PEN Nicaragua tvunget til at lukke af hensyn til medlemmernes sikkerhed

Forfatteren Gioconda Belli, der indtil 4. februar i år var præsident for PEN Nicaragua.

PEN Nicaragua tvunget til at lukke og indstille al aktivitet, af hensyn til medlemmernes sikkerhed

Vores kolleger i PEN Nicaragua har truffet en trist, men ulykkeligvis nødvendig beslutning om at nedlægge centret og indstille al aktivitet indtil videre.  Det sker som følge af en ny lov, der medfører øget kontrol og overvågning af foreningens medlemmer.

Uafhængige journalister og forfattere, der samarbejder eller kan sættes i forbindes med internationale organisationer, uanset om det kun er i form af et fælles værdigrundlag (i dette tilfælde PENs Internationale charter), anses som udenlandske agenter. De får lukket deres bankkonti, bliver indkaldt til afhøringer og udsættes for vilkårlige tilbageholdelser og anden form for chikane.

Nedenfor er en dansk oversættelse af et åbent brev fra Gioconda Belli, der indtil den 4. februar var præsident for PEN Nicaragua, samt reaktionen fra andre latinamerikanske PEN-centre og fra PEN International.

PEN Nicaragua feb.2021 DA

Solidaridad, Solidarité, Solidarity -PEN Nicaragua

Safety Guide for truede forfattere og kunstnere

Der findes ikke mange vejledninger for, hvad man stiller op når telefonen ringer midt om natten og man bliver truet på livet, eller hvis man bliver passet op på gaden af en, der siger han ved hvor ens familie opholder sig. Der er heller ikke mange håndbøger der giver råd om hvad man gør, hvis ens kunst bliver censureret, hvis ens bøger beslaglægges eller man bliver retsforfulgt og risikerer fængsel.

PEN America har netop udgivet en Safety Guide til kunstnere, forfattere mv., som har brug for råd og hjælp fordi de oplever trusler, forfølgelse, chikane eller censur. Det er naturligvis en udgivelse Dansk PEN hilser velkommen.

Trusler, langtrukne, opslidende retssager, fængsel og sågar mord på kunstnere, forfattere og journalister hører i stigende grad med til dagens uorden i lande som Egypten, Tyrkiet, Kina, Iran, Bangladesh, Mexico og mange andre steder. Fribynetværket ICORN kan bidrage til at bringe nogle af dem i sikkerhed for en tid, men dels er der langt fra nok fribyer i verden til at hjælpe alle, dels er det en stor og svær beslutning at forlade sit land. Langt de fleste vil helst undgå at gå i eksil, og for dem kan en Safety Guide for Artists måske være en hjælp.

Guiden er udgivet på engelsk, spansk og fransk. Vi kan da anbefale, at den også oversættes til fx arabisk, farsi, kinesisk og russisk

ARC_SafetyGuide_EN

ARC_Guia_ES

ARC_Guide_FR

International PENs deklaration om ytringsfrihed på de digitale medier

  1. Enhver har ret til at udtrykke sig frit på de digitale medier, uden at skulle frygte repressalier eller forfølgelse.
  2. Enhver har ret til at søge og modtage informationer gennem de digitale medier.
  3. Enhver har ret til at være fri for statslig overvågning på de digitale medier.
  4. Den private sektor, og i særdeleshed virksomheder der arbejder med teknologi, har pligt til at respektere menneskerettighederne og retten til ytringsfrihed.

Den fulde tekst kan læses her:

pen-declaration-on-digital-freedom_vert-2

Whistle blowere er afgørende for ytringsfriheden

En omfattende, global overvågning og spionage rettet mod både stater og borgere, blev i 2013 afsløret af den amerikanske whistleblower Edward Snowden. Hans afsløringer af masseovervågning af både telefoner og på internettet udført af USA og Five Eyes Alliancen repræsenterer en af de vigtigste begivenheder i international politik i de seneste år og peger samtidig på en alvorlig legitimitetskrise i udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Afsløringerne markerer desuden et tillidsbrud på internettets neutralitet.

Til trods for disse kendsgerninger, er Edward Snowdens sag ikke blevet genstand for juridisk handling på det principielle niveau fra de amerikanske myndigheder, selvom hovedparten af den metadata der er indsamlet i USA i 2015 er blevet kendte ulovlig af den amerikanske appelret. I stedet har de amerikanske myndigheder anklaget Mr. Snowden for spionage og tyveri af statens ejendom, og har anmodet om, at han udleveres fra Rusland, hvor han nu bor i eksil. De har ikke taget hensyn til den internationale debat om retslig beskyttelse af informanter i international ret. Han risikerer en livstidsdom, hvis han vender tilbage til USA. En stadigt voksende kampagne opfordrer præsident Obama til at benåde Snowden før han forlader præsidentembedet.

I respekt for Edward Snowdens modige og unikke arbejde som whistleblower, har norsk PEN tildelt ham Ossietzky Prisen i 2016 for hans fremragende arbejde for ytringsfriheden. Norsk PEN har også bedt norske myndigheder til at garantere hans sikkerhed, hvis han vælger at komme til Norge for at deltage i prisoverrækkelsen den 18. november 2016.

For lovligt at fastslå, at Norge ikke har ret til at udlevere Snowden til USA, har Snowden og Norsk PEN indgivet en fælles anklage mod den norske stat, og det norske Justitsministerium. Statsadvokaten har afvist anklagen af formelle grunde. Staten har anført, at sagen skal behandles i overensstemmelse med strafferetsplejen og sagsøgers civile søgsmål kan af formelle grunde ikke igangsættes.

Det faktum, at den norske stat forsøger at undgå en retslig afprøvning af loven om udlevering af formelle grunde og dermed Edward Snowdens sikre adgang til landet, bekræfter vigtigheden af denne sag fra en ytringsfrihed perspektiv. Rettens afgørelse er blevet anket.

De delegerede på International PENs 82. verdenskongres i Ourense, Galicien (Spanien), 26 september – 2 oktober 2016:

  • opfordrer alle regeringer til at styrke den retlige beskyttelse af whistle blowere for at bringe de nationale lovgivninger i overensstemmelse med internationale juridiske standarder, herunder artikel 12 i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, artikel 17 i den Internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;
  • opfordrer indtrængende regeringen i USA til at rette sig efter afgørelsen fra appeldomstolen og anerkende Edward Snowdens status som whistleblower og menneskerettighedsforkæmper;
  • opfordrer præsident Obama til at overveje at udstede en præsidentkandidat direktiv til den amerikanske justitsminister om at afvise anklagerne mod Snowden inden han forlader præsidentembedet;
  • opfordrer indtrængende de norske myndigheder til at garantere at Edward Snowden sikkert kan rejse til Norge for at modtage Ossietzky prisen i Oslo den 18. november 2016;
  • opfordrer myndighederne i de europæiske lande til at overveje at tildele Edward Snowden muligheden for at søge asyl i overensstemmelse med artikel 10 i Den europæiske konvention om Menneskerettigheder og de grundlæggende frihedsrettigheder og i overensstemmelse med Europa parlamentets resolution vedr. dette spørgsmål fra oktober 2015.