Månedens Essay

Hanne Vibeke Holst, forfatter. Foto Les Kaner

Tiden skriger på den folkelige, politiske roman

Af Hanne-Vibeke Holst

”At søge, forstå og formidle sandheden – i det godes tjeneste”.

Uh, det lyder som et broderet sofastykke med patos, et svulstigt bibelcitat. Så det er med bæven, jeg tilstår, at ordene er mine, nedfældet af mig, endda med permanent marker, på mit whiteboard for snart mange år siden. Jeg formulerede dette credo, da jeg under en af karrierens utallige kriser, fik brug for at afklare, hvorfor jeg overhovedet skrev – og i forlængelse heraf, hvad jeg skulle skrive. Eller snarere – hvad jeg kunne bidrage med, i skrift og tale. Dengang forekom spørgsmålet, om kunstnerens brug af ytringsfriheden knap så påtrængende – det var før, der luntede sultende isbjørne rundt i de arktiske bygder og det endnu var utænkeligt, at vi ville tillade immigranter at drukne i Middelhavet – men det var det for mig personligt. Jeg mindes dog ikke, at jeg specifikt forholdt mig til begrebet ytringsfrihed, sådan i PEN’sk forstand, men faktisk var det netop brugen af min ytringsfrihed, jeg grublede over eftersom den jo var min etiske fordring. Altså, hvordan kunne jeg bedst muligt med mine evner, min adgang til den offentlige scene og det store publikum få formuleret noget væsentligt om vores tid og samfund, som både ville være relevant for mig selv og dem, jeg henvendte mig til. Hvis arbejdet ikke føltes meningsfuldt, hvis ikke jeg havde noget at meddele, kunne jeg simpelthen ikke få mit pis i kog. Jeg mistede motivationen, lysten og troen på, at jeg var noget værd, at min indsats var det, hvis ikke jeg kunne mærke ilden knitre.

Egentlig havde jeg altid skrevet på min indignation, politisk eller moralsk. For eksempel var jeg, som selv tilhører det andet køn i en mandsdomineret kultur, naturligt nok, stærkt optaget af kønsroller og ulighed. Som erklæret feminist undersøgte jeg (afslørede!) patriarkatet og dets herskerteknikker, både i intimsfæren og i den offentlige (politiske) sfære. Jeg skrev en hel romantrilogi om kvinders forhold til magt og magtens forhold til kvinder, jeg udgav endda en interviewbog med titlen ”Da jeg blev vred”, og et skuespil om den likviderede russiske journalist, forbilledet Anna Politkovskaja, så vreden og krænkelsen over uretfærdigheden var som højoktant benzin på min forfattermotor. Jeg var enig med Georg Brandes i, at litteraturen skal sætte problemer under debat, og mente følgelig, at kunstnere og forfattere skulle kunne deltage i den politiske diskussion – af trang, ikke af tvang. Undervejs fik jeg skabt mig mange fjender, men endnu flere venner og vigtigst, virkelig mange modtagelige læsere. For så vidt burde alt således være plingeling, så hvorfor denne halvtredsårskrise (for det tror jeg også det var)? Hvorfor stolede jeg ikke længere på mit instinkt og fulgte min egen næse, men fik behov for at støtte mig til hjemmegjorte bonmots?

Fordi jeg jo også gerne ville tages alvorligt som forfatter, respekteres og anerkendes. Og jeg var jo ikke dummere end at jeg fra begyndelsen fangede, at det ikke var comme il faut at skrive politisk. Hvor mange gange har jeg ikke hørt klicheen: ”Hvis man har en agenda, skulle man hellere skrive en kronik.” Litteraturen må nemlig ikke være eksplicit politisk, ikke ”være spændt for en politisk vogn”, for er den det, er den diskvalificeret som rigtig litteratur. (Jeg er selvsagt enig i, at forfatteren må vogte over sin integritet). Forfatteren må ikke være drevet af en erklæret hensigt, litteraturen skal være subtil, gerne gådefuld. Indhold må aldrig stå over form, etik må ikke være vigtigere end æstetik, idet litteraturens væsen ligger i skriften, dvs. sproget. Derfor, siger litteraturpolitiet, er den politiske litteratur, der beskæftiger sig med det konkrete uden litterær bonitet og derfor ikke værd at beskæftige sig seriøst med. Især er den dømt ude, hvis den præsenteres som bred epik og manifesteres i velskrevne, plotbårne bestseller-romaner. Minimalistisk kortprosa, avantgardistisk sci-fi eller smal lyrik må til gengæld gerne have en snert af samfundskritik (identitetskrænkelse) eller dyster undergangsstemning (klimatrussel). Det er faktisk ret hot. Også at være den kritiker, der promoverer den slags fund.

Denne smallere, mere formeksperimenterende litteratur kan skam sagtens være fremragende, nødvendig og brage igennem – Jonas Eika fik ikke sin flotte nordiske pris for varm luft  – men omvendt er den brede, politisk-engagerede litteratur jo heller ikke pr. definition en underlødig sekundavare. Men smagsdommernes problem, sværere at sluge end vakuumpakkede melorme, er denne litteraturgenres bevidste ambition om at fortælle en god historie. Som Margaret Atwood, aktuel modtager af Man Booker Prize for The Testaments, påpeger, er den vigtigste regel for en romanforfatter at sørge for, at læseren hænger på og bliver ved med at hænge på – til the end. Så det er sjovt nok ikke et tilfælde, at politisk-socialt anfægtede skønlitterære forfattere som Dickens, Victor Hugo, John Steinbeck, Andersen Nexø, Jane Austen eller Amalie Skram har skrevet favnende pageturners. Tværtimod, det har de valgt at gøre, de har gjort sig umage og de har arbejdet hårdt for det. For selv den fødte fortæller med naturtalent for det stærke narrativ og den eminente persontegning, ved, at det kræver både sovs og kartofler og sukker på skeen at fastholde opmærksomheden. Kedsomhed får læseren til at miste interessen og hvis læseren lægger bogen fra sig, vil budskabet være spildt og den impuls til erkendelse og forandring, som forfatteren har lagt ned i sit værk, ikke blive modtaget og hele værkets intention være grundstødt.

Mens jeg skrev min seneste roman, Som Pesten, som overfladisk set handler om en pandemisk influenza, Den Spanske Syge 2.0, men egentlig handler om global ulighed, var jeg længe splittet mellem mine finlitterære aspirationer og min politiske samvittighed. Jeg vidste udmærket, at bogen ikke ville blive læst som et ”litterært” værk, snarere var vi jo ovre i spændingsromanen eller den politiske thriller, og det spildte jeg rigtig meget tid på at skamme mig over. Men så fandt jeg på at kalde den for en ”aktivistisk roman” og så var det mere legitimt for mig at bruge fire år på at gennemarbejde et værk, som for mig havde den nødvendige nødvendighed. Romanen er tematisk faktatung, kompleks og ikke lige til højrebenet for mainstreamlæseren, og derfor måtte jeg, som de klassiske mestre, bruge alle mine litterære kompetencer for at holde læseren i ånde. Undervejs var jeg ved at give op, segne under byrden, ganske enkelt. Ofte måtte jeg konsultere mit whiteboard, minde mig selv om, hvorfor jeg er forfatter eller hvilken slags forfatter jeg (også) er. Det hændte, at jeg måtte visualisere mig selv som soldat i combatdress for at kunne udstå strabadserne og huske, at jeg var på en vigtig mission. Heldigvis blev jeg belønnet – jeg fik hul igennem til mine læsere (men ikke til kritikken), som forstod projektet.

