Fribyer for forfulgte forfattere, kunstnere og journalister

icornlogo

Det internationale Fribynetværk ICORN er et netværk af byer verden over, der tilbyder en truet eller forfulgt forfatter, kunstner eller journalist et midlertidigt ophold på op til to år. Fribygæsten har mulighed for at få arbejdsro og komme på afstand af sine forfølgere. Nogle gange kan vedkommende efterfølgende vende hjem, andre gange skal han eller hun efter endt ophold videre til et andet sted. Der findes mere end 45 fribyer fordelt over hele kloden.

I Danmark har ordningen eksisteret siden 2010 og ind til nu har Aarhus, Frederiksberg, Fanø, Odense, København og Helsingør været værtsby for en truet skribent eller kunstner.  De skribenter og kunstnere, der indtil nu har været i Danmark på et fribyophold, kommer fra lande som Zimbabwe, Rusland, Iran, Algeriet, Irak, Syrien og Sudan.

Byerne stiller en bolig til rådighed og hjælper fribygæsten på plads, både arbejdsmæssigt og med at komme i kontakt med relevante kolleger. Det er byerne der dækker udgifterne til fribygæstens rejse og ophold. Byerne har mulighed for at søge Kulturstyrelsen om støtte til aktiviteter i forbindelse med opholdet, fx til møder og arrangementer, udgivelser og lignende.

For tiden er mere end 100 personer godkendt, men på venteliste til et fribyophold, fordi der er mangel på pladser. Dansk PEN arbejder derfor på at udvide netværket med flere danske byer, og vi besøger meget gerne de byer, der måtte være interesserede i at høre mere om ordningen.

Ring på telefon 40454419 eller skriv til Dansk PEN på pen@pen.dk hvis du bor eller arbejder i en kommune, der kunne være interesseret i at blive Friby.

Læs mere på ICORNs hjemmeside www.icorn.org