Forside

Litteratur i Nordafrika

Dansk PEN anbefaler:

Litteratur i Nordafrika

4. Maj kl. 18-20 I Poesiens Hus I Møllegade 7

Northern Africa has been always occupying a special place in the Arab world. Located at the meeting point of different connection routes from Sub-Saharan Africa to the Central and Western part of the Mediterranean Basin, the region from Mauritania to Libya (historically including also al-Andalus and Sicily) shows a rich and variegated cultural landscape made up of diverse languages, human groups and schools of thought intermingled in a unique way.
In these two presentations we would like to shed light on two peculiar components of the North African literary and cultural history.

Ibn Khaldun ved June Dahy

Ibn Khaldun (1332-1406) er først og fremmest kendt for sit historieværk og i særdeleshed for sin Introduktion, sin Muqaddima. Al-Muqadimma er et teoretiserende forord på ikke mindre end 1200 sider, hvor Ibn Khaldun gør rede for de principper han mener ligger til grund for dynastiers opståen og nedgang og deres evne til selvopretholdelse. Sin empiri finder han især i den store islamiske historiografiske tradition som han dog forholder sig særdeles kritisk til. Men Ibn Khaldun har også efterladt en selvbiografi, der giver indblik i hans kaotiske samtid og i hans eget turbulente liv, der startede i Tunis og endte i Kairo. Med relationer til det svindende arabisk-islamiske Andalus til arabiske og berberiske dynastier i Nordvestafrika og til sidst til Mamlukdynastiet i Kairo giver han en helt unik indsigt i en ubestikkelig embedsmands liv på kanten af den islamiske civilisation.

Literature in French from the Maghreb by Alessandro Gori

French colonial rule deeply influenced the linguistic and literary panorama of Northern Africa, radically and durably modifying it. One of the most relevant consequences of the presence of France in the region is the birth and blossoming of a literature produced in French by local Mauritanian, Moroccan, Algerian and Tunisian writers. In the presentation I will focus on perhaps the most developed of these four literary productions, the Algerian one. I will first present the historical and political background of the spread of the French language in Algeria starting from 1830. I will then mention the most outstanding representatives of the French literary production in Algeria in their different ideological and literary stances. I will finally focus on two authors, Taos Amrouche (1913-1976) and Tahar Djaout (1954-1993), the biography and cultural activity of which can give a clear and vivid impression of the many facets the Algerian literature in French has.

Litteratur i Golfen

Dansk PEN anbefaler:

Litteratur i Golfen
16. maj 17-19 i Poesiens Hus, Møllegade 7

This evening is about literature in two Arab Gulfstates: the Sultanate of Oman and Saudiarabia. Both countries have some very interesting contemporary female authors and we will focus upon how these authors re-read the culture, challenges and history in the area.

Gæsterforsker Jihan Mahmoud

Saudi Arabian women have being fighting to gain their rights of equality and independence. Lately, they could make a huge success in reforming repressive legal laws in Saudi Arabia including the guardianship system. This paper compares the concepts of resistance and female identity in Saudi Arabian novel by female authors. By comparing works by Rajaa Alem, Rajaa al-Sanea, Laila al-Juhani and other female writers, I trace how these authors engage with and represent different forms of female resistance to oppression, and marginalization relating personal gendered issues of patriarchy, gendered stereotypes and sexism in Saudi Arabia to global structures of hierarchy. I also trace the historical changes and gains female characters could realize in the selected works

Ulla Prien studielektor på Mellemøststudier på Københavns Universitet vil fortælle om udvalgte værker og temaer hos nutidige kvindelige forfattere i Sultanatet Oman. Forfatterne tager fat på spørgsmål som køn, race, udenlandsk arbejdskraft og det tidligere imperiums slavegørelse af dele af den sorte befolkning i Østafrika og Zanzibar. Disse elementer væves ind i historien om det moderne Oman og dets historiske rødder.

AMDI OG TVIND – forfatter Peter Tygesen fortæller

Hvordan stod det til med ytringsfriheden og den frie tanke i Tvind-imperiet?

Hvor tæt på sandheden er det muligt at komme og hvordan graver man sig ned i en historie som de implicerede dybest set ikke ønsker skal frem?

Peter Tygesen har skrevet en bog om Tvind, hvor bladene vender sig selv. Side efter side lægges brikkerne op til det samlede puslespil af Amdi Petersens psykologi, vennernes følgagtighed og de politiske stemninger og interesser, der først skulle gøre et Tvind til en succes og senere til det samme imperiums skandaleskæbne.

