Saudi-Arabien bør ikke kunne stemme i UNHRC

Pressemeddelelse

Dansk PEN støtter Amnesty International og Human Rights Watchs opfordring til at suspendere Saudi-Arabiens ret til at stemme og øve indflydelse på FNs Menneskerettighedsråd (UNHRC).

Siden Saudi-Arabien blev medlem af FNs Råd for Menneskerettigheder, er der sket en massiv forværring af menneskerettighederne i landet, herunder i brugen af henrettelser. Mere end 350 henrettelser er gennemført siden Saudi Arabien blev medlem, heraf 151 alene i perioden januar til november 2015. Siden starten af 2013 har styrets hensynsløse angreb på systemkritikere ført til, at så godt som alle prominente og uafhængige menneskerettighedsforkæmpere enten er fængslet, truet til tavshed eller er flygtet ud af landet.  Blandt de fængslede er Dansk PENs æresmedlem, bloggeren Raif Badawi, der afsoner en dom på 10 års fængsel og 1000 piskeslag, den anerkendte menneskerettigheds-advokat Wahleed Abu al-kheir, der afsoner en fængselsdom på 15 år samt den saudisk-palæstinensiske forfatter og kunstner Ashraf Fayadh, der i 2015 blev dømt til døden, men efter en appelsag fik dommen ændret til 8 års fængsel samt 800 piskeslag.

”Vi anerkender, at det i princippet kan være hensigtsmæssigt at have Saudi Arabien med ved bordet, så der er mulighed for at diskutere og rejse kritik af forholdene overfor landets repræsentanter, men virkeligheden er desværre den, at resultatet har været det stik modsatte. Saudi-Arabien har gennem sin plads i rådet haft held til at afværge og lukke ned for kritik, samtidig med, at krænkelserne af menneskerettighederne i landet er øget massivt. Det såkaldt stille diplomati har vist sig virkningsløst, og der er derfor behov for at tage andre metoder i brug.” siger Per Øhrgaard, præsident for Dansk PEN.

I efteråret 2015 kom det frem, at den saudiarabiske ambassadør Faisal bin Hassan Trad var valgt til at lede et vigtigt udvalg under UNHRC, et udvalg som er med til at sætte standarderne for menneske-rettighederne rundt om i verden.  Som medlem af UNHRC har Saudi- Arabien pligt til at opretholde de højeste standarder for menneskerettigheder. Saudi-Arabien har imidlertid ikke levet op til rådets egne retningslinjer for medlemmer, hvilket underminerer rådets troværdighed. I resolution 60/251, som dannede grundlag for Menneskerettighedsrådet, fastslås det i paragraf 8, at et flertal på to tredjedele af FN’s Generalforsamling kan suspendere rettighederne for et medlemsland i rådet, hvis landet begår grove og systematiske krænkelser af menneskerettighederne.  

Dansk PEN støtter Amnesty International og Human Rights Watch opfordring til, at Saudi-Arabien suspenderes fra at øve indflydelse på UNHRCs arbejde, så længe krænkelserne af menneskerettighederne i landet ikke lever op til de standarder, som UNHRC selv har fastsat.

Relevante links:

Amnesty Internationals pressemeddelelse: 

https://amnesty.dk/nyhedsliste/2016/amnesty-suspender-saudi-arabien-fra-fn-raad

Human Rights Watch og Amnesty International fælles udtalelse: 

https://amnesty.dk/media/2436/joint-statement-suspend-saudi-arabia-from-the-un-human-rights-council.pdf

Amnesty International, Danmark – brev til udenrigsminister Kristian Jensen: 

https://amnesty.dk/hoeringssvar-mv/brev-til-udenrigsministeren-vedr-saudi-arabien

Berlingske skrev:

 http://m.b.dk/globalt/vagthunde-snapper-efter-saudi-arabien?redirected=true