Det gør vi og det vil vi – strategi og prioriteringer i 2016-2017

Dansk PEN arbejder selvstændigt, men formålet er givet i og med, at foreningen er en del af International PEN og dermed forpligtet på organisationens charter, der definerer to hovedopgaver:

– At arbejde for ytringsfriheden overalt i verden, forstået som frihed til at sige, skrive, tegne og på anden måde ytre sig uden at være underlagt censur eller skulle spørge om lov.

– At arbejde for civiliseret omgang mellem nationer, grupper og individer, dvs. at modarbejde og/eller påtale ytringer, hvis primære indhold er had, eller som på anden vis udnytter friheden til at fremme bevidst misinformation.

Arbejdet for ytringsfriheden indebærer ikke en udbredelse af eller en solidarisering med en hvilken som helst ytring, men alene en indsats for retten til at fremsætte ytringer såvel som for retten at kritisere fremsatte ytringer. Arbejdet mod hadefulde og misinformerende ytringer indebærer ikke at hæmme meningsforskelle, men at insistere på og fremme konstruktive og hensynsfulde rammer herfor.

Ytringsfriheden er truet eller ikke-eksisterende i store dele af verden i form af censur eller trusler, der ikke alene kommer fra stater, regeringer og andre myndigheder, men også kan udgå fra enkeltpersoner og grupper i civilsamfundet.

PEN søger størst mulig information om sådanne tilfælde og beslutter i hver enkelt sag, hvilken fremgangsmåde der bedst tjener foreningens overordnede formål (offentlig protest, målrettet appel, henvendelse til egne eller fremmede myndigheder etc).

Arbejdet for fængslede skribenter varetages i International PEN af Writers in Prison Committee; Dansk PEN har sin egen gruppe, som deltager i dette arbejde.

Efter konsultation med International PEN kan Dansk PEN i kortere eller længere perioder vælge at koncentrere indsatsen om bestemte lande eller områder, hvor der er særlig alvorlige problemer, og/eller hvor Dansk PEN eller enkelte af foreningens medlemmer måtte have en særlig viden og særlige forudsætninger. Dansk PEN arbejder endvidere for, at forfulgte skribenter, forfattere og kunstnere kan få ophold i Danmark og udfolde deres talenter her, f.eks. gennem fribyordningen.

I indsatsen mod hate speech vil Dansk PEN frem for alt søge at foregå med et godt eksempel og i særlige tilfælde tage til orde mod udsagn, hvis primære form eller indhold fremmer had og misinformation.

Dansk PEN vil søge den størst mulige offentlighed for sit virke med henblik på at øge forståelsen for vigtigheden af foreningens formål, ikke alene for de grupper, PEN direkte repræsenterer, men for demokratiets vilkår i det hele taget, herunder debatkulturen. Det kan ske gennem pressemeddelelser, kronikker forfattet af foreningen eller enkelte medlemmer, demonstrationer eller på anden vis.

Dansk PEN vil ligeledes arbejde for et bredt samarbejde med andre foreninger om konkrete opgaver, der er forenelige med PENs formål, ligesom med sponsorer, der støtter PENs charter.

5 tanker om “Det gør vi og det vil vi – strategi og prioriteringer i 2016-2017”

  1. After reading your article, I have some doubts about gate.io. I don’t know if you’re free? I would like to consult with you. thank you.

  2. I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.