Her er Dansk PEN’s årsberetning for 2011

Torsdag den 29. marts vedtog Dansk PEN’s generalforsamling følgende årsberetning

 

Dansk PEN i 2011

Nogle år giver mere end andre grund til håb eller til forstemmelse. Det seneste år har givet grund til begge dele.

Sidste vinter blev vores kollega, den kinesiske forfatter og tidligere formand for Independent Chinese PEN, Liu Xiaobo, hindret i at rejse til Norge for at modtage Nobels fredspris. Han var blandt forfatterne til Charter 08, et frihedsbrev, formuleret af kinesiske intellektuelle. Men i stedet for stolthed over, at Nobels fredspris 2010 skulle gå til en kineser, valgte de kinesiske magthavere at spærre både Liu Xiaobo og hans hustru inde. Sådan gik 2011. Liu Xiaobo er stadig fængslet.

Og nu i denne vinter blev Salman Rushdie, den indisk-engelske forfatter, igen påmindet om dødstruslen, som den iranske storayatollah, Khomeini, rettede imod ham i februar 1989. Rushdie var i januar 2012 på vej til en litteraturfestival i sit fødeland, da påståede eller reelle mordtrusler igen-igen tvang ham til at melde afbud.

Liu Xiaobos og Salman Rushdies virkelighed er stadig PENs livsnerve og raison d’être. PEN blev grundlagt for at fremme litteratur på tværs af sproglige og andre grænser og for at beskytte skrivende folks frihed til netop at skrive, tænke, tale frit. Og der er desværre stadig brug for PENs indsats til forsvars for ytringsfrihed, ligesom der mere end nogen sinde er brug for at fremme litteratur på tværs af grænser.

Litteraturen er vores mulighed for at krydse grænser og at opleve andres verden og virkelighed, også når vi ikke har mulighed for selv at stige på et tog, en færge eller et fly.

Det bliver ikke altid værdsat af verdens magthavere. En række lande giver fortsat uklædeligt stof til Writers In Prison Committee’s case list. Og ikke færre end 46 journalister er i 2011 blevet dræbt med baggrund i deres arbejde.

Vi har i bestyrelsen for Dansk PEN stræbt efter at holde fanen højt i vores kernespørgsmål, men søgt at undgå at blive trukket ind politiske trakasserier, hvor PEN ikke har en rolle, og hvor det hverken kan forventes at vi indbyrdes deler holdninger eller at vi blander os som PEN.

Artsfex

Blandt vores større engagementer i 2011 er et ganske diskret, nemlig at vi sammen med vores søsterorganisation Freemuse har afholdt et internationalt seminar artsfex; Copenhagen summit on artistic freedom of expression, hvor nogle af verdens største organisationer for kunstnerisk ytringsfrihed, der tilsammen repræsenterer over 1200 internationale og regionale kunstner-, kultur-, og ytringsfrihedsorganisationer, var samlet for at sætte kunstnerisk ytringsfrihed på den offentlige og politiske dagsorden. Seminaret, der fandt sted i december, tjente som affyringsrampe for et forsøg på at skabe noget, man kunne kalde en global Amnesty-organisation for kunstnerisk ytringsfrihed – et netværk, der vil overvåge rammerne for kunstnerisk frihed og arbejde for beskyttelse af kunstnere, der ikke i forvejen nyder en vis beskyttelse af organisationer som PEN. Seminaret, der også havde besøg af kulturminister Uffe Elbæk og hans forgænger Per Stig Møller, førte til nedsættelsen af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra USA, Sydafrika, Senegal, Tyskland, (Freemuse i) Danmark og International PEN. Arbejdsgruppen vil barsle med et konkret forslag i eftersommeren i år, 2012. I tilknytning til artsfex-arrangementet satte Cinemateket i dagene 6.-11.12. fokus på censur og forbudte film med programmet SPEAK UP. Fra den myrdede russiske journalist Anna Politkovskaja til den sydafrikanske sanger Roger Lucey, fra Amazona-indianere til burmesiske munke.

Bogforum og hate speech

Blandt de mere højlydte arrangementer har været vores efterhånden faste stand på Bogforum. I november gav vi igen ordet frit for enden af vores stands røde løber til en lang række forfattere, der satte deres ord og billeder på begrebet hatespeech. På Cafescenen holdt vi desuden et debatmøde om hatespeech med deltagelse af Preben Wilhjelm og overborgmester Frank Jensen.

På Bogforum gennemførte vi også en lille folkeafstemning med deltagelse af knap 1100 gæster, der hver især blev spurgt om deres holdning til lovbestemmelser om racisme og blasfemi. I alt 85 % sagde ja til, at der er behov for lovbeskyttelse mod spredning af racisme eller anden ringeagt mod racemæssige, etniske, religiøse eller lign. grupper. Næsten lige så mange, cirka 82 %, sagde nej til lovbeskyttelse af religion eller religiøse dogmer mod blasfemi.

