Skarp kritik af Tyrkiet efter delegationsrejse: der sker massive angreb på ytringsfriheden

En række organisationer fra det International civilsamfundet fordømme angrebene på ytringsfriheden i Tyrkiet

I dagene 31. august til 2. september besøgte en international delegation af civilsamfundsorganisationer  Istanbul for at demonstrere solidaritet med forfattere, journalister og medier i Tyrkiet.

Det mislykkedes kup af 15. juli, hvor mindst 265 mennesker blev dræbt, har traumatiseret den tyrkiske befolkning og regeringen skal naturligvis retsforfølge de ansvarlige. Dog skal dette ske på grundlag af specifikke, individuelle beviser for de pågældendes deltagelse i en forbrydelse, og med fuld respekt for internationale standarder for retten til ytringsfrihed, retten til frihed og sikkerhed og retten til en retfærdig rettergang, som Tyrkiet har forpligtet sig på som medlem af Europarådet.

Delegationen fordømmer de tyrkiske myndigheders misbrug af undtagelsestilstanden til at undertrykke mangfoldighed og uenighed, og opfordrer regeringen til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade alle journalister, der tilbageholdes i Tyrkiet uden beviser og at stoppe chikanen af de få tilbageværende uafhængige og oppositionen medier .

Missionen, der blev anført af Artikel 19, omfattede repræsentanter fra Dansk PEN, Den Europæiske Journalistforbund, Tysk PEN, Index on Censorship, My Media, den norske Presse sammenslutning, det norske journalistforbund, Norsk PEN, PEN International, Journalister uden Grænser og Wales PEN Cymru.

De møder der blev holdt med journalister, repræsentanter for medier, advokater og menneskerettighedsforkæmpere, under missionen, giver anledning til at slå alarm.

Afvigende stemmer har længe været undertrykt i Tyrkiet; Men den undtagelsestilstand, der blev indført som reaktion på det mislykkede kupforsøg af 15. juli, bliver nu brugt til at legitimere en hidtil uset slåen hårdt ned på uafhængige og opposition medier.

Under dække af undtagelsestilstandens dekreter, kan en person tilbageholdes i op til 30 dage uden at der rejses konkrete anklager. Denne bestemmelse bliver misbrugt til vilkårligt at tilbageholde journalister med forskellige baggrunde og tilhørsforhold. Da missionen forlod Tyrkiet anslog en lokal medierettighedsorganisation, Punto 24, at 114 journalister var i forvaring. Mindst 15 journalister blev tilbageholdt i løbet af de tre dage delegationen tilbragt i Tyrkiet.

Frihedsberøvelse alene på grund af tilknytning til Gülenist bevægelsen, der er anklaget for at stå bag kuppet, er i sig selv problematisk, og finder sted uden tegn på individuel deltagelse i en kriminel handling. Desuden er dekretet også brugt til vilkårligt tilbageholde journalister med absolut ingen forbindelse til Gülenist bevægelsen, herunder mange repræsentanter fra oppositionen og minoritetsgrupper.
De tilbageholdte holdes i flere dage uden sigtelse, ofte uden adgang til en advokat eller deres familie. Der er bekymrende rapporter om dårlige forhold under frihedsberøvelsen, herunder prygl, svær overbelægning i fængslerne og manglende adgang til livsvigtig medicin.

Mens et par uafhængige medier fortsætter med at udgive, er der over størstedelen af mediebilledet skabt en atmosfære af selvcensur, hvilket afskærer befolkningen fra muligheden for at indgå i en fri og forskelligartet debat på et tidspunkt, hvor der er et kritisk behov for netop dette.

Undtagelsestilstanden må ikke misbruges til at undertrykke ytringsfriheden. Vi opfordrer Tyrkiet til at vise sin vilje til demokratiske principper og støtte fuld og bred offentlig debat, ved øjeblikkeligt og betingelsesløst at frigive dem, der tilbageholdes uden beviser, og at ophøre med at chikanere landets uafhængige medier.