Og nu kommer konklusionen: Tiden skriger på politisk litteratur. Syndfloden er en realitet, vi står allerede midt i dystopien. Vi er nødt til at vågne op, vi må handle og besinde os – politisk, moralsk, eksistentielt. Og derfor skriger tiden ikke alene på politisk litteratur – og kategorien er rummelig – den skriger på politisk, medrivende litteratur med bred folkelig appel. Læserne vil først og fremmest have en god, dramatisk historie, metaforisk, mytologisk, som de kan spejle sig i, sådan har det været siden lejrbålet. De vil læse af lyst, ikke af pligt. De vil berøres emotionelt, ikke kun intellektuelt. Bliver de taget om hjertet og i hånden, kan skællene falde fra øjnene og alt kan ske. Så til jer, der magter og har mod til at skabe den fede, revolutionerende fortælling – vor tids De Elendige! – skriv den i det godes tjeneste og gør det godt! Dér ligger meningen og potentialet for mobilisering. Redningen, endda.

Månedens Essay

Foto Mette Andersen

PEN og verdenslitteraturen

Af Per Øhrgaard

Det var Goethe, der som den første brugte ordet verdenslitteratur. Det var i 1827, og han mente ikke en hitliste over de 100 eller 200 – eller 25 – “største” værker, men en litteratur, som havde en stadig større del af verden som sin baggrund; som så at sige trak på og selv bidrog til den globalisering, som var i anmarch, og som Goethe også iagttog på mange andre områder. Hans beskrivelse af litteraturens nye vilkår er ikke ret langt fra Marx’ og Engels’ beskrivelse af den økonomiske globalisering i Det kommunistiske Manifest små tyve år senere, i 1848.

Litteratur har altid krydset grænser. Der er altid blevet oversat; det begynder meget tæt på verdens skabelse, nemlig med Bibelen. Allerede i Første Mosebog fortæller den om, hvorfor oversættelse er nødvendig: Nemlig fordi menneskenes forsøg på at bygge Babelstårnet blev forpurret af Herren, som satte en stopper for fremtidige bestræbelser på at vokse ind i himlen ved at sørge for, at menneskene fik forskellige sprog, så de ikke mere forstod hinanden. Selv i pinseunderet i Apostlenes Gerninger ophæves sprogene ikke, men apostlene får evnen til at tale dem alle samtidig. Babel kommer af det hebraiske ord for at forvirre. Det er ganske pudsigt, at dette forvirringens ord er det samme egennavn på alle sprog.

Mange helt gamle tekster kender vi ikke i original, men kun i bevarede oversættelser til andre sprog, og mange værker har oplevet at få større gennemslagskraft i et andet sprog end deres oprindelige, fordi de som oversatte talte til en større omverden end den nærmeste. Det gælder så forskellige tekster som Det Gamle Testamente i den græske oversættelse (Septuaginta) eller Det ny Testamente i den latinske version (Vulgata) – eller Die Blechtrommel af Günter Grass, hvis engelske oversættelse The Tin Drum gjorde ham verdensberømt. Og da Shakespeare for alvor blev det største navn af alle, omkring 1800, var det kontinentet snarere end hans hjemland, som førte an i den proces. Kun meget få forfattere har kunnet skrive lige så godt på et andet sprog som på deres modersmål. Det er et af mange fænomener, som viser, at sprog er mere end det, man kan finde i ordbogen.

PEN, hvis danske afdeling jeg p.t. præsiderer over, blev stiftet i 1921 oven på Første Verdenskrig, som også i høj grad havde været en krig på ord. Den moderne propaganda havde sit første gennembrud under den krig og har som bekendt ikke ladet sig standse siden. Den engelske lady, som fandt på PEN (Poets, Essayists, Novelists – senere også dækkende Playwrights, Editors og uden for forkortelsen journalister), ville dels arbejde for det frie – men så vidt muligt ikke propagandistiske, dvs. hadske – ord, dels skabe et internationalt fællesskab af skribenter, som kunne mødes formelt og uformelt. Som PEN-medlem havde man så at sige en adresse at henvende sig til, når man kom til et andet land, hvor der også fandtes PEN-foreninger, dengang kaldet “klubber”. Det var ikke en selvfølge omkring 1920.

Det er blevet mere selvfølgeligt i dag, hvor alle rejser jorden rundt, og der er flere overnatningsmuligheder end nogen sinde. Betød det så, at litteraturen fulgte med? I vidt omfang ja. Der oversattes mere og mere på kryds og tværs op gennem det 20. århundrede, indtil kurven begyndte at knække, fordi man i mange små lande lod sig nøje med bøger på engelsk. Vel at mærke ikke kun dem, der var skrevet på dette sprog, men også dem, der var oversat til det. Hvis man da ikke som i populærmusikken og videnskaben skrev og skriver på engelsk in the first place. Det er en form for sprogligt brain drain, som kan ende med at forplumre den offentlige debat og på længere sigt også den skønne litteratur – netop fordi så godt som ingen kan udtrykke sig lige så nuanceret på et fremmedsprog som på modersmålet.

Det lille sprogsamfund – og Danmark er småt, skønt dansk vist er blandt de 100 største sprog i verden – har intet andet fornuftigt valg end at balancere. Det vil sige at pleje modersmålet jævnsides med at opnå så gode færdigheder som muligt på andre sprog. Ikke mindst for at kunne oversætte fra dem, så det skrevne virkelig bliver en del af os selv. For tiden kniber det med begge dele, både med plejen af modersmålet og med de gode kundskaber på andre sprog. At lære engelsk – gerne bedre end nu – er et skridt ud i den store verden. At nøjes med engelsk er et skridt baglæns ind i provinsialismen, som man også kunne kalde en selvkolonisering.

Som international organisation kan PEN bidrage til at udvikle en seriøs, omhyggelig, men også original brug af sprogene, både ens eget – som jo altså er det, man snarest kan være original på – og de fremmede. Sådan kan man nærme sig verdenslitteraturen, som er et uopnåeligt ideal, men et det lønner sig at stræbe efter.

Månedens Essay

Drømmen om et bibliotek i det fri

Af C. Y. Frostholm

Foto Simon Bodh Nielsen

Første gang jeg læste om et bibliotek under et træ i Lissabon, virkede det lidt uvirkeligt. Det stod nævnt hos digteren Fernando Pessoa i hans rejsefører til byen fra 1925 og kunne jo sagtens bare være fri fantasi. Så da jeg fandt frem til de sort-hvide fotografier af byens friluftsbiblioteker og deres lånere, blev jeg mærkelig rørt. Bibliotekerne, træet og Pessoas store forgrenede forfatterskab satte gang i en længere associationsrække, der endte med at blive til bogen Træmuseet.

Som så ofte, når man ser nærmere efter, forandrer billedet sig: Tolv forskellige parker og pladser anvendt som læsesale. Byens borgere forsamlet om bøger i skyggen af eksotiske træer. Litteratur og natur i skøn forening. Det er næsten for godt til at være sandt. Der var allerede noget lidt reklameagtigt over afbildningerne, noget lidt for artigt over de fordybede læsere.

I virkeligheden eksisterede bibliotekerne kun i ganske få år i den udgave, Pessoa har kendt til, før det unge portugisiske demokrati og dets videns- og trækult brat igen blev afblæst. De små udendørs læsesale genopstod ganske vist og udbredtes op gennem århundredet, men rådede over et ret begrænset antal titler, mestendels opbyggelig litteratur, som naturligvis ikke måtte figurere på de voksende censurlister. På billederne fra tiden efter Salazars magtovertagelse er der desuden kun mænd i parklæsesalene. Kvinder var mere eller mindre bandlyst fra det offentlige rum og også fra landets få indendørsbiblioteker, hvortil adgangen var stærkt begrænset.

Litteratur er farlig, og langt de fleste portugisere blev bevidst holdt i uvidenhed. Så sent som i revolutionsåret 1974 var en fjerdedel stadig analfabeter. Fernando Pessoa, som helt kort blev hyldet af styret, endte med at blive afskåret fra avisspalterne. Han og hans heteronymer måtte nøjes med at skrive smædedigte til den famøse skibskiste, blandt andet det sarkastiske digt ‘Frihed’, som advarer mod alle læsningens faldgruber.