På samme felt afholdt vi i januar sidste år et stort møde i Litteraturhaus i anledning af den danske udgivelse af Victor Klemperers bog om sprogets magt og magtens sprog.

Vi har efter meningsmålingen på Bogforum planlagt en høring om lovbestemmelserne om racisme og blasfemi i Danmark. Det vil ske så snart, vi kan præsentere en antologi om hatespeech. Den redigeres lige nu af Niels Ivar Larsen m.fl. og skulle gerne udgives i foråret 2012 i et samarbejde med Informations Forlag.

Vi har også to andre publikationer på bedding – dels en samling danske børnehistorier som vi om kort tid udgiver i Kabul på dari, i samarbejde med Afghansk PEN og med støtte fra Center for Kultur og Udvikling (CKU) og den danske ambassade i Kabul, dels en antologi om spejlinger, litterære, politiske, kulturelle, som udgives på dansk i København, ligeledes med støtte fra CKU, og på engelsk og arabisk af Jordansk PEN. Det sker som led i det nordisk- arabiske PEN-samarbejde.

Vi har desuden involveret os i eller taget initiativ til en lang række andre aktiviteter – fra en interkulturel litteraturfestival over tre dage i Poesiens Hus i København, støttet af Kunstrådet, hvor vi foruden en lang række forfattere, heraf en del med anden sproglig oprindelse end dansk, havde den kinesiske nobelpristager Gao Xingjian på besøg. Det blev til tre spændende dage med paneldebatter om den interkulturelle, litterære udfordring og om hvordan interkulturalisme opleves og italesættes i kultursektoren og i Danmark i almindelighed. Festivalen blev fulgt op af to lignende arrangementer på bibliotekerne i både Odense og Århus, iværksat af Adil Erdem.

Hviderusland og cyberaktivisme

Dansk PEN var også, i samarbejde med Det danske Institut for Menneskerettigheder, vært ved et møde om udviklingen i det nærmeste diktatur på Danmark, altså Hviderusland. Sammen med KVINFO og CKU stod Dansk PEN bag en stor international konference på Den Sorte Diamant; Cyber Activism – Changing the World? – om Internetaktivisme i lyset af de store omvæltninger i den arabiske verden i foråret. På konferencen deltog flere prisbelønnede og anerkendte journalister og forskere samt en række af de unge arabiske kvindelige bloggere, der er en del af det netværk af unge arabiske og danske kvindelige bloggere, som Dansk PEN siden 2009 har understøttet og været primus motor i.

Dansk PEN tog desuden initiativ til et større arrangement i Verdenskulturcentret på Nørrebro, hvor de mange myrdede journalister i Mexico blev mindet ved den traditionsrige markering af de ’De Dødes Dag’. Arrangementet blev til i samarbejde med Dansk Journalistforbund, International Media Support (IMS), de to danske forfatterforeninger og Amnesty Internationals danske afdeling.

Det har været opmuntrende, at mange – fra Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere til KVINFO, Freemuse, CKU, Fri Debat, Gyldendal, Journalistforbundet og mange, mange andre, ikke mindst mange skrivende kolleger – stiller så beredvilligt og entusiastisk op til samarbejde med Dansk PEN. Det gør ikke de opgaver vi står overfor, mindre – men gør det muligt at tage vores ansvar alvorligt.

Vi vil benytte denne lejlighed til hjerteligt at takke alle og enhver der har støttet, inspireret og bidraget til PENs arbejde året gennem.

Det har internationalt været et opmuntrende år, fordi det ene hidtil undertrykte samfund efter det andet i Mellemøsten og Nordafrika har rejst sig og krævet menneskerettighederne respekteret, ikke mindst retten til at formulere sig frit. Det har også været et deprimerende år, fordi udviklingen i en række andre stater – hvor det desværre er relevant at lægge vægt på Mexico, Pakistan, Kina, Hviderusland, Tyrkiet og Rusland – samtidig er gået den forkerte vej.

Ét af vores æresmedlemmer, den burmesiske forfatter og stand-up’er Zarganar, blev i oktober løsladt fra et fængselsophold, der allerede var alt for langt, men truede med at blive endnu længere. Han fortsatte omgående sit arbejde – for ytringsfrihed, for social udvikling i sit land. Vi glæder os med ham. Vi må til stadighed insistere på, at PENs arbejde naturligvis handler om retten for de mange. Men det bygger på retten for den enkelte. Zarganar er fri. Mange andre venter på PENs indsats.

Fribyer

2011 blev året hvor Danmark fik sin tredje fribyforfatter. Som en del af den internationale ICORN-ordning indgår nu Århus med Tendai Tagarira fra Zimbabwe, Frederiksberg med Seedy Bojang fra Gambia, og Fanø med Noufel Bouzeboudja fra Algeriet. Odense og København har formelt fået fribystatus, men har endnu ikke modtaget en fribyforfatter.

