Medlemskab

Dansk PEN er en forening af skribenter og formidlere, som kæmper for at forsvare ytringsfriheden, hvor den findes, og at fremme den, hvor den savnes. I verdens øjeblikkelige tilstand er der desværre stærkt behov for begge dele. Behov er der også for at minde om det andet af PENs formål: at træde op imod hadetale og hetz, altså at arbejde for, at selv den skarpeste meningsudveksling foregår på civiliseret vis.

Dansk PEN er en afdeling af International PEN, stiftet i 1921 med de nævnte formål. Vi holder efter bedste evne øje med udviklingen rundt om i verden og søger gennem appeller, protester og aktioner at virke for skrivende folk, som er udsat for forfølgelse af den ene eller anden art, lige fra intimidering til fængsling. Vi har, i lighed med andre PEN-centre, en række æresmedlemmer, hvis sager vi følger særlig tæt. Vi brevveksler med forfatterne og/eller deres familie og søger at skabe opmærksomhed om deres situation for derved at beskytte dem bedst muligt. Derudover er PEN engageret i den internationale fribyordning via International Cities of Refuge Network, et netværk af byer der tilbyder forfulgte forfattere arbejdsro i sikkerhed i det mindste i en periode. Også danske byer deltager i denne ordning, men vi arbejder på, at der skal blive flere af dem.

Du kan støtte Dansk PEN på – mindst – to måder:

  • Ved at blive medlem. Medlemskab står åbent for alle, som har med det skrevne ord at gøre, som forfattere eller formidlere. Kontingentet er (min.) 500 kr. pr. år.

Vi har imidlertid ofte været ude for, at personer med stor sympati for foreningens formål ikke mente, at de havde den rette ”profil” til medlemskab. For dem er der også en anden mulighed for at støtte Dansk PEN:

  • Ved at blive medlem af PENs støttekreds. Dette medlemskab står åbent for alle, som sympatiserer med foreningens formål. Her er beløbsstørrelsen på det faste støttebidrag frivilligt. Medlemmer af støttekredsen modtager nyhedsbreve fra Dansk PEN på linje med foreningens medlemmer og man vil blive inviteret og have gratis adgang til foreningens arrangementer.

Skriv til pen@pen.dk og meld dig ind i enten foreningen eller støttekredsen. Vi har brug for at være flere begge steder og for at vise, at mange i Danmark anser forsvaret for ytringsfriheden og modstanden mod hadetale og hetz for en vigtig del af vores identitet.