Støt Dansk PENs arbejde

Der er flere måder du kan støtte Dansk PENs arbejde på.

  • Ved at melde dig ind i Dansk PEN. Du kan blive medlem, hvis du er forfatter, journalist, forlægger eller på anden arbejder med litteratur, formidling, journalistik og det skrevne ord, hvad enten det er professionelt, idealistisk eller som fritidsinteresse. Og hvis du er optaget af ytringsfrihed og retten til den frie tanke.
  • Ved at blive medlem af PENs støttekreds. Kredsen består af forlag, foreninger, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner, der gennem et fast årligt bidrag er med til at sikre et fast økonomisk grundlag for PENs arbejde.
  • Ved at indbetale et engangsbeløb på foreningens konto: reg.: 1551 konto nr.: 3136046985.

Uanset hvad og hvordan, så er vi glade for enhver form for støtte.

Hvis du vil vide mere, så er du velkommen til at sende en e-mail til Dansk PENs sekretariat: pen@pen.dk