International PENs erklæring om oversættelse

1. Litterær oversættelse er en kunst og en lidenskab. Ved at fremme åbenhed, arbejde for fred og frihed og imod uretfærdighed, intolerance og censur indbyder den litterære oversættelse til dialog med verden.

2. De forskellige kulturer i verden er ikke ligestillede, hvad litterær oversættelse angår. Inden for nogle kulturer kan man i høj grad lade lysten drive værket, mens oversættelse inden for andre kulturer grundlæggende er et spørgsmål om forpligtelse. Oversættelse er afgørende for at værne om sprog og kulturer.

3. Med behørig respekt for forfattere og kildetekster er oversætterne ikke desto mindre selvstændigt skabende. Målet er ikke blot at reproducere et litterært værk, men at bevæge det fremad og udbrede dets eksistens i verden. Oversættere er ikke kun formidlere: Selvom de taler på vegne af andre, er deres stemme også deres egen. I særdeleshed agerer oversætterne til fordel for kulturel mangfoldighed ved at forblive loyale mod marginaliserede forfattere, litterære stilarter og sociale grupper.

4. Oversætternes rettigheder skal beskyttes. Myndigheder, forlæggere, medier og arbejdsgivere må alle respektere oversætternes opgave og virke, sørge for at kreditere dem og sikre dem en rimelig løn og anstændige arbejdsvilkår, uanset hvilket trykt eller digitalt medier det drejer sig om.

5. Oversætternes ytringsfrihed og fysiske sikkerhed skal til enhver tid kunne garanteres.

6. Som kreativt skrivende med en særlig kunnen og viden har oversætterne krav på respekt og på at blive konsulteret i forbindelse med alle spørgsmål, der har relation til deres arbejde. Oversættelser tilhører dem, der har skabt dem.

Oversat af Birgitte Steffen Nielsen