jun 092015
 
Dansk PEN: Benåd Raif Badawi

International PEN:Dansk PEN protesterer mod Saudi-Arabiens højesterets stadfæstelse af dommen over Raif Badawi.Dansk PEN er dybt rystede over nyheden om, at Saudi Arabisens højesteret har stadfæstet den groteske dom over den saudiske redaktør og blogger Raif Badawi. Vi opfordrer nu kong Salman bin Abdulaziz Al Saud til ufortøvet at benåde Badawi Badawi blev i april 2014 […]

maj 052015
 

I anledning af ”World Press Freedom Day” den 3. maj kræver PEN International og over 50 organisationer bedre beskyttelse af ytringsfriheden. Erklæringen opfordrer alle regeringer til at overholde deres internationale forpligtelser til ”at forsvare retten til at udtrykke synspunkter, som vi og andre kan finde problematiske eller endog krænkende”. Erklæringen kommer 116 dage efter angrebet […]

maj 052015
 

Der er intet indholdsmæssigt sammenfald mellem Danmarks befrielse og uddelingen af amerikansk PENs pris, bortset fra datoen den 5. maj. Den amerikanske ærespris går i år blandt andet til Charlie Hebdo for magasinets mod til at fortsætte med at publicere. Flere medlemmer af PEN i USA boykotter gallafesten fordi de finder, at ”Charlie Hebdo er […]

apr 222015
 

Bestyrelsen for Dansk PEN valgt professor Per Øhrgaard som ny præsident for Dansk PEN.  Han afløser journalist Anders Jerichow, der udtrådte af PENs bestyrelse på den seneste generalforsamling efter ti år på posten. Per Øhrgaard (1944), er udover at være litteraturforsker, en fortjenstfuld oversætter, bl.a. af Günter Grass, og desuden medlem af Det Danske Akademi. […]

apr 132015
 

PEN International, engelsk og tysk PEN og forfatterkolleger fra hele Europa opfordrer til en bedre beskyttelse af flygtninge i Europa. Mere end 1000 forfattere fra hele Europa, og blandt dem Nobelprismodtagerne Günter Grass og Elfriede Jelinek hat tilsluttet sig PENs opfordring til de europæiske lande om at gøre en større indsats for at beskytte flygtninge. Den 14. april mødes […]

apr 092015
 

Dansk PENs bestyrelses skriftlige beretning til den ordinære generalforsamling torsdag den 19. marts 2015 Dansk PEN i 2014 Der er gået næsten 10 år siden ”profetaffæren”, og nu er den der igen? De politiske bladtegninger har uomtvisteligt sat deres præg på Dansk PEN’s indsats, og dog har væsentlige dele af affæren ikke haft med PEN […]

mar 022015
 

Dansk PEN opfordrer regeringen til at fastholde sin ambition om at ophæve blasfemiparagraffenRegeringen har efter læsning af en ny betænkning fra Straffelovrådet netop besluttet at fastholde blasfemiparagraffen, som rummer et principielt forbud imod offentligt at bespotte eller forhåne et bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse.”Regeringen er bange for at droppe §140, og det forstår vi faktisk mere end vel. Danmark kunne […]

feb 222015
 

Birgithe Kosovic og Niels Ivar Larsen, der begge er medlemmer af Dansk PENs bestyrelse, udsendte den 20. Februar i PENs navn en pressemeddelelse vedrørende aflysning af et debatmøde med titlen Er religionskritik blevet tabu i Danmarks Radio. Aflysningen blev begrundet i at PET ikke fandt det relevant at stille særlige sikkerhedsforanstaltninger til rådighed. Debatmødet var planlagt af […]

feb 162015
 

A Statement From The Nordic PEN Centres Regarding The Attacks in Copenhagen The attack on the Saturday meeting in Copenhagen, where people came together to discuss freedom of expression in the face of blasphemy, and the subsequent shooting at the city’s synagogue, is a chilling reminder that the open societies of the North European countries […]