Dansk PEN: “Kriminalisér ikke antidemokratiske ytringer”

 


Dansk PEN ser med stor skepsis på regeringens og andre partiers forslag om lovinitiativer mod personer, som udtrykker antidemokratiske holdninger, eller som statsministeren har udtrykt
det: “undergraver dansk lovgivning”.

PEN er sat i verden for at fremme ytringsfrihed og for at bekæmpe hadetale. Det første formål opfyldes ved lovgivning, det andet ved civiliseret omgang. Grundloven garanterer i § 77 ytringsfrihed og fastslår udtrykkeligt: “Censur og andre forebyggende forholdsregler kan
ingensinde på ny indføres?”.

Det der nu forhandles om, kan vanskeligt kaldes andet end “andre forebyggende forholdsregler” og er dermed i strid med grundloven. Hvis forslaget om at kriminalisere antidemokratiske
ytringer udmøntes i lovgivning, så bør dette prøves ved Højesteret, som det i sin tid også skete med Tvind-loven.

Det er altid en mulighed at prøve ytringer man finder stødende ved domstolene, som § 77 så klart angiver, men vel at mærke først, når de pågældende ytringer er blevet fremsat. Der kan aldrig være tale om at forhindre dem i at blive fremsat.

Det er i strid med selve demokratiets væsen at ville forhindre eller begrænse samfundskritik. Hvis staten begynder på det, så er vejen til sindelagskontrol eller lovgivning mod kritik af bestående forhold og herskende politiske strømninger ikke lang. Det er en yderst farlig vej at bevæge sig ind på.

Antidemokratiske holdninger og ytringer skal imødegås med andre holdninger og andre ytringer – ikke ved at vi sælger ud af de demokratiske grundprincipper.