Whistle blowere er afgørende for ytringsfriheden

En omfattende, global overvågning og spionage rettet mod både stater og borgere, blev i 2013 afsløret af den amerikanske whistleblower Edward Snowden. Hans afsløringer af masseovervågning af både telefoner og på internettet udført af USA og Five Eyes Alliancen repræsenterer en af de vigtigste begivenheder i international politik i de seneste år og peger samtidig på en alvorlig legitimitetskrise i udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Afsløringerne markerer desuden et tillidsbrud på internettets neutralitet.

Til trods for disse kendsgerninger, er Edward Snowdens sag ikke blevet genstand for juridisk handling på det principielle niveau fra de amerikanske myndigheder, selvom hovedparten af den metadata der er indsamlet i USA i 2015 er blevet kendte ulovlig af den amerikanske appelret. I stedet har de amerikanske myndigheder anklaget Mr. Snowden for spionage og tyveri af statens ejendom, og har anmodet om, at han udleveres fra Rusland, hvor han nu bor i eksil. De har ikke taget hensyn til den internationale debat om retslig beskyttelse af informanter i international ret. Han risikerer en livstidsdom, hvis han vender tilbage til USA. En stadigt voksende kampagne opfordrer præsident Obama til at benåde Snowden før han forlader præsidentembedet.

I respekt for Edward Snowdens modige og unikke arbejde som whistleblower, har norsk PEN tildelt ham Ossietzky Prisen i 2016 for hans fremragende arbejde for ytringsfriheden. Norsk PEN har også bedt norske myndigheder til at garantere hans sikkerhed, hvis han vælger at komme til Norge for at deltage i prisoverrækkelsen den 18. november 2016.

For lovligt at fastslå, at Norge ikke har ret til at udlevere Snowden til USA, har Snowden og Norsk PEN indgivet en fælles anklage mod den norske stat, og det norske Justitsministerium. Statsadvokaten har afvist anklagen af formelle grunde. Staten har anført, at sagen skal behandles i overensstemmelse med strafferetsplejen og sagsøgers civile søgsmål kan af formelle grunde ikke igangsættes.

Det faktum, at den norske stat forsøger at undgå en retslig afprøvning af loven om udlevering af formelle grunde og dermed Edward Snowdens sikre adgang til landet, bekræfter vigtigheden af denne sag fra en ytringsfrihed perspektiv. Rettens afgørelse er blevet anket.

De delegerede på International PENs 82. verdenskongres i Ourense, Galicien (Spanien), 26 september – 2 oktober 2016:

  • opfordrer alle regeringer til at styrke den retlige beskyttelse af whistle blowere for at bringe de nationale lovgivninger i overensstemmelse med internationale juridiske standarder, herunder artikel 12 i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, artikel 17 i den Internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;
  • opfordrer indtrængende regeringen i USA til at rette sig efter afgørelsen fra appeldomstolen og anerkende Edward Snowdens status som whistleblower og menneskerettighedsforkæmper;
  • opfordrer præsident Obama til at overveje at udstede en præsidentkandidat direktiv til den amerikanske justitsminister om at afvise anklagerne mod Snowden inden han forlader præsidentembedet;
  • opfordrer indtrængende de norske myndigheder til at garantere at Edward Snowden sikkert kan rejse til Norge for at modtage Ossietzky prisen i Oslo den 18. november 2016;
  • opfordrer myndighederne i de europæiske lande til at overveje at tildele Edward Snowden muligheden for at søge asyl i overensstemmelse med artikel 10 i Den europæiske konvention om Menneskerettigheder og de grundlæggende frihedsrettigheder og i overensstemmelse med Europa parlamentets resolution vedr. dette spørgsmål fra oktober 2015.

 

287 tanker om “Whistle blowere er afgørende for ytringsfriheden”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.