“Hvilken skade ville det også gøre for verden, hvis der blev skrevet mindre, hvis det skrevne var bedre, og især hvis det blev læst bedre?” som Salazar havde udtrykt det. Men der var også en gryende modbevægelse. For næsen af Pessoa fik forfatterkollegaen Branquinho da Fonseca jobbet som bibliotekar i kystbyen Cascais, og her tog han initiativ til den første portugisiske bibliotek på hjul i form af en trailer, der opsøgte lånerne i landdistrikterne. Den store kulturmæcen Gulbenkian hyrede ham senere til at opbygge en hel bogbus-armada, hvilket må have krævet mere end almindelig snilde i forhold til regimet. De første busser blev angrebet af vrede – eller bange – borgere, som brændte bøgerne.

Staten havde i øvrigt sine egne blankpolerede, mobile og næsten tomme propagandabiblioteker. Var parkbibliotekerne også en slags propaganda? Eller lige omvendt et udtryk for en folkelig drøm?

António Bottos homoerotiske digte kunne man med garanti ikke låne i datidens bogbusser. Det var Pessoa, der udgav og oversatte dem til engelsk (og forsvarede dem i aviserne, via sit heteronym Álvaro de Campos), men oplaget blev hurtigt beslaglagt, og Botto endte i Brasilien, gift med en kvinde.

Pessoas egen seksualitet lod han et kor af ånder om at diskutere på skrift ved en række enmandsseancer. For, som et andet af hans heteronymer, Bernardo Soares siger det: “Det er når de åbner deres mund, at fisk, og Oscar Wilde, kommer skæbnesvangert på krogen.”

Der er censur, og så er der selvcensur, og grænsen mellem dem kan være udflydende, men et vigtigt første skridt kan være at formulere tingene på papir. Måske en dag også tanken om en ikke-heteroseksuel nationaldigter bliver mulig at tænke.

 

 

Månedens Essay

Bulgakovs kat og det kloge sprog

Af Adda DjørupForfatter Adda Djørup

Jeg har netop skrevet en bog, jeg ikke havde forestillet mig at skrive. På den måde er den ikke spor anderledes end alle andre bøger og skønlitterære tekster, jeg har skrevet.

De har allesammen overrasket mig af (mindst) tre grunde:

1.Ved at blive som de blev: Alle mulige andre tekster havde jeg forestillet mig, men ikke netop dem.

2. Ved at blive læselige uafhængigt af mig: Man kan ikke se det indre landskab udefra, når man er dybt koncentreret om at udforske det.

3. Ved at blive læselige, også for mig: Selvom jeg har skrevet disse tekster, vil jeg som læser af dem få en lidt (og nogle gange meget) anden mening frem end den, jeg som skrivende havde til hensigt at formulere. Både fordi jeg så til enhver tid læser på baggrund af en ny, samlet sum af erfaringer og fordi sproget, som jo er et fællesmenneskeligt fænomen, er klogere end individet.

Et af de mere underholdende eksempler på sidstnævnte: Jeg læste for nogle uger siden i et speciale et citat, som fik en prås til at gå op for mig. Smart sagt, tænkte jeg. Og opdagede på følgende side at jeg var den citerede. Og altså ikke at citatet burde tilskrives en klogere, yngre version af Adda Djørup, men tværtimod én, der var en god del dummere ift det kloge sprog.

Det kloge sprog er altså fuld af gaver. Det ved vist enhver, der beskæftiger sig professionelt med skrift. At skrive skønlitteratur, kræver at man åbner dem og efter bedste evne og overbevisning bruger, hvad man der finder. Tør man ikke det, fordi man er underlagt censur eller selvcensur, har man stadig en smutvej: Man kan bruge censuren eller selvcensuren som et kreativt benspænd.

I den bog, jeg netop har skrevet, var jeg i sjælden grad nødt til det. Det ellers ret banale stof (men hvad er banalt, hvis man ser grundigt efter) lå denne gang så tæt på private oplevelser af svær tvivl og ambivalens, at jeg gang på gang løb panden mod en mur af selvcensur – lige indtil jeg fik en tanke:

Forfattere, der censureres af et politisk system, er mestre i at skrive ’rundt om’ censuren. En forfatter, der censurerer sig selv, men i øvrigt har ytringsfrihed, har mulighed for at skrive direkte op imod den selvcensur; i skriften at tillade (eller nærmere tvinge) sig selv til på enhver måde at falde ud af de roller, hun som privatperson tror eller mener, hun bør påtage sig. Hun kan spejle lige hvad hun vil i hvilket som helst forvrængende spejl; satirens, groteskens, burleskens, det obskønes, etc.

Bogen, jeg denne gang ikke havde forestillet mig at skrive, blev en allegorisk roman og kom til at hedde Bulgakovs Kat. Katten Behemot fra den russiske samfundssatiriske forfatter Mikhail Bulgakovs roman Mesteren og Margarita, sneg sig ind i den. I rollen som førsteelsker, såmænd. Og så var den titel givet – og ligesom katten heller ikke til at slippe af med igen.

Efter at have færdiggjort manuskriptet og gennemlæst det mange gange, forfattede jeg følgende tekst, som jeg har bedt min redaktør om at sætte på bogens bagside:

Et birketræ. En forfatter, der prøver at holde op med at skrive. En ubestikkelig 5-årig pige. En tålmodig redaktør. En ingeniør, der farer vild i tiden. En ekshibitionisk kæmpekat med meget store nosser. En ærkeengel af husmoderordenen. Vold, død, sex, kunst og kærlighed. En pebergryde for det modne publikum.
*
Et sjofelt og sentimentalt forsvar for kunsten og menneskeheden.
*
Mere end kærlighed, kval og en udvalgt mængde af de trivialiteter, der forbinder det ene med det andet. Mere end hæderligt håndværk. Der er djævelsk romankunst på spil.
*
Rørende og obskønt, fint og fortvivlende. Ikke en sten, men en sort perle i skoen.

Man ved ikke om man skal grine, græde eller onanere, når man har læst Bulgakovs Kat. Man har lyst til det hele. Det første vil man ikke, det andet kan man ikke, det tredje tør man ikke.

Han siger, at den bagside er god, men for lang. Jeg ved det. Jeg ved bare ikke hvilken af mine darlings, jeg skal skille mig af med. De er alle sammen så overraskende: Hvem i alverden skriver sådan om en bog, sin egen endda, der bare handler om en kvinde, for hvem kunsten og moderskabet, det ene og det andet og kombinationen af de to, giver anledning til en række eksistentielle og etiske overvejelser?

(Jeg ved det godt: Én, der forlader sig på, at sproget altid er klogere end hende).

Bulgakovs kat udkommer januar 2020 på Rosinante.

Månedens Essay

Månedens Essay

Foto: Les Kaner

Tavsheden skal tale

Af Dy Plambeck

Min seneste roman Til min søster, der udkom i slutningen af maj i år, handler om kvinder, der på den ene eller den anden måde er blevet gjort tavse. Mens jeg skrev romanen var jeg optaget af og havde en del overvejelser om, hvordan vi udtrykker os som kvinder, som mænd, som mennesker i verden. I begyndelsen af romanen står sætningen: Tavsheden taler. Jeg må tale for min egen skyld. Det blev et slags credo eller hovedsætning for romanen forstået sådan, at det er én af de sætninger, der står mest central i romanen.
Sætningen er et direkte citat fra et brev, som den danske forfatter J.P. Jacobsen (1847-1885) modtog fra sin ungdomskæreste Anna Michelsen (1847-1924). J. P Jacobsen og Anna Michelsen voksede op sammen i Thisted, men deres veje skiltes i 1863, da han rejste til København for at gå på studenterkursus. Som en ung kvinde i borgerskabet måtte hun blive i Thisted og få privatundervisning, strikke, brodere og gå på visitter.

