DANSK PEN: ’DROP LOVEN OM BLASFEMI!’

Dansk PEN opfordrer regeringen til at fastholde sin ambition om at ophæve blasfemiparagraffen

Regeringen har efter læsning af en ny betænkning fra Straffelovrådet netop besluttet at fastholde blasfemiparagraffen, som rummer et principielt forbud imod offentligt at bespotte eller forhåne et bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse.

”Regeringen er bange for at droppe §140, og det forstår vi faktisk mere end vel. Danmark kunne risikere at blive hængt ud af voldelige ekstremister som en fjende af gudstro. Men det, der er brug for, er at vise, at fuld trosfrihed også må omfatte frihed til tvivl, kritik og – ja, satire”, siger Anders Jerichow, formand for Dansk PEN.

”PEN ser ingen idé som sådan i at forhåne, hvad andre opfatter som helligt. Men vi finder det nødvendigt for et frit og åbent samfund, at det religiøse ligesom alt andet kan anfægtes”.

Straffelovrådet gør selv opmærksom på, at hverken paragraffen eller en ophævelse af paragraffen vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser på menneskeretsområdet.

Denne opfattelse deler PEN. Det, der taler for en ophævelse af §140, er dels, at dansk retspraksis viser, at paragraffen ikke har nogen synderlig betydning, dels at en ophævelse vil bringe Danmark på linje med retsudviklingen i den vestlige verden i øvrigt.

Samtidig gør Straffelovrådet opmærksom på, at en dansk ophævelse af blasfemiforbuddet både af religiøse mindretal her i landet og af kræfter ude i verden, herunder voldelige kræfter, kan blive opfattet som et signal om, at det nu ”er i orden groft at spotte eller forhåne andres troslærdomme eller gudsdyrkelse, herunder ved at udsprede løgne om indholdet af hellige skrifter eller ved at foranstalte offentlige afbrændinger af hellige skrifter og bøger”.

”Og man skulle være et skarn, hvis man ikke forstod denne advarsel imod at lægge sig ud mod ekstremister, der – typisk i et forsøg på at kapre islam – truer med at begrænse den fri debat med vold”, siger Anders Jerichow.

”Reelt fraråder Straffelovrådet en ophævelse af §140, fordi intolerante kræfter ude i verden kan blive vrede, og fordi kræfter uden for pædagogisk rækkevidde herhjemme kunne finde på at sætte ild til biblen eller koranen eller tisse på de hellige bøger i håb om at få international opmærksomhed. Desværre er begge advarsler velbegrundet”.

Derfor kan Dansk PEN – ikke mindst i lyset af den nylige terror i København – godt forstå regeringens tøven med at ophæve §140 uden videre. Men foreningen mener, at regeringen skal forberede et opgør med blasfemiforbuddet.

Dansk PEN opfordrer derfor regeringen til ikke mindst i undervisningssystemet – fra børnehaven til gymnasiet – at skærpe forståelsen for, at religiøs frihed og ytringsfrihed, herunder retten til anfægtelse, kritik og satire, ikke er hinandens modsætninger, men begge en forudsætning for et frit, demokratisk og åbent samfund.

”Målet må stadig være at sætte religionskritik og satire fri, også i Danmark. Hvis vi vitterligt har grund til at være bange for det i dag, haster det at skabe forståelse for et farvel til blasfemiparagraffen i morgen”, slutter dansk PEN’s præsident.