Dansk PEN har løbende haft tæt kontakt til både fribyer og forfattere, og forfatterne har aktivt deltaget i flere arrangementer rundt om i landet. Ordningen har dog ikke været uden problemer. Derfor tog PEN initiativ til et evalueringsmøde i november 2011, i samarbejde med Dansk Forfatterforening, med deltagelse af repræsentanter for fribyerne, Kulturministeriet, Udlændingeservice, Kunststyrelsen og ICORN. Mødet satte fokus på bl.a. visumproblemer, driftsudgifter, integration i lokalmiljøet foruden fribyforfatternes personlige situation i forhold til familie og deres hjemland. Dansk PEN udarbejder en anbefaling til fortsættelse af

 

fribyordningen på baggrund af evalueringsseminaret og afholder i starten af 2012 møder med bl.a. kulturminister Uffe Elbæk om fortsættelsen af ordningen.

Kunstrådet har en såkaldt ”fribypulje”, der indtil nu har støttet 14 aktiviteter, heraf otte i 2011. Et af disse har været udgivelsen af publikationen ”Frie ord på flugt” med tekster af bl.a. de tre fribyforfattere. Udgivelsen var resultatet af et fribyseminar, der blev holdt på Hald i maj. Her var det lærerigt at opleve hvor forskelligt de tre forfattere håndterede deres fribyophold, og hvordan ordningens indbyggede svaghed – hvad sker der, når de to år er gået – dominerede deres bevidsthed og gjorde det vanskeligt for dem at koncentrere sig om deres forfatterskab. Det er en problematik, som PEN vil arbejde videre med.

PEN har også deltaget i internationalt og nordisk samarbejde om fribyordningen. Sammen med ca. 80 deltagere fra nordiske fribyer, ministerier og interesseorganisationer afholdtes et kulturforum om ytringsfrihed og fribyforfattere i Stockholm i november-december 2011, støttet af Nordisk Ministerråd.

Kongressen og det internationale samarbejde

Den 77. Internationale PEN-kongres blev afholdt i Beograd i september med over 200 delegater og deltagere fra over 60 lande. Kongressens tema var Litteratur som verdenssprog. Fra Dansk PEN deltog Jens Lohmann og Niels Ivar Larsen som officielle delegater og Toni Liversage som deltager. I sin velkomsttale bemærkede Vida Ognjenovic, præsident for Serbisk PEN (og Serbiens ambassadør i Danmark), at i en situation, hvor diskrimination, krige og konflikter forpester tilværelsen for mennesker i lande verden over, er nødvendigheden af en engageret og vital litteratur fremdeles usvækket. Hun tog også afstand fra »misbrug af sproget«, når sproget træder i massemediemanipulationens og den politiske undertrykkelses tjeneste. Temaet blev efterfølgende diskuteret i studiekredse, netværksfora, på møder og seminarer. Et af de mest fascinerende bud var Svensk PEN’s præsentation af et webtidsskrift-projekt, The Dissident Blog, der blev fremhævet som et eksempel på den strategiske brug af kommunikationsteknologi til at fremme ytringsfriheden via internettet. Writers in Prison Committee (WiPC) satte fokus på den svensk-eritreiske skribent, Dawit Isaak, der som udgiver af en ugeavis, journalist, dramatiker og forfatter blev arresteret i 2001 og er en af ni journalister i Eritrea, som blev tilbageholdt uden sigtelse eller domfældelse – fire er siden døde i fængslet. Skønt Isaak har dobbelt svensk-eritreisk statsborgerskab har den svenske regerings ’tavse diplomati’ hidtil intet formået at udrette for at få ham frigivet trods en meget aktiv kampagne fra Svensk PEN. Den 23. september – på tiårsdagen for Isaaks pågribelse – forsøgte flere PEN-centre og Internationalt PEN at henlede mediernes opmærksomhed på sagen.

Et væsentligt programpunkt på WiPC’s dagsorden var tilrettelæggelsen af en international kampagne imod den vedvarende bølge af drab på journalister og forfattere i Mexico. Siden 2000 er 80 skribenter (journalister, forfattere, digtere) og mediearbejdere blevet myrdet. Skønt gerningsmændene hovedsalig skal findes inden for organiserede kriminelle grupper, er der grund til at tro, at disse i nogen grad har infiltreret myndighedsstrukturer. Om dette forklarer det mexicanske justitsvæsens passivitet, kræver nærmere dokumentation, men efterforskningen af den omfattende vold mod journalister har været så uambitiøs og lemfældig, at der til dato blot er rejst fem retssager, hvoraf ingen endnu har ført til

4

domfældelse. PEN-centre verden over blev i Beograd opfordret til mindes Mexicos myrdede skribenter på ’De Dødes Dag’ den 2. november, en traditionel mexicansk højtid.

På komitémødet i WiPC blev også leveret en beretning fra et besøg, som en delegation fra Amerikansk PEN har aflagt i Folkerepublikken Kina. Overvågningen af skribenter i Kina har nærmest orwellsk karakter, og delegationens medlemmer fik da heller ikke mulighed for at mødes med hverken Nobelprisvinder Liu Xiaobo, eller med hans kone.

