Fængslinger og chikane af kunstnere, forfattere og journalister i Cuba

Mød den anerkendte, uafhængige cubanske journalist Abraham Jiménez Enoa

Dansk PEN er vært for et besøg af Abraham Jiménez Enoa.

I en samtale 9. juni i Tranquebar Bogcafé med freelancejournalist Jørgen Laurvig, fortæller Enoa om forholdene for journalister, forfattere og kunstnere i Cuba, og ikke mindst om de mange fængslinger og retssager, der fandt sted efter de store demonstrationer mod regeringen i juli 2021. Mange er fortsat fængslet og retssagerne er endnu ikke afsluttet, en del end ikke påbegyndt.

I januar 2022 anslog internationale observatører at omkring 790 personer fortsat var varetægtsfængslet og mere end 170 demonstranter er indtil nu blevet dømt.

Miguel Diaz-Canel, der overtog præsidentembedet efter Raul Castro i 2018, har indført en række dekreter, bl.a. dekret nr. 349, der censurerer og forbyder visse kunstneriske udtryk. Kunstnerne skal vurderes før de kan få tilladelse til at producere deres værker.

Abraham Jiménez Enoa har gennem flere år skrevet kritisk om regeringen og de cubanske myndigheder, og han har blandt andet været klummeskribent for Washington Post. Det førte i oktober 2000 til, at han blev indkaldt til et fem timer langt forhør hos politiet, hvor han blev truet med at det ville gå ud over hans familie, hvis han ikke stoppede samarbejdet med avisen. Cuba er blandt de lande i verden, der har den skrappeste censur og Dansk PEN protesterede dengang skarpt overfor de cubanske myndigheder imod censur, trusler og intimidering af cubanske journalister:

https://pen-international.org/news/cuba-threats-and-harassment-to-abraham-jim%C3%A9nez-enoa-confirm-growing-censorship

Efter blandt andet at have dækket demonstrationerne i juli 2021 var Abraham Jiménez Enoa igen udsat for trusler, denne gang så alvorlige, at han midlertidigt har valgt at forlade Cuba.

Dansk PEN er vært og arrangør, i samarbejde med Tranquebar Bogcafé. Besøget og arrangementet er økonomisk støttet af IMS, Dansk Journalistforbund og Freelancegruppen. Jørgen Laurvig har formidlet kontakten til Abraham Jiménez Enoa. Tak for hjælpen!

Samtalen foregår på spansk, men vil blive tolket til dansk.

Billetter via Billetto.dk

NB! Medlemmer af PEN, IMS og DJ betaler ikke entré, men skal bruge en kode, skriv til pen@pen.dk

Om ytringsfrihed og landbrugslobbyens forsøg på at knægte forskningsfriheden

Vi gentager successen, denne gang i Aarhus

Maria Vang Johansen, tidligere professor ved Københavns Universitet, har forsket i, hvordan nogle af verdens farligste snyltere smitter fra dyr til mennesker. Hun har desuden forsket og undervist i forskningsetik. Maria Vang Johansen blev fyret som professor efter at havde klaget over organisationen Landbrug og Fødevarer, der uden hendes viden og tilsagn havde indsamlet data, som skulle indgå i hendes forskning.

Stiig Markager , professor ved Aarhus Universitet, blev anklaget for injurier af organisationen Bæredygtigt Landbrug, da han i en artikel i Berlingske Tidende bl.a. sagde, at “den mængde kvælstof, der tilføres havet, er steget med 700 tons pr. år siden 2010, efter at der er korrigeret for udsving i nedbør. Stigningen er statistisk signifikant”. Udtalelsen, der var baseret på hans egen forskning, blev af Bæredygtigt Landbrug opfattet som “ærekrænkende”. Markager vandt retssagen, men Bæredygtigt Landbrug har efterfølgende ved flere lejligheder forsøgt at beklikke Markagers faglige kompetencer.

Heine Andersen, professor emeritus, har gennem mange år undervist, holdt foredrag, skrevet artikler og udgivet bøger om forskningsfrihed mv., blandt andet Forskningsfrihed – ideal og virkelighed (2017). Heine Andersen er ordstyrer ved arrangementet.

Velkomst ved Cathrine Hasse, professor ved Aarhus Universitet for præsident for Dansk PEN.

