Mahvash Sabet, Iran – LØSLADT 9. SEPTEMBER 2017

Mahvash Sabet (k) er lærer og digter, født 1953, er gift og har to voksne børn.

Mahvash Sabet
Mahvash Sabet, Iransk lærer og digter

I årets løb er det blevet muligt at sende løbende hilsner til Mahvash Sabet. Irangruppen har sendt nytårshilsen, hvor de som bilag vedlagde resolution nr. 9 fra konferencen i Québec, så hun kan se, at der i PEN arbejdes for hendes sag. Derudover er der ikke sket fremskridt i sagen i årets løb.
Før sin arrestation arbejdede Mahvash Sabet i femten år som direktør for ”the Baha´i Institute for Higher Education”, som tilbyder alternativ højere uddannelse for unge Baha´i-medlemmer. Hun er en af syv Baha´i-ledere, kendt som ”Yaran-i-Iran” eller ”Friends in Iran”. Den nu opløste gruppe arbejdede for de religiøse og sociale behov i Baha´i-samfundet, som har ca. 300.000 medlemmer i Iran. Baha´i-samfundets tro har været genstand for systematisk statslig forfølgelse siden revolutionen i 1979, hvor alle valgte og udpegede Baha´i-institutioner blev forbudt. ”Friends in Iran” blev dog dannet med regeringens vidende og tjente som et uformelt råd for Baha´i-medlemmer i Iran, indtil den samlede ledelse blev arresteret i 2008
Den 14. juni 2010 efter seks korte sessioner, som var karakteriseret ved mangel på en reel juridisk proces, fik alle de anklagede en fængselsdom på tyve år. Mahvash Sabet begyndte at skrive poesi i fængslet. Mahvash Sabets digtsamling “Fængselsdigte” udkom på dansk på Det Poetiske Bureaus Forlag i februar 2020.
Mahvash Sabet var æresmedlem af Dansk PEN fra 2014 til 2017.