Jeg kom på sporet af Anna Michelsens breve til J.P. Jacobsen i efteråret 2015. Jeg fandt dem i J.P. Jacobsens efterladte papirer i Det Kongelige Biblioteks samling. Derudover fik jeg af en god bekendt at vide, at Anna Michelsen udviklede skizofreni og boede på Sct. Hans Hospital toogfyrre år af sit liv – fra hun var 35 år og til sin død som 77 årig. Jeg fandt hendes journal på Stadsarkivet og fik den renskrevet.
Jeg blev optaget af Anna Michelsen, fordi hun trods tiden og forventningerne til hende, en velopdragen ung kvinde fra borgerskabet, havde en ærlighed og en fandenivoldskhed i sig. Ligesom J.P. Jacobsen var hun optaget af litteratur, skrev digte og ville højst sandsynligt gerne være forfatter. Men hun skulle læse til lærerinde. Alligevel går hun i rette med Peter, som hun føler, bruger hendes historie og opvækst i hans debutroman Fru Marie Grubbe. Hun skriver til ham: Du har givet dig af med at skildre mit liv, men jeg vil nu rette fejlene.
Min roman Til min søster handler blandt andet om, hvem der har en stemme, hvem der får lov til at fortælle historierne – og hvad der sker med mennesker, der bliver gjort tavse. I Anna Michelsens tilfælde bliver hun sindssyg. På Sct. Hans Hospital blotter hun sig, stikker af og skriger hæmningsløst. Hun slipper stemmen og sin seksualitet løs, som tidligere har været undertrykt i hende. Hun er en ugift kvinde, som ikke har haft mulighed for at udleve sin seksualitet. Eller til at bruge sin stemme i verden.

I det offentlige rum i Danmark er det stadig overvejende mænd, der udtaler sig. Det er overvejende mænd, der udtaler sig i fjernsyns- og radioprogrammer, det er overvejende mænd, der skriver debatindlæg, og det er overvejende mænd, der bliver brugt som kilder. På trods af at der er sket en stor udvikling, siden Anna Michelsen levede i slutningen af 1800-tallet (kvinder har f.eks. fået adgang til uddannelse og har fået stemmeret), så er der stadig en skævridning i, hvem der lettest har adgang til at bruge sin stemme i det offentlige rum. Og hvilke konsekvenser det har at gøre det.
Kvindelige debattører modtager i lang højere grad end mænd hadske kommentarer og trusler og bliver chikaneret grundet deres køn, hvis de deltager i den offentlige debat. Det kan være bemærkninger som: ”du trænger til noget pik,” ”har du det røde, siden du er så sur” etc. Nogle kvinder orker ikke at blande sig i debatten alene på grund af den chikane, som de i mindre eller højere grad bliver udsat for. Det bliver for omkostningsfuldt at blande sig og dermed gør chikanen indirekte kvinder tavse.
Det er ikke kun mellem kønnene, at skævvridningen eksisterer. Også personer med anden etnisk oprindelse end dansk eller transkønnede personer – i det hele taget alle minoritetsgrupper – oplever i højere grad ikke at blive hørt i det offentlige rum end de samfundsgrupper, der i højere grad lever op ”til normen”. Der er stadig befolkningsgrupper i det danske samfund, som på trods af ytringsfriheden, bliver lukket ude fra den offentlige samtale eller som har en svag stemme i samtalen.

Det er vigtigt, at vi bliver ved med at italesætte og diskutere, hvem der har en stemme i det offentlige rum, og hvem der ikke har. Der er ytringsfrihed i Danmark, så alle har potentielt en stemme. Men vi ved også godt, at det ikke er så enkelt. Og at det ikke er alle, der bliver hørt, selv om de siger noget. Vi bliver nødt til at blive ved med at udvide det offentlige rum sådan, at vi får mange forskellige stemmer ind i det. Så sproget og blikket bliver ved med at vokse. Så samtalen ikke tørrer ind og forsvinder.
Hvad vi kan og skal tale om, bliver vi også nødt til konstant at udvide. Det kom bag på mig i forbindelse med udgivelsen af Til min søster, at det tilsyneladende stadig er sensationelt i 2019, at en kvinde skriver om sex og vold, og om kvinder, der onanerer og har sex med kvinder (og mænd), om kvindekroppe, der går i stykker under en fødsel, om skedeprutter, bristet mellemkød og brystbetændelse.

At have en stemme er en grundsten i demokratiet – ligesom samtalen er. Som teologen Hal Koch, der blev kendt for sit hovedværk “Hvad er demokrati” (1945), skrev i artiklen ”Ordet eller Sværdet” (1945): ”Det er Samtalen (Dialogen) og den gensidige Forstaaelse og Respekt som er Demokratiets Væsen. Hvis dette glipper, vil man uvægerlig falde tilbage til Magtkampen (…) Ordet eller Sværdet! Ved Sværdet afgør man, hvem der er den stærkeste. Ved Ordet finder man ud af, hvad der er det rigtige.”
Hvis alle borgere i et demokrati ikke har en stemme og mulighed for at bruge den, er det en trussel mod demokratiet. Vi må ikke holde op med at tro på vores stemmers mulighed for at forandre verden. Hvis folk bliver gjort tavse. Hvis deres stemmer ikke bliver hørt. Hvad griber de så til? Det siger Hal Koch ganske klart i sin artikel: Sværdet. Kampene. Krigen.
Vi kan være rygende uenige. Det er helt fint, så længe vi har mulighed for at bruge vores stemme og befinder os i dialogen. I et demokrati er der plads til mange stemmer i modsætning til et autoritært styre, hvor kun én stemme dominerer, men for at de forskellige stemmer kan være der, forudsætter det, at vi forpligter os på og holder liv i den demokratiske samtale.

Månedens Essay

Månedens Essay

IKKE LEVE SOM GRÆNSEVAGT

Af Pia Tafdrup

Vi kan i Danmark uden censur udtrykke vores mening i skrift og tale. De seneste år er der dog opstået et behov for en skærpet bevidsthed omkring
falske nyheder, der saboterer samtalen og truer demokratiet.
Samfundet har mulighed for at overvåge os alle. Vi lever med bevidstheden om, at telefonsamtaler og alverdens digitale fodspor arkiveres og kan hentes frem. Hvad det gør ved os, ved vi ikke med sikkerhed endnu, men vi har vist alle mødt personer, der er blevet mere varsomme, fordi situationen er uoverskuelig. Eller holder vi os selv tilbage?
Vi har muligheden for at ytre os i mange sammenhænge, men vælger
grotesk nok undertiden ikke at benytte os af den for ikke at afsløre, hvem vi er. Dét er problematisk, for det betyder, at aggressioner optrappes. Vreden blusser ukontrolleret op, når problemer ikke formuleres og kritik udelades.
Jeg undersøger disse år vores fem sanser og har foreløbig udgivet Smagen af stål, Lugten af sne og senest Synet af lys. Jeg tager udgangspunkt i min egen tid, derfor har spørgsmål som overvågning og selvcensur naturligt fundet vej ind i digtene som her i “Kyklopens øje” fra Synet af lys, der både tematiserer rigdommen ved synet, men også nogle af bagsiderne:

KYKLOPENS ØJE

Staten er stat, og jeg er mig,
men så enkelt er det ikke for staten,
den ønsker gennemsigtighed.

Jeg tilhører et af de mest registrerede folkefærd,
hver dag høstes digitale aftryk,
jeg følges nøje, dog ikke
for den kærlige omsorgs skyld.

Dét, der kunne have været
sikker grund under fødderne,
føles ikke trygt,
skønt staten har til hensigt at beskytte
mod vold og terror,
hvad jeg desværre godt kan have brug for,
men hvordan sker det, uden at mit liv stjæles?