Arrangementet er åbent for alle interesserede.

Der er fri entré, men tilmelding er nødvendigt og skal ske til pen@pen.dk 

AMDI OG TVIND – forfatter Peter Tygesen fortæller

Hvordan stod det til med ytringsfriheden og den frie tanke i Tvind-imperiet?

Hvor tæt på sandheden er det muligt at komme og hvordan graver man sig ned i en historie som de implicerede dybest set ikke ønsker skal frem?

Peter Tygesen har skrevet en bog om Tvind, hvor bladene vender sig selv. Side efter side lægges brikkerne op til det samlede puslespil af Amdi Petersens psykologi, vennernes følgagtighed og de politiske stemninger og interesser, der først skulle gøre et Tvind til en succes og senere til det samme imperiums skandaleskæbne.

Bogen bygger på en omfattende research, den største på feltet og er derfor meget mere end en tilfældig synsning.
Den er en dokumentation af en vigtig del af danmarkshistorien og mere er i vente: et bind to vil koncentrere sig om retssagerne, der fulgte – og dem, der ikke kunne gennemføres, fordi Amdi var taget videre på sin rejse, langt væk fra de danske domstole.

Dansk PEN har indbudt Peter Tygesen til en samtale med Knud Lindholm Lau om sit arbejde med bogen, om sine hovedresultater og arbejdsmetode. Og hvordan lå det egentlig med ytringsfriheden og den frie tanke på Tvind?

Tid og sted:

Den 3. maj kl. 18.30 til 20.00 i Tranquebar Boghandel, Borgergade 14, København K.

Gratis adgang for PENs medlemmer, men tilmelding er nødvendigt. Send en mail til pen@pen.dk

Om landbrugslobbyen, censur og ytringsfrihed

Dansk PEN indbyder til

En samtale om censur, ytringsfrihed og landbrugslobbyens forsøg på at påvirke resultater og knægte forskningsfriheden

Mød

Maria Vang Johansen, tidligere professor ved Københavns Universitet, har forsket i, hvordan nogle af verdens farligste snyltere smitter fra dyr til mennesker. Hun har desuden forsket og undervist i forskningsetik. Maria Vang Johansen blev fyret som professor efter at havde klaget over organisationen Landbrug og Fødevarer, der uden hendes viden og tilsagn havde indsamlet og udvalgt data, som skulle indgå i hendes forskning.

Stiig Markager, professor ved Aarhus Universitet, blev anklaget for injurier af organisationen Bæredygtigt Landbrug, da han i en artikel i Berlingske Tidende bl.a. sagde, at “den mængde kvælstof, der tilføres havet, er steget med 700 tons pr. år siden 2010, efter at der er korrigeret for udsving i nedbør. Stigningen er statistisk signifikant”. Udtalelsen, der var baseret på hans egen forskning, blev af Bæredygtigt Landbrug opfattet som “ærekrænkende”. Markager vandt retssagen, men Bæredygtigt Landbrug har efterfølgende ved flere lejligheder forsøgt at beklikke Markagers faglige kompetencer.

Heine Andersen, professor emeritus, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, og forfatter til bogen Forskningsfrihed – ideal eller virkelighed (2017).

 

Arrangementet er åbent for alle interesserede.

Der er fri entré, men tilmelding er nødvendigt og skal ske til pen@pen.dk senest fredag den 1. april.

Højtlæsning for Ukraine 17. marts kl. 18.30 til 20.00


Ruslands krig i Ukraine berører os alle dybt. Det er rystende igen at se civile på flugt fra granater og kugleregn i Europa. Dansk PEN, en forfattersammenslutning der arbejder for ytringsfrihed, mod censur og fængsling og forfølgelse af skribenter verden over, indbyder til støttearrangement for kolleger, der enten har valgt eller er tvunget til at bliver i landet, med stor risiko for deres liv og helbred.

Ud over at vise solidaritet, så støtter vi deres kamp for fortsat at skrive og holde verden orienteret om, hvad der foregår. Også i Rusland har medlemmer af PEN valgt den alt andet end lette vej. Flere vover åbent at kritisere Putin for at føre krig i Ukraine, og opfordrer deres russiske landsmænd til at protestere. De er nu i overhængende fare for at bliver arresteret eller det, der er værre.