Med Flamsk PEN som meget aktiv motor blev der sat gang i etableringen af et netværk af europæiske PEN-centre. Blandt de temaer, der blev noteret som fremtidige arbejdsfelter for netværket var mediernes situation og udviklingsmuligheder, asyl (politik, bl.a. restriktioner, PEN og asylsøgende skribenter), romaerne og andre mindretal, anti-terrorlove, restriktioner i (ikke-europæiske) kunstneres mobilitet (herunder ikke mindst de meget langstrakte procedurer for at få visum), promovering af litteratur, hadetale. Det blev besluttet at sætte særlig fokus på to europæiske lande: Ungarn og Hviderusland.

Dansk PEN er for tiden ikke medlem af Writers for Peace-komiteen, men Toni og Niels Ivar deltog som observatører ved mødet, hvor romaernes udsatte stilling i flere europæiske lande bl. a. blev diskuteret. Komiteen kan i det forløbne år som sin største succes notere, at det er lykkedes at skabe et Balkan-netværk mellem PEN-centre i de lande, som før udgjorde Jugoslavien. Komiteens formand, den slovenske filosof Edvard Kovac, fortalte endvidere om det forslag til løsning af Kosovo-konflikten, som komiteen har fremlagt i Europaparlamentet. Toni og Niels Ivar blev enige om at følge komiteens arbejde i det kommende år med henblik på, at Dansk PEN anmoder om optagelse forud for næste års verdenskongres i Seoul. Resolutioner fra Writers for Peace-komiteen er potentielt splittende og kontroversielle – det er der eksempler på i fortiden – men så længe komiteens arbejde holder sig inden for PEN-charterets mandat er perspektiverne frugtbare, og under alle omstændigheder er diskussionerne i komiteen intellektuelt interessante og stimulerende.

Der afholdtes også møde i et nystiftet netværk om den moderne kommunikations- og overvågningsteknologi, og hvilke særlige problemer denne medfører for ytringsfriheden. I en første fase skal relevante cases indsamles og dokumenteres og netværkets arbejde skal siden udmunde i formuleringen af en ’best policy’. Kommunikationsvirksomheder, herunder internetudbydere og teleselskaber, som følger denne, skal som et adelsmærke kunne henvise til, at de lever op til PEN’s anbefalinger. I dette netværks arbejde frem til Seoul-kongressen deltager blandt andet Niels Ivar fra Dansk PEN, Ola Larsmo fra Svensk PEN og Larry Siems fra Amerikansk PEN. Tovholder er Marian Botsford Fraser fra Canadisk PEN.

International PENs nytiltrådte direktør hedder Laura McVeigh.

Den internationale bestyrelse består af Yang Lian fra Independent Chinese PEN, Sylvestre Clancier fra Fransk PEN.

Sauls velkomsttale og en komplet liste over vedtagne resolutioner kan ses på Dansk PENs hjemmeside: www.danskpen.dk

5

Året kort:

Januar/februar/marts:

