Tyrkiet: Løslad forfatter og oppositionspolitiker Selahattin Demirtaş

 

De tyrkiske myndigheder skal hurtigst muligt overholde Den Europæiske Menneskerettigheds-domstols afgørelse fra december 2020 og straks og ubetinget løslade forfatter og oppositionspolitiker Selahattin Demirtaş.

Sagen mod Selahattin Demirtaş blev genoptaget den 14. april i Istanbul og det næste retsmøde er berammet til den 26. april. Selahattin Demirtaş har været tilbageholdt uden dom i mere end fire år.

Selahattin Demirtaş er tidligere medformand for det pro-kurdiske, demokratiske parti (HDP). Han blev arresteret den 4. november 2016 på tvivlsomme anklager om terrorisme og risikerer op til 142 års fængsel, hvis han bliver dømt. I december 2020 vurderede den europæiske menneskerettighedsdomstol, at fængslingen af Selahattin Demirtaş var politisk motiveret og beordrede hans øjeblikkelige løsladelse. Indtil videre har de tyrkiske myndigheder undladt at reagere på afgørelsen.

Menneskerettighedsdomstolens afgørelse bekræftede en tidligere EU-dom fra november 2018, som opfordrede til Demirtaş’ øjeblikkelige løsladelse. I marts 2021 opfordrede Ministerrådet Tyrkiet til at efterleve domstolens afgørelser, der er juridisk bindende, og løslade Demirtaş.

”Hver dag, Selahattin Demirtaş tilbringer bag tremmer, er en tragedie og en påmindelse om Tyrkiets åbenlyse tilsidesættelse af dets forpligtelser i henhold til international menneskerettighedsret. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har to gange truffet afgørelse for Demirtaş’ øjeblikkelige løsladelse, men de tyrkiske myndigheder ignorerer skammeligt afgørelserne. Som medlem af Europarådet skal Tyrkiet overholde domme truffet af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og løslade Demirtaş med det samme,” udtaler Jennifer Clement, PEN’s internationale præsident.

Selahattin Demirtaş’ sag er kendetegnende for den omfattende chikane, trusler og forfølgelse, som kritiske stemmer har været udsat for i Tyrkiet, især siden kupforsøget i juli 2016 og retsstatens sammenbrud, der fulgte i kølvandet på kupforsøget. Den 9. juni 2020 fandt Tyrkiets forfatningsdomstol, at der ikke havde været relevante eller tilstrækkelige grunde til at forlænge Demirtas tilbageholdelse, men alligevel nægter de lavere domstole at efterkomme dens dom. Den 7. januar 2021 godkendte en tyrkisk straffedomstol en anden tiltale mod Demirtaş som en del af en undersøgelse af dødbringende terrorhandlinger begået i 2014. Tiltalen kan give fængsel på livstid uden mulighed for prøveløsladelse.

”Ikke alene overtræder de tyrkiske myndigheder deres internationale forpligtelser over for Selahattin Demirtaş, de overtræder også forsætligt deres egne love. Vi er fortsat dybt bekymrede over retsvæsenets manglende uafhængighed og den fortsatte chikane af forfattere og journalister i Tyrkiet. Når vi opfordrer til Demirtaş’ frigivelse, opfordrer vi samtidig de tyrkiske myndigheder til at løslade enhver, der tilbageholdes for fredeligt at udtrykke deres synspunkter. Denne liste omfatter Ahmet Altan og Nedim Türfent samt Osman Kavala, der forbliver i fængsel, til trods for at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol beordrede hans løsladelse for næsten et år siden.” siger Salil Tripathi, formand for PEN Internationals Writers in Prison Committee.

Selahattin Demirtaş er anklaget for at være et ledende medlem af en terrororganisation, sprede terror- propaganda, opbakning til forbrydelser og kriminelle og for at anspore til vold. Beviserne mod ham består stort set af hans politiske taler og pressemeddelelser og der mangler dokumentation for at han er skyldig i kriminel aktivitet. I en separat sag fra den 7. september 2018 blev Demirtaş idømt fire år og otte måneders fængsel for angiveligt at have propaganderet for terrorisme ved en tale, han holdt i 2013. Dommen over ham blev stadfæstet den 4. december 2018, men dommen er appelleret. PEN International opfordrer til, at dommen ophæves.

Mens han var i fængsel, skrev Demirtaş en samling noveller med titlen Seher (Morgengry), som blev en bestseller og er oversat til flere sprog. Novellesamlingen er tildelt engelsk PEN’s PEN Translates award. Hans seneste bog Devran blev udgivet i 2019. Demirtaş er æresmedlem af tysk PEN og PEN Català.

Den 17. marts 2021 indgav den øverste anklager ved kassationsretten en sag for forfatningsdomstolen med krav om, at HDP blev opløst, og 687 partimedlemmer – inklusive Demirtaş – skulle have forbud mod at engagere sig i politik i fem år. Blandt de mange, der har fordømt dette skridt, er EU, der i en udtalelse har påpeget, at det ”vil krænke millioner af vælgeres rettigheder i Tyrkiet”. De tyrkiske myndigheder fortsætter med tvang at udskifte de valgte HDP-repræsentanter i det sydøstlige Tyrkiet og fratager dermed vælgerne deres valgte repræsentanter i parlamentet og den lokale regering. PEN International har gentagne gange opfordret myndighederne til at opretholde politisk pluralisme, hvilket er vigtigt for at give vælgerne et reelt valg.