadi, Iran
Mahvash Sabet, Iran

Gao Yu, Kina
Ilham Tohti, Kina
Yao Wentian, Kina
Liu Xia, Kina

Raif Badawi, Saudi-arabien

Tal Al-Mallouhi, Syrien

Muharrem Erbey, Tyrkiet
Nedim Şener, Tyrkiet
Ahmet Şik, Tyrkiet
Deniz Zarakolu, Tyrkiet

Ahmet Altan, Tyrkiet

Uofficielle æresmedlemmer

Arbejdet med forfulgte forfattere

En åben arbejdsgruppe under Dansk PENs bestyrelse varetager indsatsen overfor foreningens æresmedlemmer og i nogle tilfælde også andre af de forfulgte forfattere, som PEN følger. Arbejdsgruppen tager sig af de aktuelle sager med særligt henblik på æresmedlemmerne i et kollega-til-kollega-forhold. Konkret foregår arbejdet i mindre undergrupper, som tager sig af en regions medlemmer, f.eks. Tyrkiet, Saudi Arabien, Kina m.v. Disse grupper  arbejder selvstændigt, men rapporterer regelmæssigt til sekretariatet.

Brevskrivning er en kerneaktivitet i  arbejdet for æresmedlemmer. Alle officielle breve til myndigheder, ambassader etc. godkendes af sekretariat/formand. Ingen gruppe/intet gruppemedlem må tale eller skrive på vegne af foreningen, og sekretariatet skal være adressat for alle henvendelser, der stiles til foreningen.

Når det gælder brevveksling med æresmedlemmer, skal det første brev forbi sekretariatet. Herefter kører korrespondancen videre som en kollegial brevveksling, og medlemmet af arbejdsgruppen i eget navn.

Et brevskrivningsværksted kan åbnes efter behov. Her vil veteraner kunne tilbyde vejledning i brevskrivning og diskussion af det konkrete arbejde med æresmedlemmer, også med henblik på mobilisering af PEN’s medlemmer i arbejdet for æresmedlemmerne.

Der vil fremover blive afholde halvårlige åbne medlemsmøder, et julemøde og et sommermøde, med det formål at udbrede kendskabet til vores æresmedlemmer –  ikke mindst til medierne. Dette er en international prioritering, da enkeltsager skønnes at virke mobiliserende.