Arsenikken i vort sprog. LitteraturHaus på Nørrebro var rammen om et stort og meget velbesøgt debatmøde, som Dansk PEN havde inviteret til i anledning af Victor Klemperers bog Det Tredje Riges sprog,. En filologs notesbog, der med 63 års forsinkelse omsider er udkommet på dansk. I panelet deltog forfatteren Merete Pryds Helle, filosoffen Steen Nepper Larsen, bogens oversætter Henning Vangsgaard, bogens udgiver, journalist Knud Lindholm Lau og som ordstyrer Preben Wilhjelm. Bogpakkedag. En del af de bøger som medlemmer og andre har samlet sammen, blev ved en lille, hyggelig sammenkomst i PENs lokaler, pakket med en nytårshilsen til forfattere der sidder fængslet rundt om i verden. Diktaturet henne om hjørnet. Præsidenten for Hviderussisk PEN, Vladimir Nekylaev, der var aktiv i oppositionen op til præsidentvalget i 2010, blev arresteret i januar 2011. Det var anledning til, at Dansk PEN sammen med Institut for Menneskerettigheder holdt et møde om situationen i landet. På mødet talte Lars Poulsen-Hansen, oversætter og forfatter og OSCE- valgobservatør ved de to seneste præsidentvalg. Jonathan Nielsen, politisk konsulent på Christiansborg, Jane Møller Larsen, program- koordinator for bl.a. Hviderusland i IMS og Charlotte Flindt Pedersen, vicedirektør på Institut for Menneskerettigheder. Parvez Kambakhsh. Den unge afghanske journaliststuderende Parvez Kambakhsh, der i 2008 blev dømt til døden for blasfemi i Afghanistan, men som siden blev frigivet med hjælp fra bl.a. dansk og norsk PEN, var sammen med den herboende afghanske forfatter Samay Hamed, æresgæst ved sidste års generalforsamling, hvor Kambakhsh takkede Dansk PEN for indsatsen. April/maj/juni: Cyber Activism – Changing the World? Siden 2009 har Dansk PEN i samarbejde med KVINFO og CKU været initiativtager til, og aktivt involveret i, et netværk for unge kvindelige arabiske og danske bloggere. På en stor international konference i Diamanten i maj var 18 af disse unge kvinder, heriblandt den anerkendte egyptisk-amerikanske blogger og kommentator Mona Eltahawy, samlet for at drøfte internetaktivismens betydning for de forandringer vi bl.a. var vidner til i den arabiske verden i foråret. På konferencen deltog desuden den amerikanske cyberactivist-forsker Courtney C. Radsch fra organisationen Freedom House. I forlængelse af konferencen holdt bloggerne deres tredje netværksmøde, hvoraf de to tidligere fandt sted i Cairo i maj 2010 og i Amman i december 2010. Interkulturel litteraturfestival. Med økonomisk støtte fra Kunstrådet afholdt Dansk PEN en interkulturel litteraturfestival i Poesiens Hus over tre dage, med oplæsning og debat om de udfordringer der møder forfattere, der skriver på andre sprog end dansk og om vanskelighederne ved at skifte land, møde nye læsere og arbejde litterært på ændrede vilkår. På festivalen deltog Muniam Alfaker, Janina Katz, Anette Herzog, Ruben Palma, Aleksandar Sajin, Thomas E. Kennedy, Adil Erdem, Basim Karim Hamid, Narcisa Vucina, Noufel Bouzeboudja, Milgun Erdem, Jun Feng (Jimbut), Asef Soltanzadeh, Chen Maiping, Knud Vilby, Lise Boserup, Khaled Ramadan og Jesper Bergmann, foruden Klaus Slavensky og Anders Jerichow fra Dansk PENs bestyrelse. For programlægning og forberedelse stod Jun Feng Jimbut, Adil Erdem og Ruben Palma. Forbudte billeder fra Usbekistan. PEN havde i samarbejde med Ulla Prien, Københavns Universitet, inviteret den usbekiske folklora-fotograf Umida Akhmedova til Danmark, hvor hun på et møde på Dagbladet Information dels viste billeder fra hendes fotobog, som er forbudt i Usbekistan og dels fortalte om den chikane hun udsættes for fra de usbekiske myndigheder. Billederne blev efterfølgende udstillet i Poesiens Hus i Gothersgade.

6

Cosmopolitan Fantasy against Religious Nationalism. Institut for tværkulturelle studier

ved Københavns Universitet havde tilbudt Dansk PEN at være medarrangør af et møde med

den saudisk-fødte antropolog og religionsforsker Madawi Al-Rasheed. Hun var i København for

at holde en forelæsning om temaer og vilkår for saudiarabiske kvindelige forfattere. Mødet

blev holdt i Dansk Forfatterforening.

Juli/august/september:

Interkulturel Litteraturfestival/2. Adil Erdem var primus motor i planlægning og

gennemførelse af to arrangementer i hhv. Odense og Århus om de interkulturelle udfordringer

som forfattere med anden sproglig baggrund end dansk, møder. Arrangementerne var en

forlængelse af den 3-dags interkulturelle litteraturfestival som blev afholdt i Poesiens Hus i

maj

Ytringsfrihed, demokrati og politisk islam. Danske Skønlitterære Forfattere, Fri Debat og

PEN var værter ved et møde med den egyptiske forfatter og skuespiller Nora Amin, den norsk-

irakiske filmmand Walid al-Kubaisi, forsker ved DIIS, Rasmus Boserup samt vicedirektør for

Institut for Menneskerettigheder, Charlotte Flindt Pedersen, om politisk islam og det

muslimske broderskab.

Oktober/november/december:

De dødes Dag. Den 2. november mindes mexicanerne deres døde med farverige arrangementer, smukt pyntede grave og særlige altre. Der er også tradition for satire og kritik af magthavere. Denne tradition inspirerede International PEN til en verdensomfattende protestkampagne mod de mange forsvindinger og mord på mexicanske forfattere og journalister. Kampagnen blev en succes med markante og originale arrangementer flere steder, bl.a. Kroatien, England, Skotland, Schweiz og selvfølgelig Mexico.

I København gik PEN i samarbejde med Dansk Journalistforbund, Danske Skønlitterære Forfattere, Dansk Forfatterforening, International Media Support og Amnesty International om et arrangement i Verdenskulturcentret Global, som stillede lokale gratis til rådighed. Bogforum. Under overskriften FRIE ORD på Dansk PENs stand fik vi i år sat ord og billeder på

begrebet Hatespeech fra Olav Hergel, Niels Barfoed, Özlem Cekiz, Manu Sareen, Knud Vilby, Rune Engelbrecht, Hanne Marie Svendsen, Paula Larrain, Adil Erdem, Rushy Rashid, Tarek Omar, Kirsten Thorup, Bent Melchior, Lone Kühlmann, Naser Khader, Klaus Slavensky, Klaus Rothstein og Anders Jerichow. Det samme emne var til debat på Caféscenen, hvor PEN var vært for et møde mellem bl.a. overborgmester Frank Jensen og journalist Preben Wilhjelm.

