fremmer
litteraturen
forsvarer
ytringsfriheden

Mahvash Sabet, Iran

 Posted 12. oktober 2016
 

Mahvash Sabet (k) er lærer og digter, født 1953, er gift og har to voksne børn.

Mahvash Sabet

Mahvash Sabet, Iransk lærer og digter

I årets løb er det blevet muligt at sende løbende hilsner til Mahvash Sabet. Irangruppen har sendt nytårshilsen, hvor de som bilag vedlagde resolution nr. 9 fra konferencen i Québec, så hun kan se, at der i PEN arbejdes for hendes sag. Derudover er der ikke sket fremskridt i sagen i årets løb.
Før sin arrestation arbejdede Mahvash Sabet i femten år som direktør for ”the Baha´i Institute for Higher Education”, som tilbyder alternativ højere uddannelse for unge Baha´i-medlemmer. Hun er en af syv Baha´i-ledere, kendt som ”Yaran-i-Iran” eller ”Friends in Iran”. Den nu opløste gruppe arbejdede for de religiøse og sociale behov i Baha´i-samfundet, som har ca. 300.000 medlemmer i Iran. Baha´i-samfundets tro har været genstand for systematisk statslig forfølgelse siden revolutionen i 1979, hvor alle valgte og udpegede Baha´i-institutioner blev forbudt. ”Friends in Iran” blev dog dannet med regeringens vidende og tjente som et uformelt råd for Baha´i-medlemmer i Iran, indtil den samlede ledelse blev arresteret i 2008
Den 14. juni 2010 efter seks korte sessioner, som var karakteriseret ved mangel på en reel juridisk proces, fik alle de anklagede en fængselsdom på tyve år. Mahvash Sabet begyndte at skrive poesi i fængslet. En digtsamling af hende er udkommet på engelsk 1. april 2013.
Mahvash Sabet blev æresmedlem af Dansk PEN i 2014.
Kontaktpersoner: Connie Bork, Joan Schmidt, Henrik Juhl Jensen og Henrik Døcker