Kom og lyt med når danske forfattere læser højt af ukrainske og russiske forfatteres værker

I Tranquebar boghandel, Borgergade 14 i København, optræder

Henriette Rostrup, Claus Ankersen, Maja Lucas, Poul Lynggaard Damgaard, Kristina Stoltz og Thorvald Berthelsen

I Kedlen på Godsbanen, Skovgaardsgade 3 i Århus, optræder

Louise Juhl Dalsgaard, Puk Qvortrup, Helle Dalgaard, Anna Klahn, Christina Steenberg og Linda Karen Prahl Jørgensen

De læser digte og tekster af bl.a.

Marina Lewycka, Sergij Zjadan, Svetlana Aleksijevitj, Andrei Kurkov, Borys Humenyuk, Elewna Shvarts, og Oleksandra Bakun, Marianna Kiyanovska, Yury Zavadsky og Anna Bahryana

Entré 100 kr.

Alle indtægter går ubeskåret til Ukraines trængte skribenter via PEN

Støttebeløb kan indsættes på konto 1551 3719249221 mærket ”Ukraine”

Arrangør af Dansk PEN

Ordinær generalforsamling

Dansk PEN holder ordinær generalforsamling

tirsdag den 22. marts kl. 19.30

Årsberetningen sendes ud 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab for 2021 samt budget for 2022
  4. Fastsættelse af næste års kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

International Modersmålsdag 21. februar

Den Internationale Modersmålsdag 21. februar

Modersmål i Danmark

Der tales og skrives mere end 100 modersmål i Danmark. Til hvert sprog er knyttet en rig og unik kultur. Danmark har på alle måder brug for et større kendskab til og en bedre viden om andre modersmål og kulturerne bag. Sprogene er en ressource og en gevinst for det danske samfund. Erhvervsmæssigt, kulturelt og politisk. Men sprogene lever i skyggen.

Det skal være synligt, at der tales og skrives så mange modersmål i Danmark. De skal frem i lyset. Og sproglig mangfoldighed styrker ytringsfriheden.

Det danske mediebillede er fuldstændigt domineret af dansk og engelsk. I uddannelsessystemet får tysk og fransk kunstigt åndedræt. De øvrige fremmedsprog forsvinder bare, ét efter ét. Forskere og undervisere i mere eksotiske fremmedsprog på universiteterne risikerer udskamning og anklager for partiskhed fra danske folketingspolitikere, blot de ytrer sig offentligt om disse sprog og kulturer.

Men hvordan oplever repræsentanter for andre modersmål og kulturer mulighederne for at komme til orde, litterært, sprogligt og kulturelt? Er der barrierer, er der muligheder, er der kanaler såsom tolke, oversættere, forlag, digitale medier? Hvordan med podcasts, radio, teater m.v.

Det spørger vi om på dette debatmøde på Den Internationale Modersmålsdag, hvor vi har inviteret repræsentanter for disse modersmål og de bagvedliggende kulturer:

Naja Blytmann Trondhjem, lektor ved Grønlandske og Arktiske studier, KU

 

 

 

Orhan Dogru, translatør, oversætter og forfatter

 

 

 

 

Anastasia Valentin Rasmussen, stiftende bestyrelsesmedlem og næstformand i foreningen Talaka, venner af Belarus i Danmark

 

 

Asef Soltanzadeh, forfatter og dramatiker, medlem af Dansk PENs bestyrelse

 

 

 

Mødet foregår på dansk.

Der er gratis adgang, men tilmelding er nødvendigt.

Skriv til: formand@d-o-f.dk

Arrangeret af Dansk Oversætterforbund og Dansk PEN

“Vi tabte” – Vestens 20 år lange kamp mod jihadisme

Tyve år efter 11. september konstaterer forfatteren og journalisten Jakob Sheikh, at ’Vi tabte’ – sådan lyder titlen på hans velmodtagne bog. ’Vi’ er det ’Vesten’, der som modsvar på den jihadistiske terrors skabte et nyt globalt krigsparadigme: Ikke bare de jihadistiske netværk, men hele deres idégrundlag skulle udryddes.

Derimod forblev jihadisterne selv overbevist om, at der ventede dem en gudsbestemt skæbne som sejrherrer.