Samtidig gennemførtes en afstemning blandt bogmessens gæster for eller imod de såkaldte racisme- og blasfemiparagraffer i den danske lovgivning. Mission til Hviderusland. I samarbejde med hviderussisk PEN var repræsentanter for de nordiske PEN-centre rejst til Hviderusland for at drøfte ytringsfrihedssituationen i landet. Fra Dansk PENs bestyrelse deltog Niels Ivar Larsen. Delegationen blev imidlertid afvist ved grænsen, til trods for, at deltagerne alle på forhånd havde fået visum, og de måtte rejse hjem med uforrettet sag. Uladzimir Njakljajeu, æresmedlem af Hviderussisk PEN og tidligere oppositionens kandidat til præsidentposten, sendte efterfølgende en undskyldning til delegationens deltagere og takkede samtidig de nordiske PEN centre for opbakning og støtte. Forløbet førte til, at international PEN igangsatte en brev-kampagne for alle centre, med protester til de hviderussiske myndigheder.

Artsfex. Sammen med vores søsterorganisation Freemuse var Dansk PEN i december initiativtager til afholdelse af et internationalt arbejdsseminar om kunstnerisk ytringsfrihed med deltagelse af repræsentanter for nogle af de største kunstnerorganisationer i verden. Seminaret var støttet af Kulturministeriet.

Writers in Prison

Arbejdet for og med forfulgte forfattere er desværre ikke blevet mindre. Forfattere, journalister, redaktører, bloggere forfølges stadig i det meste af verden. Lande som Iran, Kina, Vietnam og Eritrea er førende når det gælder fængsling af skribenter, mens lande som Afghanistan, Pakistan, Irak, Mexico og Honduras er de mest livsfarlige, især for journalister. Ved årets udgang sad omkring 700 skribenter fængslet, de fleste under elendige, for ikke at sige livstruende forhold. Når antallet er så upræcist, skyldes det uklarhed om tallene fra forskellige kilder.

Mens det er myndigheder, der arresterer og fængsler, begås drab på journalister og forfattere af både myndigheder – politi, militær og livvagter – og af væbnede organisationer, først og fremmest narkokarteller og lokale bander.

I Tyrkiet fortsætter myndighederne den systematiske chikane af journalister og forfattere ved bl.a. at sigte dem, så de skal møde i retten igen og igen. Det er især omtale af forholdene i de kurdiske områder, og af kurdisk sprog og kultur, der fører til retsforfølgelse og andre former for chikane. Ofte ender sagerne med tiltalefrafald, men truslen om nye tiltaler er konstant til stede.

I Europa er der også grund til bekymring. De nye medielove i Ungarn, som indskrænker mediernes og journalisterne muligheder for at ytre sig, har således medført utallige protester. Hviderusland lever fortsat op til sit ry som Europas sidste diktatur. Forfattere og journalister afsoner hårde fængselsdomme. I Rusland og Kaukasus-landene kan det også være risikabelt at arbejde som journalist.

I Latinamerika er forholdene forværret. Det er ikke længere kun Mexico, der er et farligt sted for journalister og forfattere. I Honduras blev således syv journalister dræbt i 2011. I flere andre lande er trusler og drab på journalister vendt tilbage. Desuden forsøger nogle regeringer at ramme skribenter og medier på pengepungen gennem retssager med krav om millionerstatninger og fængsel for påståede injurier og ærekrænkelser. Det er bl.a. tilfældet i Ecuador.

En af mærkesagerne i 2011 blev den fortsatte fængsling af den svensk-eritreanske journalist Dawit Isaac, som blev arresteret og fængslet i 2001 sammen med 15 andre journalister. Han har været underkastet tortur og er blevet nægtet lægehjælp. PEN kræver med støtte fra bl.a. flere Nobelpristagere i litteratur en øjeblikkelig frigivelse af Isaac og de øvrige fængslede skribenter. Også i andre afrikanske lande fortsætter forfølgelsen af journalister og forfattere med chikane, mishandling og især fængslinger, bl.a. i Cameroun, Rwanda og Etiopien.

Året bød dog også på lyspunkter. Det arabiske forår gav håb om demokratiske tilstande i især Tunesien, Libyen og Egypten. Dansk PENs tidligere æresmedlem og modtager af den danske Fredsfondens pris Sihem Bensedrine kunne efter flere år i eksil, bl.a. som fribyforfatter i Barcelona, i foråret atter vende hjem til Tunesien og deltage i opbygningen af de nye politiske og juridiske strukturer i landet. Selvom udviklingen i de berørte lande nu ser ud til at være stagnerende, så lever håbet stadig, og mange kolleger i den del af verden giver udtryk for, at vi kun er ved begyndelsen af processen.

