Fribyer

En friby er en by, kommune eller region, der for en afgrænset periode påtager sig at være vært for en truet eller forfulgt forfatter eller kunstner.

Verden over er forfattere, journalister, filmfolk, musikere, tegnere og andre kunstnere truet på livet eller oplever chikane og forfølgelse, alene fordi de har passet deres arbejde, eller skrevet og sagt hvad de tænkte. I lande som Bangladesh, Vietnam, Kina, Tyrkiet, Iran, Rusland, Syrien, Egypten, Eritrea og mange andre steder tåler magthaverne og andre magtfulde grupper ikke modstand. De vil gå langt for at lukke munden på deres kritikere, og nogle forfattere og kunstnere er nødt til at komme væk for en tid, hvis de vil undgå yderligere forfølgelse, fængsel eller måske ligefrem døden.

En friby påtager sig at være vært for en truet eller forfulgt forfatter eller kunstner i en afgrænset periode. Typisk vil der være tale om en periode på to år, hvor fribygæsten får ophold i byen, og kan skrive eller arbejde på et kunstnerisk projekt, som ikke ville kunne gennemføres i hjemlandet. Som friby er man en del af et verdensomspændende netværk af byer, der gennem deres værtskab har valgt i bogstavelig forstand at gøre en indsats for at forsvare ytringsfriheden.

Fribygæsten får under opholdet en ofte hårdt tiltrængt pause fra de trusler, der har vanskeliggjort vedkommendes arbejde, og får mulighed for at udfolde sit forfatterskab eller sit kunstneriske virke.

For tiden er Aarhus, Helsingør og København med i ordningen, og i alt har ni fribyforfattere og kunstnere haft ophold i Danmark siden ordningen blev etableret i 2009. Dansk PEN koordinerer arbejdet med fribyer i Danmark.

Alle fribyer, også de danske, er medlemmer af netværk International Cities of Refuge Network (ICORN), med hovedsæde i Stavanger, Norge.

Både Dansk PEN og ICORN står gerne til rådighed, hvis der er spørgsmål til ordningen.

https://www.icorn.org