jul 012016
 

Pressemeddelelse

Dansk PEN støtter Amnesty International og Human Rights Watchs opfordring til at suspendere Saudi-Arabiens ret til at stemme og øve indflydelse på FNs Menneskerettighedsråd (UNHRC).

Siden Saudi-Arabien blev medlem af FNs Råd for Menneskerettigheder, er der sket en massiv forværring af menneskerettighederne i landet, herunder i brugen af henrettelser. Mere end 350 henrettelser er gennemført siden Saudi Arabien blev medlem, heraf 151 alene i perioden januar til november 2015. Siden starten af 2013 har styrets hensynsløse angreb på systemkritikere ført til, at så godt som alle prominente og uafhængige menneskerettighedsforkæmpere enten er fængslet, truet til tavshed eller er flygtet ud af landet.  Blandt de fængslede er Dansk PENs æresmedlem, bloggeren Raif Badawi, der afsoner en dom på 10 års fængsel og 1000 piskeslag, den anerkendte menneskerettigheds-advokat Wahleed Abu al-kheir, der afsoner en fængselsdom på 15 år samt den saudisk-palæstinensiske forfatter og kunstner Ashraf Fayadh, der i 2015 blev dømt til døden, men efter en appelsag fik dommen ændret til 8 års fængsel samt 800 piskeslag.

”Vi anerkender, at det i princippet kan være hensigtsmæssigt at have Saudi Arabien med ved bordet, så der er mulighed for at diskutere og rejse kritik af forholdene overfor landets repræsentanter, men virkeligheden er desværre den, at resultatet har været det stik modsatte. Saudi-Arabien har gennem sin plads i rådet haft held til at afværge og lukke ned for kritik, samtidig med, at krænkelserne af menneskerettighederne i landet er øget massivt. Det såkaldt stille diplomati har vist sig virkningsløst, og der er derfor behov for at tage andre metoder i brug.” siger Per Øhrgaard, præsident for Dansk PEN.

I efteråret 2015 kom det frem, at den saudiarabiske ambassadør Faisal bin Hassan Trad var valgt til at lede et vigtigt udvalg under UNHRC, et udvalg som er med til at sætte standarderne for menneske-rettighederne rundt om i verden.  Som medlem af UNHRC har Saudi- Arabien pligt til at opretholde de højeste standarder for menneskerettigheder. Saudi-Arabien har imidlertid ikke levet op til rådets egne retningslinjer for medlemmer, hvilket underminerer rådets troværdighed. I resolution 60/251, som dannede grundlag for Menneskerettighedsrådet, fastslås det i paragraf 8, at et flertal på to tredjedele af FN’s Generalforsamling kan suspendere rettighederne for et medlemsland i rådet, hvis landet begår grove og systematiske krænkelser af menneskerettighederne.  

jun 202016
 
Bangladesh: militant islamist anholdt for angreb på forlag

I Bangladesh har militante grupper angrebet og dræbt journalister, bloggere og forlæggere gentagende gange i sidste par år, uden at nogen er blevet retsforfulgt. Dog ser det nu omsider ud til, at der er kommet et gennembrud i sagen om angrebet på Shuddashar Publishing House i oktober 2015. Et formodet medlem af en kriminel islamisk gruppe […]

maj 262016
 
Dansk PEN: "Kriminalisér ikke antidemokratiske ytringer"

  Dansk PEN ser med stor skepsis på regeringens og andre partiers forslag om lovinitiativer mod personer, som udtrykker antidemokratiske holdninger, eller som statsministeren har udtrykt det: “undergraver dansk lovgivning”.PEN er sat i verden for at fremme ytringsfrihed og for at bekæmpe hadetale. Det første formål opfyldes ved lovgivning, det andet ved civiliseret omgang. Grundloven […]

apr 292016
 
Mød Can Dündar – chefredaktør for Tyrkiet sidste frie større medie

Det er ikke, fordi Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdoğan, ikke forfølger og fængsler journalister og forfattere og redaktører. Can Dündar, chefredaktør for Cumhuriyet, et af Tyrkiets mest estimerede dagblade, er kun for ganske nylig sluppet ud af fængslet, hvor han snildt kan havne igen for i sin avis at have afsløret en mulig tyrkisk våbenhjælp til […]

apr 282016
 
Som en støtte til sekulære bloggere og fritænkere i Bangladesh - fordømmer de nordiske PEN centre og estisk PEN de brutale voldshandlinger i landet og kræver beskyttelse til dem, hvis liv er i fare.

Ytringsfriheden er igen alvorligt truet i Bangladesh, hvor fire fritænkere brutalt er blevet myrdet indenfor bare én måned:• den 25. april Xulhaz Mannan, blev en homoseksuel menneskerettighedsaktivist og redaktør på Bangladeshs eneste LGBT-magasin, Roopbaan, samt hans kollega Tanay Mojumdar dræbt i Mannans hjem.• den 23. april blev professor Rezaul Karim Siddique, hakket ihjel i Rajshahi […]

apr 272016
 

Norsk PEN har tildelt Edward Snowden Ossietzky-prisen for 2016, for hans bidrag til forsvar for ytringsfriheden. Han er blevet inviteret til at modtage prisen i Oslo fredag den 18. november, og Norsk PEN vil gøre hvad de kan for at sikre, at Snowden kan være til stede og modtage prisen personligt. På vegne af Snowden […]

apr 052016
 

Dansk PENs bestyrelses skriftlige beretning til den ordinære generalforsamling, afholdt den 7. marts 2016.  Da International PEN blev stiftet i 1921, var formået dels at bringe litterater fra især Europa sammen oven på den adskillelse, Første Verdenskrig havde medført, dels helt praktisk at skabe et netværk, som kunne sørge for modtagelse og selskab, når skribenter […]

apr 012016
 

Dansk PEN vender sig mod enhver gradbøjning af ytringsfriheden, som denne er fastslået i Grundlovens § 77, der ikke alene udelukker censur, men også ”andre forebyggende foranstaltninger”. Ganske særlig vender vi os imod at udpege særlige grupper eller personer som mindre værdige til at nyde ytringsfrihed end andre. Grundlovens § 77 taler tillige om ”ansvar […]

mar 222016
 

Nyheden om, at Aserbajdsjan har benådet fire journalister er et velkomment skridt i et land med en ynkelige rekord hvad angår ytringsfrihed, udtaler International PEN, og opfordrer samtidig til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade alle de andre forfattere, der stadig er fængslet for at udøve deres ret til ytringsfrihed. Hilal Mamedov, Tofiq Yaqublu og Parviz Hashimli, […]