Hvordan bliver man friby?

Hvis man som by – eventuelt i samarbejde med en anden by eller en region – ønsker at få status af friby, skal man kontakte Dansk PEN, der herefter hjælper med det videre arbejde, herunder kontakten til netværket ICORN.

Værtskabet indebærer at byen eller regionen inviterer, dækker rejse-, ophold og leveomkostninger i perioden, samt stiller en kontaktperson og eventuelle arbejdsrelaterede faciliteter til rådighed for fribygæsten. Derud over vil det være en idé at der etableres kontakt til det lokale kulturelle miljø i forbindelse med opholdet.

Fribyerne har mulighed for at fremsætte ønsker til hvilken slags gæst de gerne vil være vært for, fx om gæsten skal komme fra en bestemt del af verden, være skønlitterær forfatter, journalist, musiker eller anden udøvende kunstner, have en eventuel ægtefælle og måske mindreårige børn med, eller hvad der eventuelt kunne passe godt ind i byens egen lokale kulturelle profil. Det er vigtigt at der er tale om så godt et match som muligt, mellem fribyen og gæsten.

Dansk PEN har udgivet en håndbog om at være friby. Den kan rekvireres ved henvendelse til PENs sekretariat eller læses her:

Friby håndbog