Jeg ejes af staten, af myndighederne,
af politi og beredskab, jeg styres
af mit eget land, der igen er styret
af direktiver fra andre lande,
min identitet kan afdækkes, mit liv
kortlægges og kontrolleres,
dog har jeg nu og da grebet mig selv i
at overtage vogterens blik
og censureret mig selv.

Men min sjæl dirrer endnu af liv,
jeg vil følge solen, forsøge som barnet
at være mig selv,
indimellem gå under radaren, undvige
kyklopens øje,
jeg vil bevæge mig privat og frit,
være uset, når jeg vil være uset,
ikke leve som grænsevagt for mig selv og andre.

Vi har et ansvar for, at den fælles frie samtale kan fortsætte. Vi må derfor lære at gennemskue misinformation og tage til genmæle. Helst længe før vi sætter dét demokrati over styr, vi har levet med i over 150 år, men som pludselig ikke længere tages for givet. Det faktum ryster mig så meget, at et digt som “Kyklopens øje” bliver til.
Vi lever med kulturelle, religiøse, sociale og mange andre forskelle. Vi skal alle være her. Når jeg undersøger vores sanser, er det ikke mindst, fordi vi over hele kloden har dem fælles. Det har fået ny betydning at se på, hvad der binder os sammen som mennesker på trods af forskelle.

Testamente – af Oleg Sentsov

We are all going to die. And I, unfortunately, am no exception. We’d all like to live a bit longer, and here I, fortunately, am also no exception. No, I don’t want to extend my life in order to live to a hundred and spend the last quarter of it dragging out my decrepit existence on various machines and drugs. I want to live my young, full life a bit longer, to receive pleasure from life and to give pleasure to others, to walk, or even better to run, to sleep at night or not sleep, and I want to be the one who decides all of this, not my organism and my doctors.

This is the kind of life I’d like to live for a bit longer. But it’s not possible. We are all going to die. After death, we will all turn into lumps of rotting meat, buried a couple of metres underground. The worms will eat us, and our dutiful relatives will visit our graves, wear sad expressions on their faces, stand in front of the cross or gravestone, look at our portraits, forgetting entirely that crosses are planted at the feet of the departed, so the whole mournful company is now standing on his head and gazing tenderly at the portrait etched into the granite. Then they’ll get their supplies and booze out, and make sure everyone has a drink, including the deceased, of whom there won’t be much left by that time, and the flowers will bloom all around. Pathos and superstition, pointless religious-pagan rituals and scholasticism.

I don’t want people trampling on my head, even after I’m dead, and I don’t want my children and grandchildren to remember me as a portrait on a slab of granite. I don’t want a wake on my grave. I generally don’t like drawing attention to myself, not now, and certainly not after I’m dead. I don’t want a grave.

When I was a child, just four years old, I went to my grandfather’s funeral. Usually, children don’t remember themselves being that young, and only very occasionally do they remember the most remarkable events from that time. But I remember that funeral. I don’t remember much, but I remember the main thing: me standing at the edge of the grave on a pile of dirt together with my relatives. And then, after the funeral, I was stunned to discover that they wouldn’t be digging grandad up again, that he had died and that was it, forever. Throughout my whole childhood I had a recurring nightmare: in the evening or during the night I would see a black grave and a body in a white shroud being lowered into it. It was grandad’s body, but I imagined that it was me, and I knew that sooner or later it would be. Never take your children to a funeral.

As a child, I was afraid that I would die. Now I’m not afraid – now I know that I’ll die. As I child, I was afraid of the black grave, but now I just don’t want to lie in it.

We are all going to die. Each in our own way. Some will die quietly, as though closing the door to the bedroom of a child who has only just fallen asleep. Others will die in cries and suffering, as though during birth. I don’t know how I will die, but I definitely don’t want to die as a decrepit old man in bed surrounded by yawning relatives.

There was once a man who was asked how he would like to die, and he answered: ‘With a shout of “hurrah!” on my lips, a gun slung over my shoulder and a mouth full of blood.’ I’d also like that – it’s beautiful, it’s manly. But that’s not how it works. Heroes only die beautifully in movies and books. In real life, they piss blood into their pants, scream from pain and remember their mothers.

I don’t want a grave. I want to be burned. No, not on the bonfire of some inquisition, but in a simple crematorium. Burned, and the ashes sprinkled at sea. If possible, on the Black Sea, and in summer, when the sun is shining and a fresh wind is blowing. But even if it’s autumn and raining, that’s also not so bad. I wouldn’t want you waiting for summer if I kick the bucket in November. Otherwise you’ll have guests round asking, ‘What have you got in that vase there?’ ‘That’s our grandad, he’s waiting for summer!’ The vase should also go into the sea, by the way – no need to fetishize it. Otherwise, that same room, a year later, different guests will ask, ‘What’s that vase you’ve got there?’ ‘Grandad was in that vase,’ the relatives will announce, solemnly getting to their feet. In that case, why don’t we hang my socks and underpants around the house then – my favourite ones, and the ones I wore last?

I want to be burned. To ashes. And the ashes to be spread on the wind. On the sea. Best in summer, if, of course, I die in summer. Just remember to throw the ashes on the wind away from the boat, so that they are blown over the sea and not onto the boat, so that some cheeky grandchild (clearly taking after his grandad) won’t be tempted to comment, as he sweeps up my remains, ‘Nothing but problems with that old guy!’

Let the wind take my ashes out to sea. But if it’s raining, that’s okay. They’ll all say, ‘That means we’re burying a good man, since it’s raining.’ But you’re not burying – you’re sowing, friends, that is, blowing!

And if it’s raining and the ashes get a bit stuck to the urn, that’s also fine. True, that same cheeky grandchild will look into the urn, see a bit of leftover ashes and say, ‘Yeah, grandad’s still hanging on!’ But that’s fine, just throw the urn into the sea too. So that there’s nothing left. Nothing at all. Just memory. And the things I did. And my friends. And you. And then I’ll always be with you.

Translated from the Russian by Dr Uilleam Blacker

 

Dr Uilleam Blacker is an academic and translator specialising in Ukrainian, Polish and Russian literature. His translations of contemporary Ukrainian literature have appeared in numerous publications, including Modern Poetry in Translation, Words Without Borders and Dalkey Archive’s Best European Fiction series.

This story was first published in Russian by Laurus Press in Tales (2015).

***

Den anerkendte ukrainske forfatter og filmskaber Oleg Sentsov blev i august 2015 idømt 20 års fængsel, på falske anklager om terrorisme, efter en helt igennem uretfærdig retssag, ført ved en russisk militærdomstol. Der er mistanke om, at Oleg Sentsov har været udsat for tortur.

Siden 14. maj 2018 har Oleg Sentsov sultestrejket med krav om, at alle de uretfærdigt fængslede ukrainere i Rusland, frigives. PEN International opfordrer de russiske myndigheder til at løslade Seltsov straks.

 

Fra International PEN’s markering af Kvindernes Internationale Kampdag: Interviews med Elif Shafak, Grace Mutandwa og Hanan al-Shaykh

PEN International interview series marks International Women’s Day 2017

8 March 2017

‘It is the extraordinary legacy of women writers and journalists that inspire us at PEN to continue fighting the many barriers women writers still face. Whether that is censorship in the form of physical or emotional violence, a society that stereotypes and marginalizes them, or a publishing industry that still sees women earning less, publishing less, and being reviewed less than their male peers. This is a struggle that affects us all because everyone needs the stories, voices, and craft women writers have always offered – despite a huge number of challenges – in such abundance. The stories, rhythms, and power of women writers have created new worlds, both real and fictional, in which readers can lose and find themselves, glean inspiration to live more visibly and inhabit women’s knowledge.

PEN International is honoured to present this interview series marking International Women’s Day 2017 as we speak to 3 women writers. Their individual contributions to the field are inspiring as each one has experienced trials and difficulties simply because they are women.’

Jennifer Clement

President, PEN International

 

JRA_ELIF_SHAFAK_010.jpg

Elif Shafak

When did you know that you wanted to be a writer?

I started writing at a very early age, when I was eight years old. Not because I wanted to be a novelist, I didn’t even know that was a possibility. It was because I was a lonely child. I was an only child raised by a single mother and books opened new and undiscovered worlds to me. I loved those worlds. The decision to be a writer came around the time I was 18, which is when I started writing purposefully. So first came the love of books and then the decision to be a writer.

How have your experiences as a woman and your experiences as a writer collided?

In Turkey the literary world might seem very liberal, well-educated and westernised at first glance. But when you scratch the surface it’s the same as the rest of Turkish society. In Turkey if you’re a male writer you are first and foremost known as a writer but if you are a woman writer, first and foremost you are woman and then a writer. There is this gender lens in Turkish society that everything is seen through. Women writers are recognised when they’re much older, but until then as a woman writer you are constantly belittled, ridiculed and looked down upon. It’s much harder for women writers, journalists, poets, academics to get the same recognition as their male counterparts.

Has that been your experience?

Yes, that has been my experience. I was very young, 22, when my first collection of stories was published, and 23 when I published my first novel and I was mocked and ridiculed constantly. One of the biggest lesson I learned as a writer was around the time that The Bastard of Istanbul was published. I was attacked by the elite of Turkey’s society, accused of being a traitor because I talked about the Armenian genocide. I understood then that elite of Turkey and the people of Turkey were very different. I came to discover that my book was being read by people from very diverse backgrounds. The book gained popularity through word of mouth rather than a marketing campaign. Someone would read it and give it to a friend, who would give it to their aunt who would give it to their son who would give it to their colleague – people were sharing my book. This was so inspiring to me at a time when I was being attacked by the political and literary elite. And the positive feedback and love I received from the readers was amazing. I am not an elitists’ writer, I am reader’s writer and through the art of storytelling I feel connected to readers, which is very important to me.

A lot of women writers that PEN has worked with have faced threats of violence or experienced violence, which is another form of censorship. How do gender roles as perceived in society impact the topics you feel you can write about and what the characters in your books can do? In other words, do you feel that gender roles can restrict writers and what they write about?

I think all of us in our daily lives are reduced to certain roles and identities no matter where we are in the world. But the beauty of fiction and art of story-telling is that you can be multiple people. I have always defended multiplicity; as a writer I have multiple personalities. I believe that a writer’s pen must be bisexual, multi-faceted. It is a writer’s job to ask the difficult questions, to challenge stereotypes and taboos, not to give answers, readers have to arrive at those answers themselves. The voices of minority communities and the ‘other’ always play a big role in my writing. I want to give a voice to people whose voices have been silenced. Because I have felt like the other so many times in my own life, including in my own motherland. I have a constant flow of empathy towards the other, both past and present. For me fiction is not necessarily autobiographical, I find that boring. What is much more intriguing is to occupy a different space, to be someone else. That is truly transcendental, that is real freedom.

Who was the first female character that you read that really inspired you and why?

There are so many because my reading has always been really eclectic. Growing up I read lots of Turkish books, but I also read lots of English, Russian and Spanish literature and all of these had a big impact on me.

When I was younger I loved Little Women and the character of Jo really spoke to me. Over time I discovered Jane Austen and George Elliot and I loved reading Gogol and Dostoevsky. And I vividly remember the first time I read Virginia Woolf’s Orlando, it really blew me away.

Does story-telling have the power to challenge social injustice?

Absolutely. I think storytelling has the power to open up an inner space in all of us, and that space is so neglected in our lives. For example in Turkey I have readers from all backgrounds – leftists, secularists, Turks, Kurds, Jews, Greeks and people from very conservative backgrounds and women who wear the hijab. And many of us feel so restrained by different parts of our identity, particularly publically. But I have spoken to scores of readers from all these backgrounds who say to me that they cried when a gay character or an Armenian character in my books were hurt. So there’s this real connection with the ‘other’ through my novels even if they don’t profess similar views in public. I think that when we are alone and we can retreat into our inner space we become a little more open minded and a little more ready to empathise with stories that we may not necessarily recognise as our own.

But when we are in the company of others, when we are in groups or communities we become more closed, more ready to subscribe to the group narrative. Art, in whatever form it takes, opens up inner spaces in all of us and can ultimately change us.

What book should every girl read?

I think every girl should read constantly. Our favourite books should change over time. But the act of reading should be continuous, never ending, particularly if you want to be or are a writer.

—-

184330_195906817100870_1601541_n

Grace Mutandwa

When did you know that you wanted to be a writer?

I didn’t wake up one day and say, ‘Oh yes I want to be a writer.’ What I do remember is that in junior school I wrote the most creative compositions in class and it made me happy. I think from a very early age if I was not reading I liked writing stories. Going into journalism just seemed like the most normal thing for me and eventually writing a novel and contributing to various books just felt very comfortable. I cannot put a place and date to the full realisation that I wanted to be a writer because all I know is that it is something I just slid into and I felt at home.

How have your experiences as a woman and your experiences as a writer collided?

I am confident in so many ways but as a woman and a writer sometimes I am not always sure that the story I have to tell has a readership. I battle with some of the stories inside me because I wonder if they are not “too woman” or “too revealing of my soul”. I am at ease with my womanhood but struggle with how some of the women around me would relate to the stories I have locked up inside my heart and head. I find that I judge and criticise myself more harshly than I should and that makes me falter at times. I am a woman with an opinion and not scared to put it in the public domain and as a writer that fulfils me but does not necessarily satisfy some readers who believe truth should be reshaped or avoided in writing. As a woman what I write is analysed and criticised more by fellow women and ironically embraced by men. I have to work three times harder than male writers to prove that I can write stories that resonate with everyday life. I have to withstand the withering attacks of male privilege that seek to trivialise women’s issues.

A lot of women writers for whom we have worked have faced threats of violence or experienced violence, which is another form of censorship. How do gender roles as perceived in society impact the topics you feel you can write about and what the characters in your books can do? In other words, do you feel that gender roles can restrict writers and what they write about?

I am a non-conformist. I am daring and curious. I am sensitive towards minority rights and sometimes I feel drawn to write more about issues that affect those whose rights are threatened. As a newspaper columnist I have written about gay rights and received death and “corrective rape” threats and insults via email but it has not scared me off speaking up about gay rights. I am currently working on a book whose main protagonist is a lesbian and I am quite certain when the book is eventually out I will be subjected to all sorts of threats and insults but I am too old to care and I believe in standing up for something. Women writers who are ambivalent about how they might be perceived if they don’t restrict themselves to the “nice and tame” roles demanded by patriarchy will most certainly have problems getting their characters to mimic real life. We live in a beautiful but dangerous, cruel, dirty, violent and sexually explosive world where things are not always black or white – there are grey areas and splashes of bold colour too. I find writing exciting and stimulating when I am true to myself and when I address the world frankly.

Who was the first female character that you read that really inspired you and why?

The late Florence Onyebuchi “Buchi” Emecheta in her autobiography Head Above Water inspired and motivated me to be a writer. Her character spoke to the sacrifices black African women have to make in foreign lands while struggling to meet cultural demands and expectations. She fought hard to remain true to her values but also made the tough decision to put her needs first. In an unforgiving patriarchal society that had (still has) a reach that followed her all the way to the United Kingdom, Buchi was way ahead of her time in the battle for space to grow and for equality. If she was here today, she would be in the trenches not just holding up the banner; “Women in the Changing World of Work: Planet 50-50 by 2030,” but actively pushing the barriers that keep popping up in gender parity. Warm and soft, she exuded a strength of character that I admire.

Does story-telling have the power to challenge social injustice?

