Fængslede Forfatteres Dag 15. november

Azimjon Askarov

Journalist, Kirgisistan

Azimjon Askarov er journalist og en del af Kirgisistans usbekiske minoritet. Hans journalistiske arbejde har især drejet sig om at afsløre korruption. I juni 2010, i forbindelse med de etniske uroligheder i Osh og Jalal-Abad, blev han arresteret og den 15. september blev han dømt for at have organiseret forstyrrelse af den offentlige orden samt for at være medskyldig i drabet på en politimand. Han blev idømt fængsel på livstid.

FNs Committee on the Elimination of Racial Discrimination og andre uafhængige observatører har erklæret, at Askarov ikke har fået en retfærdig rettergang. En officiel undersøgelse bestilt af regeringens egen ombudsmand for menneskerettigheder konkluderer, at Askarov ikke engang var på gerningsstedet forud for mordet på politimanden, og således ikke har medvirket til drabet. PEN er af den opfattelse, at Askarov er dømt, alene fordi han har skrevet kritisk om korruption indenfor politiet og mener, at han skal løslades øjeblikkeligt og uden betingelser.

Baggrund:

Askarov, 61, har ikke altid været journalist. Som et praktisk og kreativt menneske, studerede han kunst på universitetet, og arbejdede de første 15 år af sit voksenliv som maler og dekoratør. Han gik først ind i journalistik i midten af 90’erne, hvor han bidrog til Golos Svobody (Voice of Freedom) and the Ferghana News Agency. Han gjorde hurtigt sig selv upopulær blandt myndighederne ved at afsløre lokal korruption; hans undersøgelser af politiets involvering i kriminelle aktiviteter skal angiveligt have ført til ti politifolks fyringer.

Sagen kort

Askarov fastholder at han ikke deltog i sammenstødene i 2010, men at han brugte tid på at dokumentere det der foregik: han tog fotografier af ofrene (både kirgisere og usbekere), lavede omfattende noter, og identificerede lig på det lokale lighus. Han skrev også, at han var vidne til at det kirgisiske politi skød etniske usbekere.

Beviserne mod Askarov er almindeligt anset af menneskerettigheds NGO’er for at være konstruerede. Siden hans anholdelse har han gentagne gang klaget over at være blevet slået og truet, også under retssagen. Disse påstande er blevet bakket op af uafhængige vidner. En undersøgelse, som blev gennemført i 2012 af den internationale NGO Physicians for Human Rights (PHR) har konkluderet, at Askarovs helbred ikke kun er blevet forværret, men at der var klinisk bevis for skader på hjernen, hvilket stemmer overens med hans påstande om tortur. I november 2012 har Askarovs advokat indgivet en klage til FNs menneskerettighedskommission.

Askarovs støtter har adskillige gange forsøgt at få genåbnet hans sag, da de har troværdige beviser for, at han ikke fik en retfærdig rettergang, og at han er blevet udsat for tortur. I april 2014, har Askarovs forsvarer overtalt Oktyabrsky District Court i Bishkek til at genåbne efterforskningen. Dog blev denne beslutning omgjort den 12. juni 2014 af byretten i Bishkek. Hans forsvarer har appelleret til højesteret, som den 3.september 2014 afslog hans appel for en ny gennemgang af sagen.

En række journalister og menneskeretsforkæmpere mener, at myndighederne er tilbageholdende med at genåbne Askarovs sag, simpelthen fordi han besidder for meget information, som implicerer politi og politikere i volden i 2010. Andre fremsætter, at præsident Atambayev frygter, at løsladelsen af den usbekiske journalist måske vil føre til vold i den sydlige del af Kirgisistan. Både nationale og internationale NGO’er risikerer chikane, hvis de arbejder for Askarovs sag.

Askarov var æresgæst in absentia ved PENs internationale kongres i Bishkek i september 2014, hvor hans kone Hadicha Askarova, fremførte en rørende appel for PENs delegerede. Under kongressen tog en delegation fra PEN Askarovs sag op under private møder med både præsident Atambayev og med statsanklageren Aida Salyanova.

I 2011 vandt Askarov People in Needs “Homo Homini Award”, som en anerkendelse af hans engagement til at fremme menneskerettigheder, demokrati og ikke-voldelige løsninger på politiske konflikter.” I 2012 modtog han Committee to Protect Journalists Internationale Pressefriheds Pris.