Edward Snowden har sagsøgt den norske regering

Norsk PEN har tildelt Edward Snowden Ossietzky-prisen for 2016, for hans bidrag til forsvar for ytringsfriheden. Han er blevet inviteret til at modtage prisen i Oslo fredag den 18. november, og Norsk PEN vil gøre hvad de kan for at sikre, at Snowden kan være til stede og modtage prisen personligt. På vegne af Snowden og Norsk PEN har Advokatfirmaet Schjødt derfor anlagt sag ved Oslo Byret for at sikre, at Snowden kan rejse til Norge uden at frygte udlevering til USA, hvor han står over for årtiers fængsel på anklager for spionage.

At retsforfølge Snowden på grundlag af den amerikanske lov om spionage er i henhold til både norsk og international ret en politisk lovovertrædelse. Derfor vil PEN gøre gældende, at udlevering af Edward Snowden i givet fald vil være i strid med loven, hvilket retten bør stadfæste.

Loven om spionage forhindrer, at Edward Snowden, eller enhver whistle-blower i en tilsvarende position, i forbindelse med sit forsvar kan gøre gældende, at han handlede i offentlighedens interesse, at oplysningerne var til gavn for samfundet, eller at de videregivne oplysninger var blevet uretmæssigt tilbageholdt af regeringen. Det er derfor PENs opfattelse, at dommen over Snowden vil være givet på forhånd, og at han kan se frem til mange års fængsel. Edward Snowden og Norsk PEN er repræsenteret ved Schjødt-advokater Halvard Helle og Emanuel Feinberg.

Begrundelsen for tildeling af prisen:
Edward Snowden har afsløret den omfattende og tvivlsomme globale overvågning og spionage udført af stater mod deres egne borgere, samt mod enkelte lande.

Snowdens afsløring af at den amerikanske, nationale sikkerhedstjeneste NSAs overvågning af millioner af telefonopkald har ført til dom ved en amerikansk appelret, hvor NSAs opbevaring af telefon-metadata blev kendt ulovligt, fordi det ikke på forhånd var godkendt af Kongressen. Ikke desto mindre har Snowden ikke mødt nogen form for forståelse fra de amerikanske myndigheder. Myndighederne forsvarer anklageskriftet for spionage og tyveri af statslig ejendom, og kræve at han skal udleveres til USA.

Med dette års Ossietzky Prize ønsker Norsk PEN at understrege, at overvågning kun kan foretages inden for rammerne af internationalt anerkendte juridiske standarder for beskyttelse af de individuelle borgerrettigheder. Ved tildeling af prisen til Edward Snowden, ønsker Norsk PEN at påskønne den unikke rolle, han har påtaget sig som whistle Blower. Prisen vil sætte fokus på behovet for en international debat om overvågning og de grænser, som international og national lovgivning sætter. Prisen er også en anerkendelse af Snowdens personlige mod i forbindelse med afsløringerne af statslige/offentlige og hemmelige indgreb imod individets personlige integritet.

Kontakt Norsk PEN: William Nygaard, Formand: + 47 90892601 Hege Newth Nouri, generalsekretær: +47 93002262

Kontakt Advokatfirmaet Schjødt: Halvard Helle, Partner, + 47 22018800 Emanuel Feinberg, Senior Associate: +47 22018800

Oslo, 21. april 2016