Dansk PEN får ny præsident

I forlængelse af den netop afholdte ordinære generalforsamling har Dansk PENs bestyrelse konstitueret sig med Cathrine Hasse som ny præsident for foreningen.

Cathrine Hasse er professor cand.scient. i kulturantropologi og læring ved Århus Universitet og forfatter til en række bøger og artikler om bl.a. læring og teknologi. Cathrine Hasse har været medlem af foreningen siden 2005, og hun blev i 2020 valgt ind i bestyrelsen.

Cathrine Hasse afløser professor emeritus Per Øhrgaard, der været præsident for Dansk PEN siden 2015. Per Øhrgaard har også i en tidligere periode, i årene 1983-1990, stået i spidsen for foreningen. Per Øhrgaard har selv ønsket at fratræde, men fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen.

På generalforsamlingen blev desuden forlægger Mads Julius Elf og forfatter og journalist Lone Theils valgt ind i bestyrelsen. De afløser forfatter Adil Erdem og forfatter og forlægger Knud Lindholm Lau, der begge efter mange år i bestyrelsen havde besluttet ikke at genopstille.

Foruden de nævnte består Dansk PENs bestyrelse af forfatter Trine Andersen, journalist Marianne Østergaard, forfatter Asef Soltanzadeh, journalist Niels Ivar Larsen, forfatter Mathilde Walter Clark, oversætter Jørgen Chr. Wind Nielsen samt journalist Jens Lohmann (pt. sygemeldt).

Spørgsmål bedes rettet til Dansk PENs generalsekretær Mille Rode på pen@pen.dk eller telefon 40454419