International Modersmålsdag 21. februar

Den Internationale Modersmålsdag 21. februar

Modersmål i Danmark

Der tales og skrives mere end 100 modersmål i Danmark. Til hvert sprog er knyttet en rig og unik kultur. Danmark har på alle måder brug for et større kendskab til og en bedre viden om andre modersmål og kulturerne bag. Sprogene er en ressource og en gevinst for det danske samfund. Erhvervsmæssigt, kulturelt og politisk. Men sprogene lever i skyggen.

Det skal være synligt, at der tales og skrives så mange modersmål i Danmark. De skal frem i lyset. Og sproglig mangfoldighed styrker ytringsfriheden.

Det danske mediebillede er fuldstændigt domineret af dansk og engelsk. I uddannelsessystemet får tysk og fransk kunstigt åndedræt. De øvrige fremmedsprog forsvinder bare, ét efter ét. Forskere og undervisere i mere eksotiske fremmedsprog på universiteterne risikerer udskamning og anklager for partiskhed fra danske folketingspolitikere, blot de ytrer sig offentligt om disse sprog og kulturer.

Men hvordan oplever repræsentanter for andre modersmål og kulturer mulighederne for at komme til orde, litterært, sprogligt og kulturelt? Er der barrierer, er der muligheder, er der kanaler såsom tolke, oversættere, forlag, digitale medier? Hvordan med podcasts, radio, teater m.v.

Det spørger vi om på dette debatmøde på Den Internationale Modersmålsdag, hvor vi har inviteret repræsentanter for disse modersmål og de bagvedliggende kulturer:

Naja Blytmann Trondhjem, lektor ved Grønlandske og Arktiske studier, KU

 

 

 

Orhan Dogru, translatør, oversætter og forfatter

 

 

 

 

Anastasia Valentin Rasmussen, stiftende bestyrelsesmedlem og næstformand i foreningen Talaka, venner af Belarus i Danmark

 

 

Asef Soltanzadeh, forfatter og dramatiker, medlem af Dansk PENs bestyrelse

 

 

 

Mødet foregår på dansk.

Der er gratis adgang, men tilmelding er nødvendigt.

Skriv til: formand@d-o-f.dk

Arrangeret af Dansk Oversætterforbund og Dansk PEN