Fordi hver en pen og hvert et ord, som kan virke frit, dermed også øger friheden for millioner af andre
feb 172022
 

22. mar 2022, kl. 19:30-21
Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, København K.

Dansk PEN holder ordinær generalforsamling

tirsdag den 22. marts kl. 19.30

Årsberetningen sendes ud 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab for 2021 samt budget for 2022
  4. Fastsættelse af næste års kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt