Fem år er gået siden digter og journalist Nedim Türfent blev anholdt

Den tyrkiske digter og journalist Nedim Türfent er idømt i alt otte år og ni måneders fængsel for “medlemskab af en terrororganisation”, en falsk anklage der knytter sig til hans rapporter om, hvordan tyrkiske specialstyrker mishandlede omkring 40 tyrkiske og kurdiske arbejdere.

Den 12. maj var det fem år siden han blev anholdt.

brev fra Nedim Turfent januar 2021

Ahmet Altan er omsider fri

Den anerkendte tyrkiske forfatter Ahmet Altan, der har været fængslet over fire år, blev den 15. april omsider løsladt. Det skete efter krav fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der vurderede, at anklagerne mod Altan var grundløse. Ahmet Altan blev i 2016 idømt fængsel på livstid, anklaget for at have ansporet kupmagerne forud for det mislykkede kup i 2016.  Dommen blev anket og efterfølgende ændret til ti års fængsel.

Siden 2016 har Dansk PEN sammen med andre PEN-centre arbejdet ihærdigt på at få Altan frigivet.

Ahmet Altan er æresmedlem af Dansk PEN.

 

Tyrkiet: Løslad forfatter og oppositionspolitiker Selahattin Demirtaş

 

De tyrkiske myndigheder skal hurtigst muligt overholde Den Europæiske Menneskerettigheds-domstols afgørelse fra december 2020 og straks og ubetinget løslade forfatter og oppositionspolitiker Selahattin Demirtaş.

Sagen mod Selahattin Demirtaş blev genoptaget den 14. april i Istanbul og det næste retsmøde er berammet til den 26. april. Selahattin Demirtaş har været tilbageholdt uden dom i mere end fire år.

Selahattin Demirtaş er tidligere medformand for det pro-kurdiske, demokratiske parti (HDP). Han blev arresteret den 4. november 2016 på tvivlsomme anklager om terrorisme og risikerer op til 142 års fængsel, hvis han bliver dømt. I december 2020 vurderede den europæiske menneskerettighedsdomstol, at fængslingen af Selahattin Demirtaş var politisk motiveret og beordrede hans øjeblikkelige løsladelse. Indtil videre har de tyrkiske myndigheder undladt at reagere på afgørelsen.

Menneskerettighedsdomstolens afgørelse bekræftede en tidligere EU-dom fra november 2018, som opfordrede til Demirtaş’ øjeblikkelige løsladelse. I marts 2021 opfordrede Ministerrådet Tyrkiet til at efterleve domstolens afgørelser, der er juridisk bindende, og løslade Demirtaş.

”Hver dag, Selahattin Demirtaş tilbringer bag tremmer, er en tragedie og en påmindelse om Tyrkiets åbenlyse tilsidesættelse af dets forpligtelser i henhold til international menneskerettighedsret. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har to gange truffet afgørelse for Demirtaş’ øjeblikkelige løsladelse, men de tyrkiske myndigheder ignorerer skammeligt afgørelserne. Som medlem af Europarådet skal Tyrkiet overholde domme truffet af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og løslade Demirtaş med det samme,” udtaler Jennifer Clement, PEN’s internationale præsident.

Selahattin Demirtaş’ sag er kendetegnende for den omfattende chikane, trusler og forfølgelse, som kritiske stemmer har været udsat for i Tyrkiet, især siden kupforsøget i juli 2016 og retsstatens sammenbrud, der fulgte i kølvandet på kupforsøget. Den 9. juni 2020 fandt Tyrkiets forfatningsdomstol, at der ikke havde været relevante eller tilstrækkelige grunde til at forlænge Demirtas tilbageholdelse, men alligevel nægter de lavere domstole at efterkomme dens dom. Den 7. januar 2021 godkendte en tyrkisk straffedomstol en anden tiltale mod Demirtaş som en del af en undersøgelse af dødbringende terrorhandlinger begået i 2014. Tiltalen kan give fængsel på livstid uden mulighed for prøveløsladelse.

”Ikke alene overtræder de tyrkiske myndigheder deres internationale forpligtelser over for Selahattin Demirtaş, de overtræder også forsætligt deres egne love. Vi er fortsat dybt bekymrede over retsvæsenets manglende uafhængighed og den fortsatte chikane af forfattere og journalister i Tyrkiet. Når vi opfordrer til Demirtaş’ frigivelse, opfordrer vi samtidig de tyrkiske myndigheder til at løslade enhver, der tilbageholdes for fredeligt at udtrykke deres synspunkter. Denne liste omfatter Ahmet Altan og Nedim Türfent samt Osman Kavala, der forbliver i fængsel, til trods for at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol beordrede hans løsladelse for næsten et år siden.” siger Salil Tripathi, formand for PEN Internationals Writers in Prison Committee.

Selahattin Demirtaş er anklaget for at være et ledende medlem af en terrororganisation, sprede terror- propaganda, opbakning til forbrydelser og kriminelle og for at anspore til vold. Beviserne mod ham består stort set af hans politiske taler og pressemeddelelser og der mangler dokumentation for at han er skyldig i kriminel aktivitet. I en separat sag fra den 7. september 2018 blev Demirtaş idømt fire år og otte måneders fængsel for angiveligt at have propaganderet for terrorisme ved en tale, han holdt i 2013. Dommen over ham blev stadfæstet den 4. december 2018, men dommen er appelleret. PEN International opfordrer til, at dommen ophæves.

Mens han var i fængsel, skrev Demirtaş en samling noveller med titlen Seher (Morgengry), som blev en bestseller og er oversat til flere sprog. Novellesamlingen er tildelt engelsk PEN’s PEN Translates award. Hans seneste bog Devran blev udgivet i 2019. Demirtaş er æresmedlem af tysk PEN og PEN Català.

Den 17. marts 2021 indgav den øverste anklager ved kassationsretten en sag for forfatningsdomstolen med krav om, at HDP blev opløst, og 687 partimedlemmer – inklusive Demirtaş – skulle have forbud mod at engagere sig i politik i fem år. Blandt de mange, der har fordømt dette skridt, er EU, der i en udtalelse har påpeget, at det ”vil krænke millioner af vælgeres rettigheder i Tyrkiet”. De tyrkiske myndigheder fortsætter med tvang at udskifte de valgte HDP-repræsentanter i det sydøstlige Tyrkiet og fratager dermed vælgerne deres valgte repræsentanter i parlamentet og den lokale regering. PEN International har gentagne gange opfordret myndighederne til at opretholde politisk pluralisme, hvilket er vigtigt for at give vælgerne et reelt valg.

 

PEN Nicaragua tvunget til at lukke af hensyn til medlemmernes sikkerhed

Forfatteren Gioconda Belli, der indtil 4. februar i år var præsident for PEN Nicaragua.

PEN Nicaragua tvunget til at lukke og indstille al aktivitet, af hensyn til medlemmernes sikkerhed

Vores kolleger i PEN Nicaragua har truffet en trist, men ulykkeligvis nødvendig beslutning om at nedlægge centret og indstille al aktivitet indtil videre.  Det sker som følge af en ny lov, der medfører øget kontrol og overvågning af foreningens medlemmer.

Uafhængige journalister og forfattere, der samarbejder eller kan sættes i forbindes med internationale organisationer, uanset om det kun er i form af et fælles værdigrundlag (i dette tilfælde PENs Internationale charter), anses som udenlandske agenter. De får lukket deres bankkonti, bliver indkaldt til afhøringer og udsættes for vilkårlige tilbageholdelser og anden form for chikane.

Nedenfor er en dansk oversættelse af et åbent brev fra Gioconda Belli, der indtil den 4. februar var præsident for PEN Nicaragua, samt reaktionen fra andre latinamerikanske PEN-centre og fra PEN International.

PEN Nicaragua feb.2021 DA

Solidaridad, Solidarité, Solidarity -PEN Nicaragua

Pressefriheden alvorligt truet i Rusland

Flere end 90 journalister blev arresteret under demonstrationerne i Rusland i forrige weekend, til trods for at de havde presse-ID og kunne dokumentere, at de var på arbejde.  Blandt dem var også medlemmer af PEN. I alt blev mere end 5.500 personer arresteret og mange af de anholdte er nu fængslet skriver PEN Moskva og Free World Association i en fælles udtalelse, der kan læses her:

PEN Moscow and Free Word Association Statement

Safety Guide for truede forfattere og kunstnere

Der findes ikke mange vejledninger for, hvad man stiller op når telefonen ringer midt om natten og man bliver truet på livet, eller hvis man bliver passet op på gaden af en, der siger han ved hvor ens familie opholder sig. Der er heller ikke mange håndbøger der giver råd om hvad man gør, hvis ens kunst bliver censureret, hvis ens bøger beslaglægges eller man bliver retsforfulgt og risikerer fængsel.

PEN America har netop udgivet en Safety Guide til kunstnere, forfattere mv., som har brug for råd og hjælp fordi de oplever trusler, forfølgelse, chikane eller censur. Det er naturligvis en udgivelse Dansk PEN hilser velkommen.

Trusler, langtrukne, opslidende retssager, fængsel og sågar mord på kunstnere, forfattere og journalister hører i stigende grad med til dagens uorden i lande som Egypten, Tyrkiet, Kina, Iran, Bangladesh, Mexico og mange andre steder. Fribynetværket ICORN kan bidrage til at bringe nogle af dem i sikkerhed for en tid, men dels er der langt fra nok fribyer i verden til at hjælpe alle, dels er det en stor og svær beslutning at forlade sit land. Langt de fleste vil helst undgå at gå i eksil, og for dem kan en Safety Guide for Artists måske være en hjælp.

Guiden er udgivet på engelsk, spansk og fransk. Vi kan da anbefale, at den også oversættes til fx arabisk, farsi, kinesisk og russisk

ARC_SafetyGuide_EN

ARC_Guia_ES

ARC_Guide_FR

Den tyrkiske journalist Erol Önderğlu for retten igen – trods tidligere frifindelse

Foto: Marianne Østergaard/Dansk PEN

Den tyrkiske journalist og leder af Reporters Without Borders i Tyrkiet, Erol Önderoğlu, trækkes nu igen i retten i en sag, som ellers var afsluttet med frifindelse den 17. juli 2019.

Selve sagen handler om deltagelse i en støttekampagne i 2016 for den nu lukkede avis Özgür Gündem – en kampagne, hvor en stribe markante mediefolk for at vise solidaritet på skift trådte til som ansvarshavende redaktør for den truede avis.

Hvor sagen reelt handler om forsvar for mediepluralisme, lød anklagerne på ”propaganda for en terroristorganisation” og ”åben tilskyndelse til kriminalitet” – sigtelser, som ifølge Tyrkiets anti-terrorlov og straffelov kan give op til 14 års fængsel.

Glæden var ellers stor, da Erol Önderoğlu og de to andre anklagede, læge og menneskerettighedsaktivist Şebnem Korur Fincancı og forfatter og journalist Ahmet Nesin, i sommeren 2019 blev frikendt efter tre års retssager og 11 retsmøder – et langtrukkent forløb, som har haft til formål at udtrætte de anklagede både psykologisk og økonomisk.

Men den 3. november 2020 ændrede en appeldomstol i Istanbul frifindelsen, og første retsmøde i den genoptagne sag finder sted i dag, den 3. februar 2021.

”Skønt selve sagen handler om Erol, vil den få betydning for enhver uafhængig journalist og enhver borger i Tyrkiet. Hvis myndighederne får held med at gøre journalister som Erol tavse, nægtes borgerne deres ret til information, og demokratiet vil lide skade. Drop sigtelserne nu!” siger Anthony Bellanger, generalsekretær for IFJ (International Federation of Journalists) i en fælles udmelding fra 17 ytringsfriheds- og menneskerettighedsorganisationer, bl.a. PEN International og Reporters Without Borders.

Sara Whyatt, koordinator af PENs regionale program for Europa udtaler:” Vores kollega Erol Önderoğlu, har i mange år stået i spidsen for ytringsfrihedskampen i Tyrkiet. Det har han gjort med stor integritet, upartiskhed og objektivitet. Dét, at han nu risikerer en fængselsdom udelukkende for at forsvare frie medier, er en beklagelig knægtelse af selve de rettigheder, han har kæmpet for.”

Joint statement in support of Erol Önderoğlu, facing 14 years in prison _ RSF

Omkring 80 journalister blandt de anholdte i Rusland

Mange journalister blandt de anholdte under weekendens pro-demokratiske demonstrationer i Rusland

5000 blev arresteret i forbindelse med de omfattende protester over hele Rusland i weekenden, heriblandt omkring 80 journalister. Ikke tidligere i Ruslands historie er så mange blevet anholdt på en gang. Måske mærker præsident Putin rystelserne i undergrunden.

Blandt de anholdte journalister er redaktør af det uafhængige nyhedsmedie Mediazona Sergey Smirnov, Sergey Parkhomenko fra Echo i Moskva, Elena Kostyuchenko fra Novaja Gazeta, Danil Turovsky fra vDud, Anton Feinberg fra RBC, Anton Osherov fra moloko plus, Valeriya Savinova fra MBH Media, Mikhail Zelensky, Iván Kleimenov m.fl.

Elena Kostyuchenko, Novaja Gazeta

”De russiske myndigheder bør straks indstille disse overgreb og respektere pressefriheden og offentlighedens ret til ytrings- og forsamlingsfrihed. Retssagerne mod de mange anholdte journalister er tvivlsomme og ser ud til at være politisk motiverede. De bør derfor afblæses” siger Per Øhrgaard, præsident for Dansk PEN.

Anholdelsen af de mange journalister er et åbenlyst forsøg på at intimidere og lukke munden på Ruslands uafhængige medier og undgå at protesterne breder sig yderligere.

Modstanden mod undertrykkelse og krænkelser af ytringsfriheden er voksende i Rusland og regeringen forsøger tilsyneladende med alle midler at lukke munden på enhver, der opfordrer til forandring.

De russiske myndigheder har i årevis slået hårdt ned på medier og journalister, der har talt og skrevet kritisk om præsident Vladimir Putin og hans regering. I 2006 blev den internationalt anerkendte undersøgende journalist Anna Politkovskaja skudt og dræbt foran sin hoveddøre i Moskva og i 2009 blev journalist Anastasia Baburova, sammen med menneskerettighedsadvokat Stanislav Markelov, myrdet på åben gade ligeledes i Moskva.  Begge arbejdede for avisen Novaja Gazeta. Yderligere to af avisens journalister er siden 2000 blevet myrdet; Igor Dominkov i 2000 og Jurij Shchekochikhin i 2003. Ifølge CPJ og russiske menneskerettighedsorganisationer har der været mere end 500 drab på journalister siden Sovjet Unionens kollaps i 1991. Størstedelen af disse mord er aldrig blevet fuldt ud opklaret.

Weekendens demonstrationer fandt sted over hele Rusland i protest mod anholdelsen af oppositionsleder Aleksej Navalnyj for ti dage siden. Navalnyj blev arresteret i lufthavnen i Moskva umiddelbart efter at være vendt tilbage fra et hospitalsophold i Tyskland, hvor han var indlagt siden august 2020 efter at være blevet forsøgt myrdet med nervegiften Novitjok.

Kære Mette Frederiksen: Abdul-Hadi Al-Khawaja skal have hjælp nu!

Sammen med 117 danske og internationale organisationer har Dansk PEN i går sendt et åbent brev til statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Jeppe Kofod. Abdul-Hadi Al-Khawaja, der er fængslet på livstid i Bahrain for sin aktive deltagelse i demonstrationerne for demokrati og menneskerettigheder i 2011, skal forhandles fri og bringes hjem til Danmark, hvor han kan blive genforenet med sin familie og modtage den lægelige behandling, han har så stærkt brug for.
Al-Khawajas helbred er svækket af omfattende tortur og flere sultestrejker, han har gennemført i protest mod de umenneskelige forhold i fængslet.

“Skiftende danske regeringer har i de sidste ti år fejlet i forsøget på at få Abdul-Hadi Al-Khawaja fri og til Danmark. Vi har en forpligtelse til at hjælpe, ikke alene fordi han er dansk statsborger, men fordi kampen for ytringsfrihed, demokrati og menneskerettigheder skal tages alvorligt. Vi skal hjælpe dem, der sætter livet på spil for disse værdier,” siger Mille Rode, generalsekretær i Dansk PEN.

Læs brevet til Mette Frederiksen her:

Bahrain – Abdulhadi Al-Khawaja Joint Letter En. 22 January 2021 FF12