Bogen bygger på en omfattende research, den største på feltet og er derfor meget mere end en tilfældig synsning.
Den er en dokumentation af en vigtig del af danmarkshistorien og mere er i vente: et bind to vil koncentrere sig om retssagerne, der fulgte – og dem, der ikke kunne gennemføres, fordi Amdi var taget videre på sin rejse, langt væk fra de danske domstole.

Dansk PEN har indbudt Peter Tygesen til en samtale med Knud Lindholm Lau om sit arbejde med bogen, om sine hovedresultater og arbejdsmetode. Og hvordan lå det egentlig med ytringsfriheden og den frie tanke på Tvind?

Tid og sted:

Den 3. maj kl. 18.30 til 20.00 i Tranquebar Boghandel, Borgergade 14, København K.

Gratis adgang for PENs medlemmer, men tilmelding er nødvendigt. Send en mail til pen@pen.dk

KRIG I EUROPA – to digte

Krig i Europa

Vi tåler ikke ret meget realitet
der er et gelænder for angst
det fører os
umærkeligt gennem hverdagene
fra de fjerne værelser i mørket
klaprer dørene mere og mere
uklare billeder af løbende børn
i en klyngebombet gade
når ubesværet frem til nethinden.
Det er, som om at blive overmandet
bagfra
af noget i os selv
en biologisk frygt for tilintetgørelse
mens solen bevæger sig hen over himlen
og vintergækkerne pibler op af jorden –
Et sted i nærheden, hen over Østersøen
sker disse ting
bygninger crasher, liv smuldrer midt
i sirenestøj, millioner flygter i frygtoverfyldte
biler, en sindsforstyrret præsidents finger
svæver uroligt hen over dødsknappen i hans parallelunivers.
Er vi allerede midt i eskatologien
Er den nukleare sky på vej fra kyst til kyst –
i kælderverdenens fantasi?
Tog vi fejl af eksistensens sommerbrise og
selvdestruktionens hvirvelvind?

Er det virkeligt lyst i det susende mørke?
Sorg, kom til mig, din sorte blomst
lyser op midt i nattens gemmesteder,
får øjet til at se
de levende allerede frysende på vej ud over
klodens kant
med foråret, forvildelser og ufødte børn ringlende
efter sig.
Men solen står stadig op…
Oprør – det levende – oprør.

 

Mariupol

hvordan stave dit smukke navn
i alfabetet for rædsler
falde i søvn på afstand
uden lyden fra et tikkende
ophør af en hel verdens åndedræt.
Uhåndgribelige drømme
farer vild i bomberegnens labyrinter
huse, der i hallucinationer og svovl
imploderer i et fatamorgana
som for at bevise at ødelæggelsestrangen
er større end behovet for at leve
her er ingen signatur for mening
kun lig i bykortet og de anonymitetens
grave, hvor de japanske kirsebærtræer
engang gådefulde og blomstrende
sendte deres dufte ud.

                                                  Af Stig Dalager (2022)

Dansk PEN får ny præsident

I forlængelse af den netop afholdte ordinære generalforsamling har Dansk PENs bestyrelse konstitueret sig med Cathrine Hasse som ny præsident for foreningen.

Cathrine Hasse er professor cand.scient. i kulturantropologi og læring ved Århus Universitet og forfatter til en række bøger og artikler om bl.a. læring og teknologi. Cathrine Hasse har været medlem af foreningen siden 2005, og hun blev i 2020 valgt ind i bestyrelsen.

Cathrine Hasse afløser professor emeritus Per Øhrgaard, der været præsident for Dansk PEN siden 2015. Per Øhrgaard har også i en tidligere periode, i årene 1983-1990, stået i spidsen for foreningen. Per Øhrgaard har selv ønsket at fratræde, men fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen.

På generalforsamlingen blev desuden forlægger Mads Julius Elf og forfatter og journalist Lone Theils valgt ind i bestyrelsen. De afløser forfatter Adil Erdem og forfatter og forlægger Knud Lindholm Lau, der begge efter mange år i bestyrelsen havde besluttet ikke at genopstille.

Foruden de nævnte består Dansk PENs bestyrelse af forfatter Trine Andersen, journalist Marianne Østergaard, forfatter Asef Soltanzadeh, journalist Niels Ivar Larsen, forfatter Mathilde Walter Clark, oversætter Jørgen Chr. Wind Nielsen samt journalist Jens Lohmann (pt. sygemeldt).