Militærstyrets åbning i Burma betød bl.a. frigivelse af politiske fanger, bl.a. Dansk PENs æresmedlem Zarganar. I Cuba blev de sidste af de 75 dissidenter og uafhængige journalister,

8

der blev arresteret i foråret 2003 og idømt lange fængselsstraffe, løsladt som led i en bebudet reformproces. Chikanen og tilbageholdelserne af uafhængige journalister fortsætter dog, og der sidder stadig mange politiske fanger i landets fængsler. PENs kampagne for den kinesiske skribent og systemkritiker Liu Xiaobo fortsætter, til trods de kinesiske myndigheders totale lukkethed. I 2011 foregik det med verdensomfattende oplæsningsarrangementer, aflevering af protester til bl.a. kinesiske ambassader og andre initiativer.

International PEN og skiftende centre organiserer kampagner for enkelte forfattere eller over for lande, hvor forholdene er særligt grelle. Som regel kommer initiativet fra et eller flere centre, som organiserer kampagnerne i tæt samarbejde med International PENs stab i London. PEN er kendetegnet ved ikke at vælge de letteste sager og ved at være vedholdende. Det har vist sig gang på gang, at det giver pote.

For at medlemmerne af Dansk PEN kan følge med i forholdene for kolleger verden over, lægger vi nu de sager (Rapid Actions) vi modtager fra London, på vores hjemmeside. Det er også ment som en opfordring til at protestere over for myndigheder og regeringer, der forfølger vore kolleger og undertrykker ytringsfriheden (hver Rapid Action har adresser mm. på myndigheder som protesterne kan sendes til – og HUSK, meget gerne kopi til www.pen@pen.dk).

Æresmedlemmer 2010

Dansk PEN har ved årsskiftet 2011/12 følgende æresmedlemmer:

Narges Mohammadi, Iran. Født i 1972. Prominent aktivist og journalist. Direktør for Defenders of Human Rights Centre (DHRC), som er grundlagt af nobelprismodtageren Shirin Ebadi. Mohammadi blev arresteret 10. juni 2010 og fik en dom på 11 års fængsel, der udløber i 1921, men hun er løsladt mod kaution p.g.a. dårligt helbred. Anklagerne lyder bl.a. på propaganda mod regimet ved at rapportere om brud på menneskerettighederne, samarbejde med Shirin Ebadi og besøg af politiske fanger. Hun er gift med Taghi Rahmani. (Kontaktperson: Reza Rahimpour)

Taghi Rahmani, Iran. Journalist, ytringsfrihedsaktivist og kampagneleder for oppositionspolitikeren Karroubis. Rahmani har i alt tilbragt 17 år i fængsel, senest i 2010. Han blev løsladt (foreløbigt) i maj 2011, men kan blive anholdt igen når som helst. Hans pas er fortsat inddraget og han kan ikke forlade landet. (Kontaktperson: Reza Rahimpour)

Tal Al-Mallouhi, Syrien. Født i 1991, digter og blogger. Arresteret 27. december 2009, og forhørt om sine blog-aktiviteter. Hun er idømt fem års fængsel, der udløber 26. december 2012. Hun menes at være tilbageholdt anklaget for spionage, men der er ingen officielt kendte anklager. (Kontaktperson: Mille Rode.)

Irina Khalip, Hviderusland. Født i 1967, journalist, korrespondent for den uafhængige russiske avis Novaya Gazeta. Har i hele sin 15-årige journalist-karriere været udsat for overvågning, natlige forhør og dødstrusler fra politiets og KGB’s side. Hun blev den 15. maj 2011 idømt to års betinget fængsel, for sin rolle i protesterne i kølvandet på Hvideruslands præsidentvalg i december 2010. Hun er ikke fængslet, og hun har ret til at offentliggøre sine tekster, men er underovervågning og skal holde politiet orienteret om alle rejseplaner. Irina Khalips mand, Andrei Sannikov, præsidentkandidat ved valget i december 2010, er idømt fem års fængsel. Den 19. juli 2011 tabte Irina Khalip sin appelsag. Hun har udtalt (til International Women ́ s Media Foundation), at hun vil tage sin sag til højesteret og herefter til FN’s Menneskerettighedskomité. Da Irina Khalip ikke er fængslet, betragtes sagen ikke som main case i International PEN, og indgår ikke i PEN’s Case List for 2. halvår 2011, men p.g.a. den grelle situation i Hviderusland fastholder Dansk PEN kontakten og betragter stadig Irina Khalip som æresmedlem. (Kontaktperson: Anne Marie Ejrnæs)

Alaide Foppa de Solórzano, Guatemala. Født 1914, forfatter, kunstkritiker og feministisk aktivist. Hun har været forsvundet siden 1980, og selv om hun ikke længere er en main case i International PEN/Writers in Prison Committee, fastholder Dansk PEN hendes æresmedlemsskab af principielle grunde, så længe hendes forsvinden ikke er opklaret.(Kontaktperson: Jens Lohmann).