It does, especially if you believe that our words are powerful – they can make or break a person. We use words to build or destroy and in story-telling we both infuse and extract value. My father told me folk stories told to him by his parents when he was a child. They taught me about both the wise and foolish ways of man and the world. I learnt right from wrong from story-telling. In Africa we have a long tradition of instilling values of social justice through story telling. Sure, stories are told to entertain too but they always have a moral. Story-telling has the power to challenge social injustice and to encourage and nurture people on the importance of social justice in a democratic society.

What book should every girl read?

Definitely Ngaahika Ndeenda ’I Will Marry When I Want’) by Ngugi wa Thiong’o and the late Ngugi wa Mirii. Set in post-colonial Kenya this is a story whose narrative still holds true to some of the struggles post-colonial Africa is still facing. Navigating between tradition, Christianity, holding onto ancestral land and trying to embrace change brought on by urbanisation is an ongoing battle. The simmering tensions of political dissent and social classes still abound. Every girl should read I Will Marry When I Want at the start of their journey in creating a space for themselves in fighting for how resources are shared, decisions are made and where and how they should fit into social justice and governance issues. Every girl should read it and vow never to be invisible but to stand up and be heard.

—-

 

Hanan al-Shaykh

a_b_hanan-al-shaykh___michael-warWhen did you know that you wanted to be a writer?

My mother left us when I was five years old. I remember every time I would visit her I hid something of mine in her new home, so that the next time I visited I would assure myself that I had been there before and spent time with my mother. One day I stopped doing that, instead, I wrote my feelings and felt happy writing them. I thought; this is what I’d like to do. Write. At sixteen, I started sending articles to the newspaper. I was from a small, conservative neighbourhood and for a girl to be published was a big thing.

How have your experiences as a woman and your experiences as a writer collided?

Being a woman helped me. In Lebanon, I was rebelling against traditions, against my father and what he wanted me to be. I was rebelling against the war as well. It was a man’s war and I was writing about my experiences of war as a woman. This was not common in the Arab world.

A lot of women writers with whom we have worked have faced threats of violence or experienced violence, which is another form of censorship. How do gender roles as perceived in society impact the topics you feel you can write about and what the characters in your books can do? In other words, do you feel that gender roles can restrict writers and what they write about?

It depends on the writer, but I was never restricted. Since I was fourteen, I’ve written whatever I’ve wanted. For example, with The Story of Zahra I couldn’t find a publisher. They thought it was too explicit with rough language and rebellious politics. So I took the manuscript to a friend, who was a children’s publisher, and told her I was going to throw it out the window (in those days you didn’t have photocopies). My friend closed the window and told me, ‘We’re going to publish it, you and me.’ That’s what we did. Now, things have changed, there are many female writers from the Arab world who write about what they want.

Who was the first female character that you read that really inspired you and why?

I was inspired by Huda Sha‘rawi. I read about her life in newspapers. She was the first woman who took off her veil in Egypt. Also, my neighbour, who was a tram conductor and an avid reader, knew I loved books and gave me the first translated book from English to Arabic: Jane Eyre.

I thought to myself, ‘Oh my God, she says she’s not beautiful.’ How amazing! I had never known a character in a book in Arabic to speak that way.

Does story-telling have the power to challenge social injustice?

Definitely. I wrote The Story of Zahra and Beirut Blues about the civil war in Lebanon. When you saw the news, the war was about the fighting, but you never knew how the people felt — the human experience. Literature takes you by the hand and shows you the effect of war on individuals and on humanity. Books can help us understand each other and give us courage.

What book should every girl read?

I love Housekeeping by Marilynne Robinson. It’s beautifully written. Also 1001 Nights. The stories are juicy and they throb with humanity. They teach that each person in life has to have the right to live the way they want to live — and to be treated justly.

KLIMAFORANDRINGER 2015… 2016…

img_1418-kirsten-thorupAf Kirsten Thorup

1.

Nu hvid vintersol. Nu kulde og dybfrost. Nu haglbyger af had. Nu hjemsendelseslejre. Nu ingen “pladderhumanisme”. Nu tålt ophold. Nu skrivebordsondskab. Nu den daglige tilvænning. Nu rimtåger af ligegyldighed. Nu ikke mere det landskab jeg kender. Nu uden infrastruktur en fremmed fugl. Nu hjemløs.

2.

Nu ingen afsender. Nu kun modtagere i en virtuel virkelighed. Nu forbrugere, vælgere, børn spist af med bolcheregn af selvvalg. Nu ingen dialog mellem ligeværdige parter. Nu uigennemsigtighed. Nu ingen ansvarlige. Nu politikersprog. Nu fremadrettet. Nu på den lange/korte bane. Nu nødvendighedens politik. Nu resultatmålinger og præstationsledelse. Nu topstyring. Nu overvågning hele tiden overalt i et politisk tomrum. Nu mod dunkle mål der helliger midlet.

3

Nu 30´erne i en tidssvarende indpakning. Nu strømlinet, administrativ, demokratirigtig, inden for loven. Nu ikke så pøbelfascistisk, udenomsparlamentarisk vulgær. Nu glatbarberet, managementforvaltet, moralistisk, snusfornuftig, husmoderlig, spiselig. Nu løsslupne markedskræfters evige festrus. Nu forvirrede, fordrukne, ufokuserede. Nu sat i verden for at more sig, konsumere, feste, forbruge, mens “fornuftens søvn avler uhyrer”.

4

Nu drømmen om Krønikesamfundet. Nu hvidvasket. Nu lykkeligst i den bedste af alle verdener. Nu skiftende vinde. Nu en anden virkelighed. Nu trusselsbilleder. Nu ikke længere ro og orden og fremskridtsvenlig hygiejne. Nu smittefarlig fjende i svin og mennesker. Nu ikke mere på sikker afstand. Nu invasion sydfra. Nu bådflygtninge på katastrofekurs mod italienske og græske øer. Nu Middelhavet som massegrav. Nu ikke mere en fredelig plet på kloden. Nu udsigten til at være i samme båd som “de andre”.

5

Nu ikke mere tryg ejendomsret til ressourcerne og atmosfæren. Nu øjeblikke af rædsel. Nu depression og panikangst. Nu speedball. Nu himmelflugt. Nu kunstigt paradis. Den der ikke bryder sammen, bliver kynisk og stærk. Nu goodbye to all that. Nu rumturisme. Nu markedet i det uendelige.

6

Nu propaganda. Nu mediebåret hetz. Nu mod muslimer. Nu mod brune og sorte. Nu mod kvinder. Nu mod langtidsledige. Nu mod kontanthjælpsmodtagere. Nu mod førtidspensionister. Nu mod hjemløse EU-borgere. Nu mod ældrebyrden. Nu mod studerende på SU. Nu visitationszoner. Nu lømmelpakke. Nu præventive anholdelser. Nu klimafængsel. Nu politivold.

7

Nu hjernevask. Nu sorte huller. Nu tretten års krig. Nu krigsliderlig igen. Nu latent undtagelsestilstand. Nu viljen til magt. Nu hukommelsestab. Nu ruling by fear. Nu skruppelløshed. Nu løgnen som tilstand. Nu pragmatisk afskaffelse af godt og ondt. Nu biopolitik. Nu kun “det nøgne liv”.

8

Nu global opvarmning. Nu forhøjet vandstand i oceanerne. Nu Maldiverne på havets bund. Nu meteorologisk kaos. Nu nedsmeltning af indlandsisen. Nu den politiske klasses forfald. Nu demokratiet blot den styreform, der giver de rige og magtfulde mulighed for at bevare deres magt uden alt for megen vold. Nu fyringer af kritiske offentligt ansatte. Nu whistleblowere bag tremmer. Nu udrensning af samfundsskadelige elementer. Nu kun vindere og tabere. Nu kun rige og fattige. Nu ejes 99% af 1%.