Spørgsmål bedes rettet til Dansk PENs generalsekretær Mille Rode på pen@pen.dk eller telefon 40454419

Årsberetning 2021

Kina er fortsat verdens største fængsel for journalister

2021 var ikke et godt år for ytringsfriheden. Aldrig tidligere er så mange journalister blevet tilbageholdt og fængslet i forbindelse med deres arbejde, som i 2021, det viser en opgørelse fra Reporters Without Borders (RSF). I midten af december 2021 sad 488 journalister og mediearbejdere i fængsel et eller andet sted i verden, det er 20% flere end året før.

Dansk PEN har i årets løb deltaget aktivt i det internationale arbejde med udformning af protester, fælles udtalelser og støtteerklæringer til fængslede og forfulgte kolleger i Tyrkiet, Belarus, Rusland, Afghanistan, Kina, Cuba, Egypten, Filippinerne, Mexico og Myanmar.

Læs hele bestyrelsens beretning her:

ÅRSBERETNING 2021

Om landbrugslobbyen, censur og ytringsfrihed

Dansk PEN indbyder til

En samtale om censur, ytringsfrihed og landbrugslobbyens forsøg på at påvirke resultater og knægte forskningsfriheden

Mød

Maria Vang Johansen, tidligere professor ved Københavns Universitet, har forsket i, hvordan nogle af verdens farligste snyltere smitter fra dyr til mennesker. Hun har desuden forsket og undervist i forskningsetik. Maria Vang Johansen blev fyret som professor efter at havde klaget over organisationen Landbrug og Fødevarer, der uden hendes viden og tilsagn havde indsamlet og udvalgt data, som skulle indgå i hendes forskning.

Stiig Markager, professor ved Aarhus Universitet, blev anklaget for injurier af organisationen Bæredygtigt Landbrug, da han i en artikel i Berlingske Tidende bl.a. sagde, at “den mængde kvælstof, der tilføres havet, er steget med 700 tons pr. år siden 2010, efter at der er korrigeret for udsving i nedbør. Stigningen er statistisk signifikant”. Udtalelsen, der var baseret på hans egen forskning, blev af Bæredygtigt Landbrug opfattet som “ærekrænkende”. Markager vandt retssagen, men Bæredygtigt Landbrug har efterfølgende ved flere lejligheder forsøgt at beklikke Markagers faglige kompetencer.

Heine Andersen, professor emeritus, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, og forfatter til bogen Forskningsfrihed – ideal eller virkelighed (2017).

 

Arrangementet er åbent for alle interesserede.

Der er fri entré, men tilmelding er nødvendigt og skal ske til pen@pen.dk senest fredag den 1. april.

Højtlæsning for Ukraine 17. marts kl. 18.30 til 20.00


Ruslands krig i Ukraine berører os alle dybt. Det er rystende igen at se civile på flugt fra granater og kugleregn i Europa. Dansk PEN, en forfattersammenslutning der arbejder for ytringsfrihed, mod censur og fængsling og forfølgelse af skribenter verden over, indbyder til støttearrangement for kolleger, der enten har valgt eller er tvunget til at bliver i landet, med stor risiko for deres liv og helbred.

Ud over at vise solidaritet, så støtter vi deres kamp for fortsat at skrive og holde verden orienteret om, hvad der foregår. Også i Rusland har medlemmer af PEN valgt den alt andet end lette vej. Flere vover åbent at kritisere Putin for at føre krig i Ukraine, og opfordrer deres russiske landsmænd til at protestere. De er nu i overhængende fare for at bliver arresteret eller det, der er værre.

Kom og lyt med når danske forfattere læser højt af ukrainske og russiske forfatteres værker

I Tranquebar boghandel, Borgergade 14 i København, optræder

Henriette Rostrup, Claus Ankersen, Maja Lucas, Poul Lynggaard Damgaard, Kristina Stoltz og Thorvald Berthelsen

I Kedlen på Godsbanen, Skovgaardsgade 3 i Århus, optræder

Louise Juhl Dalsgaard, Puk Qvortrup, Helle Dalgaard, Anna Klahn, Christina Steenberg og Linda Karen Prahl Jørgensen

De læser digte og tekster af bl.a.

Marina Lewycka, Sergij Zjadan, Svetlana Aleksijevitj, Andrei Kurkov, Borys Humenyuk, Elewna Shvarts, og Oleksandra Bakun, Marianna Kiyanovska, Yury Zavadsky og Anna Bahryana

Entré 100 kr.

