Forfattere, kunstnere og musikere skal hjælpes ud af Afghanistan

Kære Jeppe Kofod og Trine Bramsen

Vi har i de seneste uger flere gange skrevet og bedt om hjælp til at få vores afghanske PEN-kolleger ud af Afghanistan, før det er for sent.  På kort tid er alt forandret, landet er omtrent helt overtaget af Taleban og de Safe houses, som bl.a. vores kolleger i Norsk PEN har været med til at finansiere, og hvor afghanske PEN-medlemmer og ansatte indtil for få dage siden kunne skjule sig, er ikke længere sikre.

Alene i den første uge af august er to medlemmer af Afghansk PEN blevet dræbt af Taleban, og med den stadigt ringere mulighed for at opretholde kommunikationen med dem der endnu befinder sig i landet, er det blevet sværere at få information ud om, hvad der sker. Vi har grund til at frygte, at flere af PENs medlemmer og lokalt ansatte allerede er blevet lokaliseret af Taleban, der mange steder går fra hus til hus for at finde og straffe, hvad de opfatter som forræderne.

Enhver der har arbejdet, talt og skrevet for menneskerettigheder, demokrati, kvinders ligestilling og ytringsfrihed, er nu i overhængende fare. Det gælder også kunstnere og musikere, hvis arbejder i årevis har været synlige i Afghanistan og til at finde på internettet. De går nu under jorden og forsøger at slette eller skjule deres værker og spor på internettet af frygt for Taleban.

Ledende medlemmer eller ansatte i Afghansk PEN er i særlig risiko for i værste fald at blive likvideret, og vi har akut brug for de danske myndigheders hjælp til at få dem ud af landet. Flere andre landes regeringer har anerkendt dette behov, men det er helt afgørende, at der finder en samlet og koordineret indsats sted mellem de lande, der lige nu er i gang med at evakuere sine borgere og særligt udsatte personer. Danmark bør udstede visum til disse mennesker og vi bør ikke indstille evakueringen før alle, der har et dokumenteret beskyttelsesbehov, er ude. Det kan betyde, at USA skal forlænge aftalen med Taleban, hvilket Danmark i givet fald bør presse på for at sikre.

Vi opfordrer indtrængende til, at de danske myndigheder gør alt, hvad der står I jeres magt, for at hjælpe disse mennesker i sikkerhed.

Det haster! For hver dag der går øges risikoen for at vores kolleger bliver fanget og i værste fald dræbt.  Vi deltager meget gerne i et møde for at orientere jer om, hvilke konkrete personer der er tale om, og drøfte hvordan det er muligt at hjælpe dem i sikkerhed.

Med venlig hilsen

Per Øhrgaard, præsident                                     Mille Rode, generalsekretær