Bestyrelsen

Valgt på den ordinære generalforsamling i 2022:

Cathrine Hasse (præsident)

Trine Andersen (vicepræsident)

Mads Julius Elf (vicepræsident)

Marianne Østergaard (kasserer)

Niels Ivar Larsen

Mathilde Walter Clark

Asef Soltanzadeh

Lone Theils

Jørgen Chr. Wind Nielsen

Jens Lohmann

Dansk PEN’s sekretariat:
Mille Rode