Alle indtægter går ubeskåret til Ukraines trængte skribenter via PEN

Støttebeløb kan indsættes på konto 1551 3719249221 mærket ”Ukraine”

Arrangør af Dansk PEN

Boykot af al russisk kunst og kultur er en alvorlig fejl

Dansk PEN ser med største bekymring på kulturministerens opfordring til at udelukke russiske kunstnere og skribenter, der ikke repræsenterer det officielle Rusland, fra at optræde her i landet. Uanset al berettiget harme over den russiske invasion i Ukraine må svaret ikke være at afbryde den frie udveksling af kunst og litteratur.

Det er ikke forfattere og kunstnere der fører krig i Ukraine.

Ikke mindst i denne tid er russiske kunstnere, forfattere og journalister alvorligt truet, idet mange har udtrykt modstand mod Putin og krigen i Ukraine. Med tilbagevirkende kraft er det blevet gjort strafbart alene at tale om “invasion” og “krig”.  De risikerer nu op til 15 års fængsel.

Af sikkerhedshensyn skal vi være varsomme med hvordan vi støtter, men de skal ikke lades i stikken. Heller ikke på dette punkt skal vi lære af Rusland.

Kære venner og kolleger i Ukraine

5. marts 2022

Til vores venner og kolleger i Ukraine

Vi, forfattere, forlæggere, akademikere mv., er rystede over den vold, som russiske styrker har udløst mod Ukraine, og opfordrer indtrængende til at blodsudgydelserne standses.

Vi står forenet i fordømmelsen af en meningsløs krig, ført af præsident Putins afvisning af det ukrainske folks ret til at selv at bestemme over deres fremtidige alliancer og historie uden Moskvas indblanding.

Vi står samlet i støtten til Ukraines forfattere, journalister, kunstnere og hele landets befolkning, som gennemlever deres mørkeste timer. Vi står sammen med jer og mærker jeres smerte.

Enhver har ret til fred, ytrings- og forsamlingsfrihed. Putins krig er et angreb på demokrati og frihed, ikke kun i Ukraine, men overalt i verden.

Vi står sammen og opfordrer til fred og en ende på den propaganda, der giver næring til volden.

Der kan ikke være noget frit og sikkert Europa uden et frit og uafhængigt Ukraine.

Freden skal sejre.

Adda Djørup, Agnete Braad, Alberte Winding, Amdi Silverstri, Anna Bridgwater, Anne Hjælmsø, Anne Marie Bjerg, Anne Marie Ejrnæs, Anne Middelboe Christensen, Anne Wivel, Anneli Høier, Arne Wangel, Astrid Saalbach, Benn Q. Holm, Bent Christensen, Birgit Filskov, Birgitte Hesselaa, Birgitte Possing, Birgitte Rahbek, Birthe Aela Faarvang, Bjarne Kim Pedersen, Cathrine Hasse, Christian Braad Thomsen, Conrad Fields, Dan Terkildsen, Daniel Øhrstrøm, Dorthe Lykkegaard, Else Lidegaard, Finn Jørgensen, Frederik Stjernfelt, Gitte Meyer, Gitte Mose, Gorm Rasmussen, Hans Peter Madsen, Helen Krag, Helle Dalgaard, Helle Hansen, Henriette Rostrup, Henrik Døcker, Hjalte Tin, Iben Hasselbalch, Ingrid Mejer Jensen, Jacob Gammelgaard, Jacob Holdt, Jan Stubbe Østergaard, Janne Teller, Jens Blendstrup, Jens Elo Rytter, Jes Vestergaard, Jette Bastian, Joachim Kühlmann, Joan Schmidt, Johannes F. Sohlman, Jørgen Chr. Wind Nielsen, Karsten Sand Iversen, Kirsten Thorup, Klaus Rothstein, Knud Sørensen, Knud Vilby, Kristian Bang Foss, Kåre Bluitgen, Kåre Vedding Poulsen, Lars Refn, Lone Bastholm, Lone Kühlmann, Lone Mikkelsen, Lone Theils, Louise C. Larsen, Louise Juhl Dalsgaard, Maja Lucas, Manni Crone, Maria Helleberg, Maria Lundborg, Marianne Østergaard, Marie Tetzlaff, Marie-Louise Koch, Martin Jensen, Mathilde Walter Clark, Merete Pryds Helle, Mette Moestrup, Michael Svennevig, Mille Rode, Minna Skafte Jensen, Morten Haahr, Niels Barfoed, Niels Brunse, Niels Frid-Nielsen, Ole Reitov, Paul Levine, Per Bregengaard, Per Kofoed, Per Lau Jensen, Per Marquard Otzen, Per Øhrgaard, Peter Legård Nielsen, Peter Poulsen, Pia Tafdrup, Rasmus Hastrup, Reza Farmand, Simon Glinvad Nielsen, Suzanne Brøgger, Søren Møller Christensen, Thomas Borchert, Thomas Ravn-Pedersen, Thomas Ubbesen, Thorkild Thejsen, Thorvald Berthelsen, Tomas Lagermand Lundme, Trine Andersen, Tue Magnussen, Ulla Holm, Ulrik Danneskiold-Samsøe, Ulrikka Gernes, Ursula Andkjær Olsen, Vagn Plenge, Vibeke Eskesen, Vibeke Munk Petersen, Aase Schmidt.