9

Nu Occupy Wallstreet. Nu Femen. Nu Climate Justice Action. Nu Tahrir-pladsen. Nu Jasminrevolutionen. Nu Pussy Riot. Nu Podemos. Nu Syriza. Nu Maidan-pladsen. Nu Paraplyrevolutionen. Nu Liu Xiaobo. Nu Chen Xi. Nu Gao Zhisheng. Nu Muhamed Bouazizi. Nu Abdulhadi al-Khawaja. Nu Chelsea Manning. Nu Edward Snowdon. Nu Anna Politkovskaja. Nu Aleksej Navalnij. Anastasia Denisova. Nu Raif Badawi. Nu Hanifa Alizada. Nu Asmina Hassani. Nu Asli Erdogan. Nu Ahmet Altan.

10

Nu Breaking News. Nu terror i Paris. Nu drab på journalister og tegnere. Nu “dem” og “os” i omvendt rækkefølge. Nu historiens hævn. Nu smagen af egen medicin. Nu menneskejagt. Nu gidsler i jødisk supermarked. Nu kriminelle krigere. Nu “Je suis Charlie”. Nu politibeskyttelse af synagoger og moskeer. Nu slumrende terrorceller.  Nu antiterroraktioner i Belgien. Nu Pediga i Dresden. Nu højreekstremisme i Europas hjerte. Nu dødstrusler på sociale medier. Nu ytringsfrihedsfanatikere. Nu mørke midt på dagen. Nu undergangsbelysning. Nu et blafrende “vi” forenden af tunnelen. Nu kun os selv i spejlet.

11

Nu Next Stop Copenhagen. Nu angreb på “hån, spot og latterliggørelse”. Nu blodig weekend. Nu krigens hjemkomst. Nu uskyldig død. Nu såret politi. Nu Krystalgadenatten. Nu sorgens dag. Nu likvidering af gerningsmand. Nu døgndækning af terror. Nu uden filter. Nu skygger på solsiden. Nu dybere grøfter. Nu ingen Bufferzone. Nu åben og sårbar. Nu erantistæpper i Ørstedsparken. Nu NOT AFRAID. Nu politikere på slap line. Nu et minuts stilhed. Nu et øjebliks sammenhold. Nu efterdønninger. Nu sørgende efterladte i mediernes søgelys. Nu Islamisk Stat. Nu horrorvideoer. Nu øget beredskab. Nu wake-up call uden selvransagelse. Nu fokus på bandemiljøer. Nu afradikalisering. Nu “den anden” tæt på. Nu i sync med nutiden.

12

Nu virkeligheden i overhalingsbanen. Nu folkevandring op gennem Europa. Nu over alle grænser. Nu flygtningestrømme på motorvejene mod Sverige. Nu transitland. Nu ikke længere “Danmark dejligst”. Nu statsministeren taget på sengen. Nu kaos på Christiansborg. Nu hjælpsomhed. Nu Venligboerne. Nu skeen i den anden hånd. Nu mad og drikke. Nu tøj og transport. Nu civilsamfundets orden on the ground. Nu civil ulydighed i rutefart over Øresund. Nu skingre DF-røster. Nu godhedsflashere. Nu landsforrædere. Nu skræmmekampagne i libanesiske aviser. Nu igen stramning af udlændingelovene. Nu konfiskering af smykker og kontanter. Nu hemmeligholdt brev fra Ban Ki-moon. Nu familiesammenføring under pres. Nu forsvundne uledsagede mindreårige. Nu kriminalisering af afviste asylansøgere. Nu flygtninge under jorden. Nu private vagtværn. Nu grænsekontrol mod syd og øst. Nu ingen fri bevægelighed. Nu uskøn alliance. Nu Erdogan som Fort Europas dørmand. Nu “vestlige værdier” suspenderet.

13

Nu 15. juli kl. 22. Nu mislykket kupforsøg. Nu krigsfly i luften. Nu tanks i hovedstaden. Nu sms-massemobilisering. Nu præsidentens loyale “Folk” på gaden. Nu menige soldater fladt på maven. Nu generaler i eksil. Nu Gülen udpeget som bagmand. Nu undtagelsestilstand. Nu retssystemet sat ud af kraft. Nu massearrestationer. Nu 35.000 tyrkiske borgere i varetægtsfængsel. Nu som mistænkte Gülen-sympatisører. Nu skolelærere og universitetsfolk frataget deres pas. Nu intelligensiaen i lænker. Nu ingen adskillelse af den politiske og dømmende magt. Nu uafhængige dommere på flugt fra isolationsfængsel. Nu totalitært enmandsstyre. Nu 105.000 offentlige ansatte afskediget. Nu lukning af uafhængige medier. Nu redaktører og journalister tilbageholdt. Nu 370 miljø- kultur- og menneskerettighedsorganisationer lukket. Nu kurdiske parlamentsmedlemmer arresteret. Nu retsstatens endeligt. Nu EU på kattepoter. Nu vores slyngel.

14

Nu det arabiske forår på stand-by. Nu 5 års borgerkrig. Nu bødlen fra Damaskus. Nu verdens ligegyldighed. Nu Putins momentum. Nu belejring af Aleppo. Nu krigsforbrydelser. Nu syrisk apokalypse. Nu kun 35 læger til 250.000 indbyggere. Nu løbet tør for mad og medicin. Nu uden rent vand. Nu skoler og hospitaler russiske bombemål. Nu kun skeletter tilbage af udbombede boligkvarterer. Nu hele familier udslettet. Nu børn begravet under murbrokkerne. Nu døde eller levende. Nu De Hvide Hjelme. Nu heltemod. Nu fredsforhandlinger i Geneve. Nu stedfortræderkrig. Nu stormagternes gambling. Nu videre til Mosul. Nu igen danske jagerfly på vingerne. Nu våbenindustriens pengemaskine. Nu dødens købmænd. Nu krigen uden ende.

15

Nu i populismens tegn. Nu ikke længere befolkning og medborgere. Nu kun det rigtige/sande “Folk” legitimt. Nu ingen argumenter. Nu dæmonisering af anderledestænkende. Nu reduceret til smagsdommere og politisk korrekte. Nu mistænkeliggørelse af viden og indsigt. Nu “Folket” som demagogisk værktøj. Nu løftestang til magten. Nu løgnen som stemmesluger. Nu fornemmelsen af jordskred. Nu på gyngende grund. Nu det repræsentative demokrati i opløsning. Nu en parentes i historien. Nu antipluralisme. Nu totalitære understrømme. Nu nationalismens genfærd. Nu Brexit. Nu UKIP. Nu DF. Nu Marine Le Pen. Nu Orban. Nu Geert Wilders. Nu vulkanen i udbrud på den anden side af Atlanten. Nu politik som underholdning. Nu stand-up i guldelevatoren. Nu vredens triumf. Nu Den stærke mands magtovertagelse i “Folkets” navn. Nu meningsmålingernes fallit. Nu ingen sikker viden. Nu White Power i Det Hvide Hus. Nu mareridt over prærien. Nu tilbage til fortidens faderhus. Nu kun begyndelsen.

Digtet blev fremført af forfatteren som en del af Dansk PENs Frie Ord-program på BogForum 2016

Udgivelser fra Dansk PEN

img_0220
Mælk og sukker. En antologi med noveller af danske og afghanske kvindelige forfattere (2015)

Alle Dansk PENs udgivelser kan bestilles i boghandlerne eller ved henvendelse til sekretariatet.

img_0219
Spejlinger, en antologi med bidrag af nordiske og arabiske forfattere (2012)

img_0224
1000 piskeslag fordi jeg siger hvad jeg tænker. Tekster af den fængslede saudiarabiske blogger Raif Badawi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_0225
Herfra min verden går. Antologi med bidrag af herboende, flersprogede forfattere (2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_0222
Hate Speech, fra hadetale til hadesyn. En samling tekster om hadetale og ytringsfrihed. Debat (2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_0223
Profet-affæren, Et PEN-dossier om 12 Muhammed-tegninger – og hvad der siden hændte. Dokumenter og argumenter (2006)