København bliver igen Friby for en forfulgt forfatter

Dansk PEN glæder sig over at København nu, på opfordring fra De Konservative, genindtræder i fribyordningen under ICORN (International Cities of Refuge Network), og igen kan invitere en udenlandsk forfatter, journalist eller andre, hvis ytringsfrihed krænkes til i en periode at opholde sig i København.

Det lykkedes i fredags De Konservative at få skrevet fribyordningen ind i Budgetaftalen igen, efter at København i december 2014 meldte sig ud af ordningen.

Der afsættes således en halv million kroner i 2016 og et tilsvarende beløb i 2017, samt 0,3 mio. kroner i 2018.

København har tidligere været fribyvært for den forfulgte irakiske forfatter og kulturkritiker Suhail Sami Nader, der i 2014 fik asyl i Danmark.

Det var et samlet flertal i Folketinget der i 2009 vedtog Fribyordningen, og siden har i alt seks skribenter været på fribyophold i henholdsvis på Frederiksberg og Fanø, i Aarhus og Odense, foruden København.

Frederiksberg og Odense har siden meldt sig ud af ordningen under henvisning til, at de ikke havde råd og hellere ville bruge pengene på andre initiativer. På Fanø har man foreløbig sat ordningen på pause mens man i Aarhus har holdt ytringsfrihedsfanen højt og i marts 2014 bød sin anden fribyforfatter velkommen, den iranske digter, oversætter og kritiker Omid Shams Gakieh.

ICORN er den organisation der koordinerer og sikrer kontakten mellem de mere end 40 fribyer der er med i netværket verden over, og de skribenter, som søger et midlertidigt ophold på grund af forfølgelse.