Yao Wentian, Kina

Portræt af Yao Wentian
Yao Wentian, forlægger fra Hongkong

Yao Wentian (m), er en Hongkong-baseret forlægger. Yao Wentian, en ældre mand midt i 70’erne, blev arresteret den 27. oktober 2013 og blev i maj 2014 idømt en straf på 10 års fængsel. Anklagen var, at han skulle have beskæftiget sig med ”smuggling ordinary items”. Alt tyder dog på, at Yao Wentian er kommet i myndighedernes søgelys på grund af sit samarbejde med den eksilerede dissidentforfatter Yu Lie og sine planer om at udgive dennes seneste bog. Han har udgivet flere bøger, der er forbudt i ”det egentlige Kina”. Der er stærke grunde til at tro, at hans fængsling er politisk motiveret. Yao Wentian lider af astma og har hjerteproblemer. Hans helbredssituation er bekymrende.
Æresmedlem af Dansk PEN siden 2014.
Kontaktpersoner: Connie Bork, Anne Marie Ejrnæs, Hanne Marie Svendsen og Birgitte Hesselaa