Videnskabsministeren må sikre musikprofessors ytringsfrihed


Flere eksperter har i dagspressen påpeget, at ledelsen på Aarhus Universitet er gået alt for vidt i sine repressalier over for professor i musikvidenskab, Linda Maria Koldau, der har fået mundkurv på og reelt står til en fyring, fordi hun offentligt har kritiseret universitetet.

Dansk PEN mener, at ledelsen på Aarhus Universitet har sammenblandet faglige stridigheder med den helt elementære og strengt nødvendige frihed for enhver forsker og studerende til at tage del i den offentlige debat, herunder også kritisere forhold på universitetet uden frygt for fyring og andre repressalier, så længe der ikke er tale om injurier eller videnskabelig uredelighed.

Intet af dette er tilfældet i den verserende sag mod professor Linda Maria Koldau, der har ytret en offentlig kritik af universitetsledelsen, universitetsloven og politisk indblanding.

Universitetet er en central samfundsinstitution, der ikke bør begrænse, men tværtimod anspore til åben og offentlig debat i et åbent samfund. Men de proportionsløse repressalier over for professor Linda Maria Koldau viser, at denne selvfølgelighed desværre langtfra står mål med virkeligheden på Aarhus Universitet.

Dansk PEN opfordrer derfor videnskabsministeren til at skære igennem i forhold til en sikring af forskeres basale ytringsfrihed – i den konkrete sag såvel som i bred almindelighed.


16 tanker om “Videnskabsministeren må sikre musikprofessors ytringsfrihed”

  1. Pingback: betmw168
  2. Pingback: join
  3. Pingback: aksara178
  4. Pingback: sidegra
  5. Pingback: ยิง sms

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.