Trods Vestens invasioner, forsøg på nationsopbygning og stadig mere drastisk ’sikkerhedsliggørelse’ af vores samfund må vi i dag sande, at jihadismen igennem to årtier med ’Krig mod terror’ kun er styrket som bevægelse og idéologi: Vi må nu kæmpe mod både al-Qaeda og Islamisk Stat. I Afghanistan har Taleban generobret magten. I Afrika, Asien og Europa vinder nye jihad-grupper frem. Samtidig har hård udlændingepolitik, nye grænsemure og omfattende tiltag til styrkelse af sikkerhed og overvågning – undertiden på kant af retsstatsprincipper og demokratiske grundværdier – ikke formået at svække terror- og fremmedfrygten blandt Vestens borgere.

I en samtale med Dansk PEN‘s og Dagbladet Informations Niels Ivar Larsen fortæller Jakob Sheikh, hvordan Vesten forvildede sig ud i en forfejlet ’civilisationskrig’ mod terror, og gør rede for et af bogen hovedbudskaber: At vi må lære at lytte til jihadisterne og forstå deres projekt anderledes, hvis vi selv skal komme videre som tabere.

Arrangementet foregår 30. september, kl. 16.30-18.00, i Informations kantine, Store Kongensgade 40C, København

Tilmelding til pen@pen.dk

Dansk PENs Litteraturstafet for det frie ord, København

Medvirkende: forfatter Hanne Marie Svendsen, digter Niels Hav, forfatter Sally Altschuler, digter Kirsten Marthedal og oversætter Orhan Dogru. Ordstyrer og medlem af Dansk PENs bestyrelse Adil Erdem

Mødet er en del af samarbejdet … … … Dansk PEN afholder i samarbejde med Odense Centralbibliotek, Hovedbiblioteket i Aarhus og Dansk Forfatterforening/Lyrikklubben tre oplæsnings- og debatarrangementer om ytringsfrihed i litteratur, kunst og journalistik, til støtte for forfulgte forfattere, kunstnere og journalister rundt omkring i verden.

Arrangementerne byder på oplæsning og debat og er for alle interesserede.
Ud over dette afholdes et i Odense (link til arrangement) og et i Aarhus (link til arrangement).
Hent hele programmet her: PENs Litteraturstafet_oktober 2020

Dette møde foregår på:

Dansk Forfatterforening

Strandgade 6, København K.

Dansk PENs Litteraturstafet for det frie ord

Dansk PEN afholder i samarbejde med Odense Centralbibliotek, Hovedbiblioteket i Aarhus og Dansk Forfatterforening/Lyrikklubben tre oplæsnings- og debatarrangementer om ytringsfrihed i litteratur, kunst og journalistik, til støtte for forfulgte forfattere, kunstnere og journalister rundt omkring i verden.

Arrangementerne byder på oplæsning og debat og er for alle interesserede. På grund af Covid19-restriktioner er tilmelding dog nødvendigt. Se mere på bibliotekernes hjemmeside under Arrangementer.

Den 1. oktober på Odense Centralbibliotek medvirkede forfatter Qaali Schmidt-Sørensen, digter Henrik Nordbrandt, digter Khatera Musleh og forfatter Amdi Silvesti. Ordstyrer og medlem af Dansk PENs bestyrelse Adil Erdem

Nu er stafetten nået til Aarhus:

8. oktober kl. 17-19 på Hovedbiblioteket i Aarhus

Hack Kampmanns Plads 2, Rampen, Aarhus

Medvirkende: forfatter Jens Christian Grøndahl, digter Marianne Larsen, forfatter Christina Hesselholdt og forfatter Rune Engelbreth Larsen. Ordstyrer og medlem af Dansk PENs bestyrelse Adil Erdem

Arrangementet er gratis, men der skal reserveres billet:
https://www.aakb.dk/arrangementer/litteratur/pens-litteraturfestival-0

29. oktober kl. 17-19 i Dansk Forfatterforening

Strandgade 6, København K.

Medvirkende: forfatter Hanne Marie Svendsen, digter Niels Hav, forfatter Sally Altschuler, digter Kirsten Marthedal og oversætter Orhan Dogru. Ordstyrer og medlem af Dansk PENs bestyrelse Adil Erdem

Hent hele programmet her: PENs Litteraturstafet_oktober 2020