Sket i løbet af 2011: Den burmesiske digter og stand up-komiker Maung Thurah, der er kendt under kunstnernavnet Zargana eller Zarganar, blev løsladt i oktober 2011. Det skete som led i en omfattende, generel amnesti for politiske fanger i Burma, hvilket dog ikke betød løsladelse af samtlige politiske fanger i landet. PEN International opfordrer de burmesiske myndigheder til en øjeblikkelig og ubetinget frigivelse af alle fanger i landet, der tilbageholdes i strid med FN’s Menneskerettigheders artikel 19. Zargana blev arresteret den 4. juni 2008, efter at han sammen med andre kunstnere havde iværksat en privat hjælpeaktion til gavn for ofrene for cyklonen Nargis, der ramte Burma den 2. maj 2008. Han blev idømt 59 års fængsel, der efterfølgende blev reduceret til 34 år, for offentligt at have kritiseret regeringens manglende indsats i forbindelse med katastrofen. Dansk PEN fastholder fortsat kontakten med Zargana. (Kontaktperson: Anne Marie Ejrnæs)

En række tidligere æresmedlemmer, som ikke længere er egentlige æresmedlemmer af Dansk PEN, fordi de ikke længere er PEN main-caises, holder vi dog fortsat kontakt med og følger deres færden. Det drejer sig om: Maung Thurah (Zargana), Burma, digter og stand-up-komiker. (Kontaktperson: Anne Marie Ejrnæs)

Hossein Ghazian, Iran (Kontaktperson: Reza Rahimpour) Ali Lmrabet, Marokko (Kontaktperson: Jens Lohmann) Jose Gallardo Rodriguez, Mexico (Kontaktperson: Jens Lohmann) Sihem Bensedrine, journalist og forfatter. Tidligere fribyforfatter i bl.a. Barcelona. Efter revolutionen er hun nu tilbage Tunesien og deltager aktivt i opbygningen af landets politiske og retslige systemer. (Kontaktpersoner: Mille Rode/Anders Jerichow) Raisedon Baya, Zimbabwe (Kontaktperson: Peter H. Fogtdal)

Medlemmer:

Dansk PEN havde pr. 31/12 2011 i alt 362 medlemmer mod 366 sidste år ved samme tid. Desværre er der en del medlemmer der ikke får betalt deres kontingent til tiden, og som derfor må rykkes, ind i mellem op til flere gange, hvilket er både besværligt og bekosteligt for foreningen.

Siden sidste generalforsamling har vi mistet tre trofaste medlemmer gennem mange år: oversætter Jørgen Nielsen, forfatter og skuespiller Jesper Klein samt tegner og forfatter Ib Spang Olsen. Det er en stor sorg, at vi ikke længere kan tælle dem blandt de levende.

Støttekredsen:

Støttekredsen omkring Dansk PEN består udover en række privatpersoner af Den danske Forlæggerforening, Dansk Journalistforbund og Magisterforeningen, af forlagene Gyldendal, Dansklærerforeningens Forlag, Forlaget Modtryk samt af bladene Ud & Se, Folkeskolen og månedsbladet Undervisere.

Økonomi:

Bestyrelsen har for et par år siden sat sig som mål, at ingen aktiviteter må sættes i gang uden at der på forhånd er skaffet den fornødne finansiering. Det er et ambitiøst og til tider vanskeligt mål, som desværre også ind i mellem begrænser vores muligheder. Heldigvis oplever vi generelt, at PENs ideer og forslag til aktiviteter bliver taget godt imod af samarbejdspartnere og sponsorer, og det er derfor hidtil lykkes bestyrelsen at holde sit løfte.

Foreningens grundlæggende drift finansieres alene ved medlemskontingenterne, der skal dække alle de faste udgifter, herunder betalingen for Dansk PENs sekretariat, der siden 1998 har haft til huse i Fredsfondens ejendom på Christianshavn. Her benytter vi os både af fondens kontorfaciliteter og sekretær, mod at vi bidrager til udgifterne. Det er på alle måder en god ordning for PEN, og bestyrelsen vil gerne udtrykke varm tak til Fredsfonden for dette arrangement der sikrer, at PEN kan opretholde et fast kontor.

Bestyrelsen vil desuden gerne benytte denne anledning til at takke alle donorer varmt for de bidrag de har ydet til foreningens arbejde.

Bestyrelsen i 2011:

Anders Jerichow, redaktør og forfatter, præsident., Merete Pryds Helle, forfatter, vicepræsident, Jens Lohmann, forfatter og journalist, Marianne Østergaard, forfatter og journalist, Klaus Slavensky, forfatter, Anne Marie Ejrnæs, forfatter, Niels Ivar Larsen, journalist, Carsten Fenger- Grøndahl, idehistoriker og forlagsredaktør, Dina Yafasova, journalist og forfatter, Lone Kühlmann, journalist og forfatter (suppleant) samt Rune Engelbreth Larsen, forfatter (suppleant)

Mille Rode, journalist, leder til daglig foreningens sekretariat.

 

14 tanker om “Her er Dansk PEN’s årsberetning for 2011”

  1. Pingback: see page
  2. Pingback: super kaya88

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.