RSS

Bruger du en RSS-læser, har du mulighed for at abonnere på nyheder fra danskpen.dk.

Du har mulighed for at vælge nøjagtig, hvad du gerne vil informeres om, f.eks. arrangementer, presseklip eller nyheder fra Writers in Prison.

Ønsker du at blive informeret om al aktivitet på danskpen.dk, kan du indsætte dette link i din RSS-læser: https://danskpen.dk/feed/