***

Данські автори солідарні з Україною

Нашим друзям та колегам в Україні

Ми, письменники, видавці, науковці тощо, вражені насильством, яке російські сили розв’язали проти України, і закликаємо припинити кровопролиття.

Ми єдині в засудженні безглуздої війни на чолі з відмовою Президентом Путіним від права українського народу на самовизначення щодо своїх майбутніх союзів та історії без втручання Москви.

Ми єдині в підтримці українських письменників, журналістів, художників і всього народу країни, які переживають найгірші часи. Ми стоїмо з вами і відчуваємо ваш біль.

Кожен має право на свободу мирних зібрань та асоціацій. Війна Путіна – це напад на демократію та свободу не лише в Україні, а й в усьому світі.

Ми стоїмо разом і закликаємо до миру та припинення пропаганди, яка розпалює насильство.

Не може бути вільної та безпечної Європи без вільної та незалежної України.

Мир має панувати.

Adda Djørup, Agnete Braad, Alberte Winding, Amdi Silverstri, Anna Bridgwater, Anne Hjælmsø, Anne Marie Bjerg, Anne Marie Ejrnæs, Anne Middelboe Christensen, Anne Wivel, Anneli Høier, Arne Wangel, Astrid Saalbach, Benn Q. Holm, Bent Christensen, Birgit Filskov, Birgitte Hesselaa, Birgitte Possing, Birgitte Rahbek, Birthe Aela Faarvang, Bjarne Kim Pedersen, Cathrine Hasse, Christian Braad Thomsen, Conrad Fields, Dan Terkildsen, Daniel Øhrstrøm, Dorthe Lykkegaard, Else Lidegaard, Finn Jørgensen, Frederik Stjernfelt, Gitte Meyer, Gitte Mose, Gorm Rasmussen, Helen Krag, Helle Dalgaard, Helle Hansen, Henriette Rostrup, Henrik Døcker, Hjalte Tin, Iben Hasselbalch, Ingrid Mejer Jensen, Jacob Gammelgaard, Jacob Holdt, Jan Stubbe Østergaard, Janne Teller, Jens Blendstrup, Jens Elo Rytter, Jes Vestergaard, Jette Bastian, Joachim Kühlmann, Joan Schmidt, Johannes F. Sohlman, Jørgen Chr. Wind Nielsen, Karsten Sand Iversen, Kirsten Thorup, Klaus Rothstein, Knud Sørensen, Knud Vilby, Kristian Bang Foss, Kåre Bluitgen, Kåre Vedding Poulsen, Lars Refn, Lone Bastholm, Lone Kühlmann, Lone Mikkelsen, Lone Theils, Louise C. Larsen, Louise Juhl Dalsgaard, Maja Lucas, Manni Crone, Maria Helleberg, Maria Lundborg, Marianne Østergaard, Marie Tetzlaff, Marie-Louise Koch, Martin Jensen, Mathilde Walter Clark, Merete Pryds Helle, Mette Moestrup, Michael Svennevig, Mille Rode, Minna Skafte Jensen, Morten Haahr, Niels Barfoed, Niels Brunse, Niels Frid-Nielsen, Ole Reitov, Paul Levine, Per Bregengaard, Per Kofoed, Per Lau Jensen, Per Marquard Otzen, Per Øhrgaard, Peter Legård Nielsen, Peter Poulsen, Pia Tafdrup, Rasmus Hastrup, Reza Farmand, Simon Glinvad Nielsen, Suzanne Brøgger, Søren Møller Christensen, Thomas Borchert, Thomas Ravn-Pedersen, Thomas Ubbesen, Thorkild Thejsen, Thorvald Berthelsen, Tomas Lagermand Lundme, Trine Andersen, Tue Magnussen, Ulla Holm, Ulrik Danneskiold-Samsøe, Ulrikka Gernes, Ursula Andkjær Olsen, Vagn Plenge, Vibeke Eskesen, Vibeke Munk Petersen, Aase Schmidt.