“Vi tabte” – Vestens 20 år lange kamp mod jihadisme

Tyve år efter 11. september konstaterer forfatteren og journalisten Jakob Sheikh, at ’Vi tabte’ – sådan lyder titlen på hans velmodtagne bog. ’Vi’ er det ’Vesten’, der som modsvar på den jihadistiske terrors skabte et nyt globalt krigsparadigme: Ikke bare de jihadistiske netværk, men hele deres idégrundlag skulle udryddes.

Derimod forblev jihadisterne selv overbevist om, at der ventede dem en gudsbestemt skæbne som sejrherrer.

Trods Vestens invasioner, forsøg på nationsopbygning og stadig mere drastisk ’sikkerhedsliggørelse’ af vores samfund må vi i dag sande, at jihadismen igennem to årtier med ’Krig mod terror’ kun er styrket som bevægelse og idéologi: Vi må nu kæmpe mod både al-Qaeda og Islamisk Stat. I Afghanistan har Taleban generobret magten. I Afrika, Asien og Europa vinder nye jihad-grupper frem. Samtidig har hård udlændingepolitik, nye grænsemure og omfattende tiltag til styrkelse af sikkerhed og overvågning – undertiden på kant af retsstatsprincipper og demokratiske grundværdier – ikke formået at svække terror- og fremmedfrygten blandt Vestens borgere.

I en samtale med Dansk PEN‘s og Dagbladet Informations Niels Ivar Larsen fortæller Jakob Sheikh, hvordan Vesten forvildede sig ud i en forfejlet ’civilisationskrig’ mod terror, og gør rede for et af bogen hovedbudskaber: At vi må lære at lytte til jihadisterne og forstå deres projekt anderledes, hvis vi selv skal komme videre som tabere.

Arrangementet foregår 30. september, kl. 16.30-18.00, i Informations kantine, Store Kongensgade 40C, København

Tilmelding til pen@pen.dk